Friday, June 22, 2012

มารยาทในการนำบทความไปตีพิมพ์


เนื่องจากขณะนี้มีบางสำนักพิมพ์ได้นำบทความในเว็บนี้ไปตีพิมพ์เพื่อทำการค้าโดยมิได้ขออนุญาติผู้เขียนก่อน ซึ่งโดยมารยาทที่ดีไม่ควรกระทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักพิมพ์ดังกล่าวจะได้ตระหนักถึงสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
                                                                                                                                    Batman

Wednesday, June 13, 2012

Tank or Tin


Tank or Tin

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์ใช้อาวุธปืนต่อสู้กับคนร้ายหลายครั้งจะใช้รถยนต์เป็นเหมือนที่กำบัง หรือหากเราหลบอยู่ภายในรถยนต์จะปลอดภัยจากคมกระสุนของคนร้ายหรือไม่ กระสุนสามารถยิงผ่านกระจกหรือประตูรถได้หรือไม่

ได้มีการทดสอบหนึ่งซึ่งน่าสนใจเกิดขึ้นในทะเลทรายอริโซน่าของสหรัฐอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ โดยเป็นการยิงปืนเข้าใส่ส่วนต่างๆของรถยนต์ด้วยกระสุนและมุมการยิงที่ต่างกัน การทดสอบนี้ใช้กระสุนจริงทั้งปืนกลมือและปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ สำหรับกระสุนปืนสั้นนั้นใช้ขนาด 9 ม.ม. .40 และ .45 ACP กระสุนทุกแบบที่ใช้จะมีการนำมายิง 5 นัดแรกเพื่อหาความเร็วเฉลี่ย และทำการยิงเริ่มจากกระสุนซึ่งมีน้ำหนักหัวกระสุนเบาที่สุดก่อน

ตำแหน่งที่ยิงบนตัวรถจะถูกกำหนดไว้เฉพาะรวมทั้งองศาในการตกกระทบ ผลการยิงประเมินจากอำนาจทะลุทะลวง การแตกกระจายของหัวกระสุนรวมถึงการสะท้อนของกระสุน

ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะผลการทดสอบจากอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ กระสุนที่ใช้ทดสอบ ประกอบด้วย M882 115-gr FMJ (9 m.m.), Speer Gold Dot 124-gr. + P, Speer 165-gr. .40 S&W, Speer 180-gr .40 S&W, ASYM 185-gr. +P TSX hollowpoint, ASYM 230-gr. ball .45 ACP, Speer 230-gr. hollowpoint

สำหรับการยิงกระสุน M882 ( 9 ม.ม.) ผ่านกระจกหน้ารถที่มุม 90 องศา และ 45 องศา สามารถผ่านไปได้อย่างไม่มีปัญหาแต่หัวกระสุนแตกออกเป็นสองชิ้นฝั่งอยู่ที่ตัวเป้าหมาย เมื่อยิงผ่านประตูหรือท้ายรถกระสุนไม่สามารถทะลุผ่านท้ายรถทั้งสองด้านไปได้ไม่ว่าจะยิงที่มุม 90 และ 45 องศา

กระสุน 124-gr.+P Speer Gold Dot (9 ม.ม.) มีประสิทธิภาพดีสามารถยิงผ่านกระจกหน้ารถได้ทั้งมุม 90 และ 45 องศา โดยวิถีกระสุนเบี่ยงเบนไปเพียงเล็กน้อย เมื่อยิงผ่านประตูที่ 90 องศา ก็สามารถผ่านได้โดยไม่แตกเป็นสะเก็ด หากยิงในมุม 45 องศา หัวกระสุนแตกเป็นสะเก็ดเล็กน้อย นอกจากนั้นยังสามารถทะลุผ่านท้ายรถทั้งสองฝั่งไปได้อย่างไม่มีปัญหา

สำหรับกระสุน Speer Gold Dot .40 S&W ไม่ว่าจะเป็นขนาด 165 หรือ 180 gr. มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันเมื่อยิงไปที่รถยนต์ ที่มุม 90 องศา กระสุนสามารถผ่านกระจกหน้ารถไปหยุดที่ที่นั่งผู้โดยสารหลังรถ ส่วนมุม 45 องศา กระสุนผ่านกระจกหน้ารถไปยังเป้าหมายได้อย่างไม่มีปัญหาโดยแนวกระสุนจะเบี่ยงเบนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากยิงไปยังประตูรถที่มุม 90 องศา สามารถทะลุผ่านประตูด้านคนขับแต่ไม่สามารถผ่านประตูด้านผู้โดยสารที่อยู่ติดกันออกไปได้ เมื่อยิงด้วยมุม 45 องศา กระสุนทะลุผ่านประตูด้านคนขับและที่นั่งคนขับแล้วไปหยุดอยู่ในส่วนของที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง อีกทั้งสามารถยิงทะลุผ่านท้ายรถไปได้อย่างราบรื่น

กระสุน .45 ACP เมื่อใช้กระสุน ASYM 230-gr. ball ยิงไปยังกระจกหน้ารถในมุม 90 องศา พบว่าเปลือกนอกที่หุ้มหัวกระสุนแยกตัวออกจากหัวตะกั่วภายใน ซึ่งปรากฏการณ์นี้พบได้บ่อยในกระสุนประเภทนี้ โดยเปลือกมักจะฝั่งอยู่ที่ตัวหุ่นเป้าหมายส่วนหัวตะกั่วผ่านทะลุไปฝั่งยังที่นั่งผู้โดยสาร

เมื่อยิงผ่านกระจกหน้ารถที่มุม 45 องศา เปลือกนอกและหัวกระสุนยิ่งแยกจากกันมากขึ้น หากยิงไปที่ประตูรถในมุม 90 และ 45 องศา กระสุนไม่สามารถผ่านประตูรถเข้าไปภายในได้ แต่กระสุนสามารถทะลุผ่านท้ายรถทั้งสองฝั่งได้

ในกระสุน ASYM TSX 185 +P ยิงผ่านกระจกหน้ารถได้อย่างไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นมุม 90 และ 45 องศา เมื่อยิงผ่านประตูหน้ารถที่มุม 90 องศา กระสุนผ่านประตูคนขับไปหยุดที่ประตูด้านผู้โดยสารที่อยู่ติดกัน หากยิงที่มุม 45 องศา กระสุนไม่สามารถทะลุผ่านประตูรถด้านคนขับออกมาได้

เมื่อใช้กระสุน 230-gr. Gold Dot hollowpoint ยิงกระจกหน้ารถที่มุม 90 องศา ได้ดีโดยวิถีกระสุนไม่เบี่ยงเบนเลยและกระสุนไปหยุดที่ท้ายรถ ยิงที่มุม 45 องศา กระสุนทะลุผ่านที่นั่งคนขับไปหยุดยังที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง เมื่อยิงประตูที่มุม 90 องศา กระสุนทะลุได้ทั้งประตูคนขับและประตูผู้โดยสารฝั่งติดกันได้อย่างไม่มีปัญหา ในมุมยิง 45 องศา กระสุนทะลุประตูมาหยุดยังที่นั่งคนขับ แต่กระสุนแตกกระจากออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยมากมายฝั่งอยู่ในตัวเป้าหมายและที่นั่งคนขับ

จากการทดสอบทำให้เราตระหนักได้ว่า รถยนต์เป็นที่กำบังกระสุนปืนสั้นสมัยใหม่ได้ไม่ดีอย่างมาก เหตุการณ์ยิงกันโดยมีเจ้าหน้าที่ตำราจเข้าไปเกี่ยวข้องมักเกิดขึ้นภายในหรือรอบๆรถยนต์ ดังนั้นกระสุนที่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านรถยนต์ได้คงต้องพิจารณาเป็นพิเศษ หากจะใช้รถยนต์เป็นที่กำบังก็ควรรู้ว่าบริเวณใดของรถยนต์ซึ่งพอจะใช้เป็นที่กำบังได้ (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง Shooting behind a car วันที่ 16 June 2011)

ผลการทดสอบนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกกระสุนสมัยใหม่ ประสิทธิภาพของกระสุนปืนขึ้นกับบริษัทที่ผลิต หากใช้กระสุนซึ่งผลิตจากบริษัทอื่นซึ่งมีการออกแบบกระสุนที่แตกต่างออกไป ผลการทดสอบอาจไม่ตรงกับที่กล่าวไปข้างต้น

สำหรับประเทศไทยกระสุนปืนยี่ห้อดังกล่าวหาได้ยากและหลายยี่ห้อไม่มีการนำเข้ามาในตลาดบ้านเรา จึงไม่จำเป็นต้องไปพยายามไขว่คว้าหามาติดปืนให้ได้ กระสุนปืนที่ผลิตในไทยจากบริษัทที่ได้มาตรฐานน่าจะเพียงพอและประสิทธิภาพก็ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                                                  
เรียบเรียงโดย Batman
                                                อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Cars VS. Bullets ของ Chris Lepre

Newcastle limousines