Friday, November 26, 2010

Good Holster

Good Holsterนาย Clint Smith เป็นครูสอนยิงปืนที่มีชื่อเสียงของอเมริกา เขาเป็นคนหนึ่งซึ่งพกปืนสั้นและใช้ปืนเกือบทุกวัน นอกจากนั้นเขายังสังเกตุการพกและใช้ปืนของบุคคลอื่นด้วย


หน้าที่ของซองปืน คือ การป้องกันปืนจากการตกหล่น ป้องกันการถูกแย่งปืนออกจากซองโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ที่พกมัน ดังนั้นไม่ว่าซองปืนจะจับยึดปืนด้วยกลไกใด อาทิเช่น ใช้ความฝืด (Friction) ระบบล็อก (Lock) หรือใช้สายรัด (Strap) ก็เพื่อให้ปืนนั้นยังคงอยู่ในซองปืนอย่างปลอดภัย


จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของซองปืนที่ดีสำหรับประชาชนไว้ดังนี้


- ซองปืนต้องปกปิดโกรงไกปืน ไกปืนไม่ควรโผล่ออกมาในขณะที่ปืนอยู่ในซองปืน เพื่อป้องกันการเหนี่ยวไกโดยบุคคลอื่นหรือตัวเราเองโดยไม่ตั้งใจ


- ซองปืนควรใส่ได้พอดีกับเข็มขัด เพื่อให้ซองปืนยังกระชับดีแม้ในขณะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวร่างกาย


- ซองปืนที่ดีนั้นเราควรสามารถชักปืนออกจากซองได้ไม่ว่าจะใช้มือข้างใด คุณสมบัตินี้หลายคนอาจโต้แย้งโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ซองปืนซึ่งมีระดับความปลอดภัยสูงๆ (High-level retention holsters) ซึ่งใช้กันมากในหมู่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ แต่สำหรับประชาชนหรือตำรวจในช่วงที่ไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่ (Off-duty cops) นั้น เขาคิดว่าซองปืนซึ่งสามารถชักปืนออกมาได้ไม่ว่าจะใช้มือข้างใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆ เพราะหากมือหรือแขนข้างถนัดเกิดบาดเจ็บเราจำเป็นจะต้องชักปืนออกจากซองด้วยมือข้างไม่ถนัดให้ได้


ผู้รับการฝึกในศูนย์ฝึกของเขานั้น บางคนแม้แต่ในบ้านของตนเองปืนก็ไม่ใส่ในซองปืน แต่นาย Clint Smith จะให้เขาใช้ซองปืนในขณะฝึก และสำหรับคนซึ่งยังไม่มีซองปืนเขาก็แนะนำว่าควรมี


คนดีๆหลายคนต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการมีซองปืนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีซองปืน เป็นเหตุให้ปืนลั่นโดยไม่เจตนา มันคงเป็นสิ่งที่แย่มากๆหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปืนของตนเอง ดังนั้นนอกจากมีปืนที่ดีแล้วยังต้องมีซองปืนที่ดีด้วย


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Holster Thoughts ของ Clint Smith

Friday, November 19, 2010

เตือนก่อนยิง

เตือนก่อนยิง


ปืน เป็นอาวุธอันตรายที่กฎหมายควบคุมตั้งแต่การครอบครอง การพกพา และผลการยิง ถ้าไม่มีใบอนุญาตครอบครองหรือพกพา จะถูกลงโทษตามกฎหมายปืน การพกปืนไม่มิดชิด อวดกร่างขู่ชาวบ้าน แม้มีใบอนุญาตพก ก็อาจถูกลงโทษตามกฎหมายอาญาได้ เมื่อลั่นกระสุนปืน ก็ยังใช้ผลการยิงลงโทษผู้ยิงได้อีกด้วย ดังนั้น การมีปืนจึงต้องมีสติตลอดเวลา


ผลการยิงที่ฆ่าหรือทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บได้ ผู้ยิงต้องรับโทษหนักเบาตามผลนั้น แต่กฎหมายก็มีข้อยกเว้นเพื่อช่วยคนใช้ปืนที่มีเจตนาสุจริตด้วย เช่น การป้องกันตัวเองพอสมควรแก่เหตุที่ไม่ถือว่ามีความผิด การป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุหรือเหตุจำเป็นยิ่งยวดซึ่งถือว่ามีความผิด แต่รับโทษน้อยลงเท่าที่ศาลจะเห็นสมควร เป็นต้น คำตัดสินของศาลมาจากดุลพินิจตามข้อเท็จจริงและหลักกฎหมายที่ใช้พิจารณาคดี เรื่อง ดุลพินิจ ซึ่งเป็นภาษากฎหมาย ถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายคือ การพิจารณาไตร่ตรองด้วยมุมมองและความเชื่อส่วนตัวของผู้ตัดสินคดี นั่นเอง


การพิจารณาขอบเขตของการพอสมควรหรือเกินกว่าเหตุของผู้ใช้อาวุธนั้นไม่มีหลักแน่นอน นักกฎหมายจึงต้องสังเกตจากดุลพินิจของผู้ตัดสินคดีว่าขอบเขตอยู่ที่ใดเพื่อประเมินผลของคดีว่าจะถูกลงโทษหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ยังมีตัวแปรสำคัญคือ ทัศนคติของผู้ตัดสินคดีต่อรายคดีอีกด้วย ผลคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดหรือปืนที่ผู้ใช้ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายบ่อยมาก คือ การเตือนก่อนใช้อาวุธ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ยิงเตือนที่ไม่ได้เล็งไปยังเป้าหมายโดยตรง หรือจำนวนหรือทิศทางการแทงมีด เป็นต้น


การเตือนคู่ต่อสู้ก่อนสำหรับคนใช้ปืน มักแย้งว่าเป็นการทำให้ตัวเองเสียเปรียบในการตอบโต้หรือรุกก่อน อยากให้ดูสถานการณ์และเจตนารมณ์ของผู้ใช้ปืนว่า กำลังต่อสู้เอาชนะกัน หรือ ป้องกันตัวเองให้รอดพ้นภัยร้าย เนื่องจากให้ผลทางกฎหมายแตกต่างกัน เราต้องไม่ลืมว่าเมื่อมีปืนในครอบครองเท่ากับเท้าข้างหนึ่งก้าวเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว อีกข้างหรือร่างกายจะเข้าไปด้วยหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ผลของการใช้ปืน


ถ้าผู้ใช้ปืนต้องการยิงเพื่อเอาชนะอีกฝ่าย หากมีความตายเกิดขึ้นหรือการบาดเจ็บ จักต้องรับโทษฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือทำร้ายให้เขาบาดเจ็บธรรมดาหรือสาหัสขึ้นอยู่ที่ลักษณะบาดแผล โทษประเภทนี้มีตั้งแต่ประหารชีวิตลดหลั่นจนถึงจำคุกมากกว่า 20 ปี ตัวอย่างเช่น การดวลปืนด้วยใจคึกคะนอง การยิงเข้าไปในรถเมล์หรือในที่ชุมนุมของคนจำนวนมาก เป็นต้น ในอีกเจตนารมณ์หนึ่ง คือ ยิงเพื่อป้องกันตัวเองให้พ้นภัยร้าย มักเริ่มต้นด้วยการไม่อยากฆ่าคน แต่อยากไล่เขาหรือหนีไปจากสถานที่อันตรายนั้น กฎหมายจึงมีข้อยกเว้นให้เจตนาประเภทนี้ไว้ที่เรียกกันว่า ป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะถือว่า ไม่มีความผิดใดอันเกิดจากการใช้ปืน เมื่อไม่มีความผิด ก็ไม่ต้องรับโทษ แม้ผลของการยิงอาจฆ่าหรือทำร้ายโจรก็ตามจุดประสงค์ของการใช้ปืนเป็นหัวใจสำคัญ หลักกฎหมายยึดถือคำกล่าวที่ว่า “กรรมหรือการกระทำเป็นเครื่องมือชี้เจตนาของผู้กระทำได้” หมายความว่า จะมีคำพูดหรือไม่ก็ตาม เจตนาก็ดูได้จากการกระทำของบุคคล ดังนั้น หลายคดีที่มีการใช้ปืนก่อเหตุจึงดูที่พฤติกรรมการยิงเป็นหลักก็มองเห็นเจตนาของผู้ใช้ปืนได้ การจำแนกว่าการยิงปืนเป็นการจงใจฆ่าหรือป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย มักดูที่พฤติกรรมการยิงปืนของคู่คดี การเตือนก่อนยิง เป็นเรื่องสำคัญที่จะแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการฆ่าใครก่อน หากยังรุกเข้ามาอีก จึงมีสิทธิ์ยิงใส่เป้าหมายได้ตามฝีมือของแต่ละคน


การเตือนก่อนยิงนั้นทำได้หลายวิธี เช่น เตือนด้วยเสียง คงเคยเห็นตำรวจทุกคนมักตะโกนเตือนให้วางอาวุธ มิฉะนั้น จะยิงคนร้าย หลังการเตือนแล้วยิงตาย ตำรวจก็ไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย มันเป็นวิธีปฏิบัติแบบสากล การเตือนด้วยเสียงช่วยให้คนร้ายและผู้ใช้ปืนตั้งสติคิดและพิจารณาชั่วอึดใจหนึ่ง กฎหมายจึงคุ้มครองผู้ใช้ปืนเมื่อได้ส่งสัญญาณเตือนแก่คนร้ายก่อน ถ้าฝ่ายนั้นยังรุกรานต่อไป ผู้ใช้ปืนจึงเกิดสิทธิป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายขึ้น ขณะที่คนร้ายหมดสิทธิอ้างการตอบโต้เพื่อป้องกันชีวิตเพราะเขาเป็นผู้เริ่มคุกคามและไม่ยอมหยุดตามคำเตือนนั้น


การเตือนอีกแบบหนึ่งคือ การเตือนโดยใช้พฤติกรรม เช่น การยิงเตือนไปยังจุดใกล้ตัวคนร้าย เป็นต้น จุดยิงเตือนจะบอกยืนยันเจตนาของผู้ใช้ปืนว่า ต้องการฆ่าตั้งแต่เริ่มแรก หรือ อยากเตือนให้คนร้ายคิดตรองว่าจะรุกคืบคุกคามเหยื่อหรือถอยหลังกลับไป การตัดสินใจของคนร้ายช่วยให้ผู้ใช้ปืนปลอดภัยขึ้นถ้าหันหลังกลับไปหรือสร้างเกราะคุ้มครองทางกฎหมายให้ผู้ใช้ปืนเมื่อรุกคืบเข้าหาอีก กฎหมายมองว่า สัญญาณเตือนทุกรูปแบบมอบเวลายั้งคิดให้แล้ว การตัดสินใจของโจรจักส่งผลต่อบทลงโทษหรือคุ้มครองคนร้ายและคนใช้ปืนในเวลาเดียวกัน


สิ่งที่พึงระวังสำหรับคนใช้ปืนคือ การยิงข้างหลัง ถ้าคนร้ายหันหลังกลับไปแล้วถูกยิงข้างหลัง ผู้ใช้ปืนจะถูกลงโทษทางกฎหมายเพราะสิทธิป้องกันตัวจากภัยร้ายหมดไปแล้วเมื่อโจรหันหลังหนี กระสุนยิงด้านหลังนัดนั้นจะส่อเจตนาฆ่าคนอันเป็นความผิดกฎหมายอาญาทันที แม้โจรจะบุกเข้าบ้านของท่านก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่าทางกฎหมายช่วงเวลา ผลจากกระสุนแต่ละนัด พฤติกรรมคนร้ายและเจ้าของปืน จะบอกเจตนาได้ชัดเจนว่าป้องกันตัวหรือจงใจฆ่าคน กรณีที่โจรหันหลังหนีแล้วถูกยิงข้างหลัง กฎหมายแบ่งส่วนการรับโทษไว้ระหว่างโจรกับเจ้าของปืน คือ โจรก็รับผิดฐานบุกรุกบ้านของคนอื่น ส่วนผู้ใช้ปืนก็รับโทษฐานฆ่าคนโดยเจตนา แต่จะถือเป็นการป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุด้วยหรือไม่ ศาลจะลงโทษมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล


เคยมีเหตุการณ์ที่โจรบุกเข้าปล้นบ้านนักแม่นปืนทีมชาติโดยพกมีดไปด้วยและไม่รู้ภูมิหลังเจ้าของบ้านมาก่อน เขาก็ใช้ปืนยิงเตือนก่อนโดยยิงไปที่กระถางต้นไม้ใกล้โจร มิได้เลือกใช้เสียง น่าจะเป็นไปตามหลักการต่อสู้ด้วยปืนที่เลี่ยงการใช้เสียงเพื่อความได้เปรียบด้านยุทธวิธี แต่คนร้ายยังรุกคืบต่อไป เขายิงใส่แขนและขาของคนร้ายจนบาดเจ็บลุกหนีไม่ได้ ทั้งที่ยิงฆ่าตายในฐานะผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนก็ได้ เขาไม่ถูกดำเนินคดีทางศาล เพราะตำรวจและอัยการเห็นพ้องว่าเป็นการป้องกันตัวเองพอสมควรแก่เหตุถือว่ากระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย นี่เป็นตัวอย่างของผู้ควบคุมปืนได้อย่างสมบูรณ์และใช้ปืนอย่างสุจริตใจ


ทุกครั้งที่ถือปืนจักต้องมีสติติดกายไว้ กระสุนทุกนัดที่ลั่นออกไปหมายถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อสังคมและครอบครัวของเหยื่อ กฎหมายจักคุ้มครองเฉพาะคนสุจริตเท่านั้น ไม่ว่าจะพูดโกหกอย่างไร กฎหมายสามารถมองเห็นเจตนาได้จากการกระทำเสมอ หากเลือกปืนเพื่อคุ้มครองชีวิตหรือทรัพย์สิน ก็ควรรู้จักวิธีควบคุมปืนให้ใช้ได้อย่างปลอดภัยและกำหนดขอบเขตผลการใช้ปืนได้ ขอให้จำว่า ตอนถือปืน เราควบคุมชีวิตของตนได้ เมื่อลั่นกระสุนออกไป คนตัดสินชะตากรรม จักเป็นคนอื่น เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล เป็นต้น ทุกครั้งที่ถือปืน จงตั้งสติให้มั่นคง เพราะสติช่วยให้เดินห่างจากคุก


เรียบเรียงโดย Black Cuff

Friday, November 12, 2010

Small Frame Revolver

Small Frame Revolverปืนสำรอง หรือ Back-up Gun (BUG) นั้น สำหรับหลายคนแล้วคงนึกถึงปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติหรือปืนลูกโม่โครงเล็กลำกล้องสั้น เก็บไว้ในซองปืนในตำแหน่งซึ่งปกปิดได้ง่าย เช่น บริเวณเอวด้านในกางเกง ข้อเท้า เป็นต้น แต่สำหรับนาย Mike “Duke” Venturino แล้วเขากลับเลือกที่จะพกไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลัง (Hip Pocket)


เนื่องจากเขาเป็นคนอ้วนและไม่ได้คาดเข็มขัดมาหลายปีแล้ว ดังนั้นเมื่อไม่คาดเข็มขัดจึงไม่ใช้ซองปืนแบบคาดเอว เขาเลือกใช้ปืนลูกโม่โครง J ของ Smith&Wesson (โครงปืนขนาดเล็ก) ลำกล้องสั้นซึ่งบรรจุกระสุนขนาด .38 special ได้ 5 นัด โดยเลือกรุ่นที่ไม่มีนกสับออกมาข้างนอก (ใช้นกสับซึ่งหลบอยู่ในโครงปืน) จึงเป็นปืนที่ยิงแบบ Double action เท่านั้น


การที่เขาเลือกปืนซึ่งใช้กระสุนขนาด .38 special มากกว่าจะเป็นกระสุนขนาด .357 Magnum เป็นเพราะเมื่อเขาทดลองยิงด้วยกระสุนขนาด .357 Magnum แล้ว พบว่า นัดแรกยิงได้ไม่มีปัญหาแต่ด้วยแรงกระสุนที่รุนแรงจนทำให้ยากที่จะยิงนัดต่อๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เขาไม่มีปัญหากับการยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .38 special แม้แต่น้อย


ที่ระยะสิบฟุตเขาสามารถส่งกระสุนห้านัดเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำ (กลุ่มกระสุนกว้างประมาณสามนิ้ว) และที่เลือกปืนซึ่งเป็นนกสับหลบใน เพราะหากมีนกสับยื่นออกมาจากโครงปืนอาจไปเกี่ยวกับชายเสื้อหรือขอบกางเกงในขณะทำการชักปืนออกมาใช้งานได้ การไม่มีนกสับนอกโครงปืนจึงทำให้การชักปืนทำได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด


เขาเคยทดลองใช้กระสุนขนาด .38 special 158 เกรน Semiwadcutters ยิงจากปืนลูกโม่พกซ่อนสองกระบอก โดยปืนกระบอกแรกเป็นปืนซึ่งใช้กับกระสุนขนาด .38 special เท่านั้น อีกกระบอกเป็นปืนขนาด .357 Magnum พบว่าความเร็วกระสุนจากปืนกระบอกแรก 760 ฟุตต่อวินาที ส่วนกระบอกที่สอง 707 ฟุตต่อวินาที (ปืนซึ่งใช้กระสุนขนาด .38 special เท่านั้น ให้ความเร็วกระสุนมากกว่ากระสุนขนาด .38 special ซึ่งยิงจากปืน .357 Magnum)


เมื่อปืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยชายเสื้อลงมาปิดไว้ การชักปืนออกมาใช้งานก็ทำได้ไม่ยาก ในช่วงหน้าหนาวซึ่งต้องใส่แจ็คเก็ตหนาๆ เขาก็เพียงหยอดปืนลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตแทนก็เป็นอันใช้ได้แล้ว


ปืนลูกโม่โครงเล็ก (โครง J ของ S&W) ที่มีนกสับหลบอยู่ในโครงปืน นิยมใช้เป็นปืนพกซ่อนและสะดวกในการชักออกมาใช้งาน เพราะไม่มีส่วนยื่นเกะกะมาเกี่ยวชายเสื้อให้สะดุด


การเลือกปืนพกซ่อนขนาดเล็กนั้น เราควรทดลองยิงดูก่อนว่าปืนและกระสุนที่ใช้นั้นเราสามารถคุมปืนได้ดีหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเลือกที่จะใช้แต่กระสุนแรงๆ ถึงแม้ว่าเราจะยิงได้ดีจากปืนขนาดมาตรฐานซึ่งเราพกประจำ แต่เมื่อยิงจากปืนโครงเล็กแล้วเราอาจไม่สามารถคุมปืนได้ดีก็ได้ อีกทั้งควรฝึกชักออกมายิงจากตำแหน่งที่พกซ่อนด้วย


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Hip Pocket Handguns ของ Mike “Duke” Venturino

Friday, November 5, 2010

Tab-Rack-Bang (TRB)

Tab-Rack-Bang (TRB)เหตุติดขัดขณะทำการยิงของปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติที่พบบ่อย ได้แก่ กระสุนด้าน, ใส่ซองกระสุนไม่สนิท, ปลอกกระสุนติดอยู่ที่ช่องคายปลอกคล้ายปล่องไฟ (Stovepipe malfunction), มีกระสุนสองนัดอยู่ในรังเพลิง (Double feed)


แนวทางแก้ไขทั่วไปก็ขึ้นกับสาเหตุ อาทิเช่น กระสุนด้านก็ต้องกระชากสไลด์ถอยหลังหนึ่งครั้งเพื่อคัดกระสุนที่อยู่ในรังเพลิงออกทิ้งไปและนำกระสุนใหม่จากซองกระสุนเข้ารังเพลิงเพื่อทำการยิงต่อไป


หากใส่ซองกระสุนไม่สนิทก็ต้องทำการดันท้ายซองกระสุนให้สนิท แล้วทำการกระชากสไลด์ถอยหลังหนึ่งครั้งเพื่อป้อนกระสุนเข้ารังเพลิง


ถ้ายิงไปแล้วปลอกกระสุนถูกดีดออกแต่กลับมาติดอยู่ที่ช่องคายปลอกกระสุนจะมีลักษณะคล้ายปล่องไฟของฝรั่งจึงเรียกว่า Stovepipe ก็ต้องใช้มือข้างไม่ถนัดทำการปัดปลอกกระสุนให้หลุดออกจากช่องคายปลอก (ปัดเข้าหาตัว) สไลด์จะเคลื่อนไปข้างหน้าทำให้ป้อนกระสุนนัดต่อไปและทำการยิงได้


ในบางครั้งมีกระสุนอยู่ในช่องรังเพลิงสองนัด (Double feed) ทำให้ไม่สามารถยิงได้ เราต้องปลดซองกระสุนออกก่อน (ควรเกี่ยวซองกระสุนด้วยนิ้วก้อยของมือข้างที่ถือปืน) แล้วกระชากสไลด์ถอยหลังหลายๆครั้งเพื่อคัดกระสุนทั้งสองนัดออกจากรังเพลิงให้หมด จากนั้นใส่ซองกระสุนกลับเข้าไปใหม่ทำการกระชากสไลด์ถอยหลังหนึ่งครั้งเพื่อป้อนกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงแล้วจึงทำการยิงต่อไป


ขณะทำการยิงเมื่อเหนี่ยวไกไปแล้วแต่กระสุนไม่ออกทั้งๆที่กระสุนยังไม่หมด (สไลด์ยังไม่ค้าง) และไม่ได้ยินเสียงระเบิดของดินปืน โดยทั่วไปก็ต้องละสายตาออกจากเป้าหมายมาดูที่ตัวปืนเพื่อหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำการแก้ไขไปตามสาเหตุที่พบ ซึ่งอาจเสียเวลามากโดยเฉพาะเมื่อกำลังเผชิญหน้ากับภัยคุกคามร้ายแรง


Tab-Rack-Bang (TRB) เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งทำให้การแก้ไขเหตุติดขัดระหว่างการยิงปืนทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น


Tab หมายถึง การกระแทกท้ายซองกระสุนด้วยฝ่ามือข้างไม่ถนัด เพื่อดันให้ซองกระสุนแนบสนิทกับด้ามปืน


Rack หมายถึง การกระชากสไลด์ถอยหลังหนึ่งครั้งเพื่อคัดกระสุนที่อยู่ในรังเพลิงออกทิ้งไป (อาจเป็นกระสุนที่ด้าน) หรือปลอกกระสุนซึ่งติดอยู่ที่ช่องคายปลอกให้หลุดออกมา บางคนอาจแนะนำให้เอียงปืนเล็กน้อยให้ช่องคายปลอกชี้ลงพื้นเพื่อให้ปลอกกระสุนหลุดออกมาได้ง่ายขึ้น

Bang เป็นคำที่ใช้แทนเสียงปืนดัง “ปั่ง!” ตามแบบฝรั่ง จึงหมายถึง ให้ทำการเหนี่ยวไกยิงได้


เมื่อทำ TRB แล้วยังไม่สามารถยิงได้แสดงว่าน่าจะเป็น Double feed ซึ่งต้องทำการแก้ไขตามวิธีของ Double feed ดังกล่าวข้างต้น


TRB สามารถใช้ได้ในเหตุติดขัดส่วนใหญ่ของปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ แต่ก็มีเหตุติดขัดบางประการที่วิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น กระสุนลั่นออกไปแล้วแต่หัวกระสุนติดอยู่ภายในลำกล้องปืน หากเรายิงซ้ำไปอีกอาจทำให้ลำกล้องปืนแตกได้ ดังนั้นต้องแยกให้ดีว่าเหนี่ยวไกไปแล้วมีเสียงระเบิดของดินปืนแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีการระเบิดของดินปืนก็ให้ใช้ TRB ได้ แต่หากไม่แน่ใจอาจต้องมองดูในลำกล้องปืนด้วย (อย่าลืมทำให้ปืนปลอดภัยก่อน) ปืนบางกระบอกบกพร่องที่กลไกเมื่อยิงกระสุนหมดแล้วแต่สไลด์ไม่ค้างทำให้คิดว่ากระสุนยังไม่หมด เป็นต้น


วิธี TRB นิยมใช้กันมากและมีสอนกันในหลายศูนย์ฝึกอบรมยิงปืนทั่วโลกรวมทั้ง TAS ด้วย


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

Newcastle limousines