Friday, November 12, 2010

Small Frame Revolver

Small Frame Revolverปืนสำรอง หรือ Back-up Gun (BUG) นั้น สำหรับหลายคนแล้วคงนึกถึงปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติหรือปืนลูกโม่โครงเล็กลำกล้องสั้น เก็บไว้ในซองปืนในตำแหน่งซึ่งปกปิดได้ง่าย เช่น บริเวณเอวด้านในกางเกง ข้อเท้า เป็นต้น แต่สำหรับนาย Mike “Duke” Venturino แล้วเขากลับเลือกที่จะพกไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลัง (Hip Pocket)


เนื่องจากเขาเป็นคนอ้วนและไม่ได้คาดเข็มขัดมาหลายปีแล้ว ดังนั้นเมื่อไม่คาดเข็มขัดจึงไม่ใช้ซองปืนแบบคาดเอว เขาเลือกใช้ปืนลูกโม่โครง J ของ Smith&Wesson (โครงปืนขนาดเล็ก) ลำกล้องสั้นซึ่งบรรจุกระสุนขนาด .38 special ได้ 5 นัด โดยเลือกรุ่นที่ไม่มีนกสับออกมาข้างนอก (ใช้นกสับซึ่งหลบอยู่ในโครงปืน) จึงเป็นปืนที่ยิงแบบ Double action เท่านั้น


การที่เขาเลือกปืนซึ่งใช้กระสุนขนาด .38 special มากกว่าจะเป็นกระสุนขนาด .357 Magnum เป็นเพราะเมื่อเขาทดลองยิงด้วยกระสุนขนาด .357 Magnum แล้ว พบว่า นัดแรกยิงได้ไม่มีปัญหาแต่ด้วยแรงกระสุนที่รุนแรงจนทำให้ยากที่จะยิงนัดต่อๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เขาไม่มีปัญหากับการยิงด้วยกระสุนปืนขนาด .38 special แม้แต่น้อย


ที่ระยะสิบฟุตเขาสามารถส่งกระสุนห้านัดเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำ (กลุ่มกระสุนกว้างประมาณสามนิ้ว) และที่เลือกปืนซึ่งเป็นนกสับหลบใน เพราะหากมีนกสับยื่นออกมาจากโครงปืนอาจไปเกี่ยวกับชายเสื้อหรือขอบกางเกงในขณะทำการชักปืนออกมาใช้งานได้ การไม่มีนกสับนอกโครงปืนจึงทำให้การชักปืนทำได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด


เขาเคยทดลองใช้กระสุนขนาด .38 special 158 เกรน Semiwadcutters ยิงจากปืนลูกโม่พกซ่อนสองกระบอก โดยปืนกระบอกแรกเป็นปืนซึ่งใช้กับกระสุนขนาด .38 special เท่านั้น อีกกระบอกเป็นปืนขนาด .357 Magnum พบว่าความเร็วกระสุนจากปืนกระบอกแรก 760 ฟุตต่อวินาที ส่วนกระบอกที่สอง 707 ฟุตต่อวินาที (ปืนซึ่งใช้กระสุนขนาด .38 special เท่านั้น ให้ความเร็วกระสุนมากกว่ากระสุนขนาด .38 special ซึ่งยิงจากปืน .357 Magnum)


เมื่อปืนอยู่ในกระเป๋ากางเกงก็จำเป็นที่จะต้องปล่อยชายเสื้อลงมาปิดไว้ การชักปืนออกมาใช้งานก็ทำได้ไม่ยาก ในช่วงหน้าหนาวซึ่งต้องใส่แจ็คเก็ตหนาๆ เขาก็เพียงหยอดปืนลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตแทนก็เป็นอันใช้ได้แล้ว


ปืนลูกโม่โครงเล็ก (โครง J ของ S&W) ที่มีนกสับหลบอยู่ในโครงปืน นิยมใช้เป็นปืนพกซ่อนและสะดวกในการชักออกมาใช้งาน เพราะไม่มีส่วนยื่นเกะกะมาเกี่ยวชายเสื้อให้สะดุด


การเลือกปืนพกซ่อนขนาดเล็กนั้น เราควรทดลองยิงดูก่อนว่าปืนและกระสุนที่ใช้นั้นเราสามารถคุมปืนได้ดีหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเลือกที่จะใช้แต่กระสุนแรงๆ ถึงแม้ว่าเราจะยิงได้ดีจากปืนขนาดมาตรฐานซึ่งเราพกประจำ แต่เมื่อยิงจากปืนโครงเล็กแล้วเราอาจไม่สามารถคุมปืนได้ดีก็ได้ อีกทั้งควรฝึกชักออกมายิงจากตำแหน่งที่พกซ่อนด้วย


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Hip Pocket Handguns ของ Mike “Duke” Venturino

No comments:


Newcastle limousines