Saturday, February 18, 2012

3 rd Anniversary


3 rd Anniversary

Tactical shooting.com ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนสั้นและปืนลูกซองเพื่อการป้องกันตัวมาจนครบ 3 ปีบริบูรณ์ และกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 อย่างมั่นคง ที่ผ่านมานั้นจะเน้นที่การใช้อาวุธปืนสั้นเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปีนี้จะเพิ่มสัดส่วนของปืนลูกซองให้มากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เหมาะสมอย่างมากในการใช้ปกป้องครอบครัวโดยเฉพาะที่บ้าน

เนื้อหาใน Tactical shooting.com ส่วนใหญ่นำมาจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีโอกาสเรียนรู้แนวคิดและเทคนิวิธีการยิงปืนที่หลากหลายซึ่งมีใช้ในต่างประเทศ เพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้นและสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

ปัจจุบันนี้มีผู้สนใจการใช้อาวุธปืนสั้นและปืนลูกซองภาคประชาชนมากขึ้น ขณะนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเทคนิควิธีการใช้อาวุธปืนดังกล่าวในรูปแบบของ e-book (จะมีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว) โดยเน้นที่การใช้งานอาวุธปืนอย่างถูกวิธีและเป็นสากล รวบรวบเทคนิคการยิงปืนที่มีสอนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจยิงปืนทุกท่านได้มีอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ โดยเนื้อหาจะเจาะลึกมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีและใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัว ส่วนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนในแง่ของกลไกส่วนประกอบภายในที่ละเอียดนั้นสามารถหาอ่านจากนิตยสารอาวุธปืนทั่วไปได้อยู่แล้ว

เนื่องจากภาระงานในปัจจุบันมีมากขึ้นทำให้ไม่สามารถลงบทความที่น่าสนใจได้ทุกสัปดาห์ แต่จะพยายามนำเสนออย่างต่อเนื่อง

ปืนเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้แสดง “เจตนา” ของผู้ที่ใช้มัน โดยตัวของมันเองแล้วไม่สามารถทำอันตรายใครได้หากไม่มีใครไปหยิบมันมา และ “การกระทำ” จะเป็นเครื่องบ่งชี้ “เจตนา” ของผู้ที่ใช้อาวุธปืน จุดประสงค์เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อคุกคามผู้อื่น “ไม่ใช่อยู่ที่คำพูดของเรา” อีกทั้งผลกระทบจากการใช้อาวุธปืนนั้นมีมากทั้งต่อตนเองและครอบครัว ดังนั้นก่อนหยิบปืนมาใช้ขอให้ “คิด” และ ตั้ง “สติ” ให้ดี ใคร่ครวญอย่างรอบคอบว่า “มีเหตุผล” เหมาะสมหรือไม่ ใช้ “อารมณ์” ในการตัดสินใจหรือไม่ มี “ทางเลือกอื่น” ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ แต่หากจำเป็นต้องใช้แล้วก็ขอให้ใช้ด้วยทักษะที่เหนือชั้นกว่าคนร้าย
                                                                                                                             Batman

Saturday, February 4, 2012

A Favorite Handgun


A Favorite Handgun

กรมตำรวจบางแห่งในอเมริกาใช้หลักการเลือกอาวุธปืนสั้นประจำกายที่ว่า One size fits all หรือ ตำรวจทุกคนใช้ปืนที่มีลำกล้องขนาดเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นปืนหลักหรือปืนสำรอง เช่น ใช้กระสุนขนาด 9 ม.ม. หรือขนาด .40 นิ้ว เพียงอย่างเดียว

แต่ที่ Unified Police Department (UPD) of Greater Salt Lake ในรัฐยูทา (Utah) กลับยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของเขาสามารถเลือกใช้กระสุนและอาวุธปืนสั้นประจำกายที่ยืดหยุ่นกว่า เช่น สามารถเลือกใช้กระสุนขนาด 9 ม.ม., .40 S&W, .357 SIG และ .45 ACP ได้

ถึงแม้จะยังไม่อนุญาติให้ใช้ปืนลูกโม่เป็นปืนหลักในขณะปฏิบัติหน้าที่ (Primary duty handgun) แต่สามารถเลือกใช้เป็นปืนประจำกายขณะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ (Off-duty handgun) หรือ ปืนสำรอง (Backup gun, BUG) ได้
 
เมื่อเริ่มอนุญาติให้พกปืนโครงเล็ก เช่น โครง J พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มพกปืนสำรองมากขึ้น

สาเหตุที่ UPD อนุญาติให้ใช้ปืนที่หลากหลายมากขึ้นนั้นมาจากความเห็นที่ว่า ไม่มีปืนใดสมบูรณ์แบบ (No gun is perfect) ในสมัยก่อนที่มีการบังคับให้ใช้ปืนแบบเดียวกันหมดพบว่า ตำรวจมากกว่าครึ่งซื้อปืนส่วนตัวใช้เอง

ไม่ว่าจะใช้กระสุนขนาดใดแต่ทาง UPD กำหนดมาตรฐานไว้ เช่น กระสุน 9 ม.ม. ต้องเป็นขนาด 135 เกรน +P, กระสุน .40 S&W ต้องเป็นขนาด180 เกรน, กระสุน .45 ACP ต้องเป็นขนาด 230 เกรน + P เป็นต้น เนื่องจากมีข้อมูลว่าใช้ได้ผลดีในสถานการณ์จริง ส่วนกระสุน .357 SIG ให้ใช้ขนาด 125 เกรน Speer Gold Dot ส่วนกระสุน .38 Special ให้ใช้ขนาด 135 เกรน โดยกระสุนทั้งสองขนาดนี้ยังไม่เคยมีการถูกใช้ในสถานการณ์จริงภายในหน่วยงานมาก่อน

ในปัจจุบันพบว่ากระสุนขนาด 9 ม.ม. ถูกเลือกใช้ในหน่วยงานมากที่สุด รองลงมาก็เป็นขนาด .40 และ .357 ตามลำดับ

เป็นที่รู้กันว่า การยิงให้ถูกเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการหยุดยั้งภัยคุกคาม ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนจะได้รับการฝึกอย่างเป็นทางการ 4 ครั้งต่อปี โดยประกอบด้วยทักษะการยิงปืนที่หลากหลาย อาทิเช่น การยิงปืนในภาวะกดดัน (Stress shoots), การยิงปืนภายใต้อุปสรรค (Obstacle courses combined with shooting), การตอบสนองของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ได้รับบาดเจ็บ (Wounded officer response techniques) เป็นต้น

ปืนที่เจ้าหน้าที่ถือได้ถนัดมือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการใช้อาวุธปืนของแต่ละบุคคล ดังนั้นปืนที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถนัดมือมากขึ้นจึงช่วยให้การยิงปืนดีขึ้นได้ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงด้ามปืนควรมีการทดลองยิงจริงเพื่อดูว่าช่วยให้การถือปืนและคุมปืนดีขึ้นหรือไม่

จากการปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ทำให้สถิติที่บันทึกได้ของหน่วยงานนี้ดีขึ้นกว่าเก่ามาก พบว่าอัตราการยิงถูกเป้าหมายสูงถึง 72 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียว

อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่า หน้าที่สำคัญที่สุดของผู้มีอาวุธปืนก็คือ ต้องยิงให้ถูกสิ่งที่ต้องยิง การยิงพลาดเป้าหมายอาจก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาอีกมาก การเลือกปืนให้ถูกกับผู้ใช้ ฝึกฝนการใช้งานให้เกิดทักษะความชำนาญ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เรียนรู้ข้อดี ข้อจำกัดของอาวุธปืนที่มี จะทำให้เราสามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

                                                                                         เรียบเรียงโดย Batman
                                                     อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Officer Choice ของ Massad Ayoob

Newcastle limousines