Friday, November 26, 2010

Good Holster

Good Holsterนาย Clint Smith เป็นครูสอนยิงปืนที่มีชื่อเสียงของอเมริกา เขาเป็นคนหนึ่งซึ่งพกปืนสั้นและใช้ปืนเกือบทุกวัน นอกจากนั้นเขายังสังเกตุการพกและใช้ปืนของบุคคลอื่นด้วย


หน้าที่ของซองปืน คือ การป้องกันปืนจากการตกหล่น ป้องกันการถูกแย่งปืนออกจากซองโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ที่พกมัน ดังนั้นไม่ว่าซองปืนจะจับยึดปืนด้วยกลไกใด อาทิเช่น ใช้ความฝืด (Friction) ระบบล็อก (Lock) หรือใช้สายรัด (Strap) ก็เพื่อให้ปืนนั้นยังคงอยู่ในซองปืนอย่างปลอดภัย


จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของซองปืนที่ดีสำหรับประชาชนไว้ดังนี้


- ซองปืนต้องปกปิดโกรงไกปืน ไกปืนไม่ควรโผล่ออกมาในขณะที่ปืนอยู่ในซองปืน เพื่อป้องกันการเหนี่ยวไกโดยบุคคลอื่นหรือตัวเราเองโดยไม่ตั้งใจ


- ซองปืนควรใส่ได้พอดีกับเข็มขัด เพื่อให้ซองปืนยังกระชับดีแม้ในขณะเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวร่างกาย


- ซองปืนที่ดีนั้นเราควรสามารถชักปืนออกจากซองได้ไม่ว่าจะใช้มือข้างใด คุณสมบัตินี้หลายคนอาจโต้แย้งโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ซองปืนซึ่งมีระดับความปลอดภัยสูงๆ (High-level retention holsters) ซึ่งใช้กันมากในหมู่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ แต่สำหรับประชาชนหรือตำรวจในช่วงที่ไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่ (Off-duty cops) นั้น เขาคิดว่าซองปืนซึ่งสามารถชักปืนออกมาได้ไม่ว่าจะใช้มือข้างใดเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆ เพราะหากมือหรือแขนข้างถนัดเกิดบาดเจ็บเราจำเป็นจะต้องชักปืนออกจากซองด้วยมือข้างไม่ถนัดให้ได้


ผู้รับการฝึกในศูนย์ฝึกของเขานั้น บางคนแม้แต่ในบ้านของตนเองปืนก็ไม่ใส่ในซองปืน แต่นาย Clint Smith จะให้เขาใช้ซองปืนในขณะฝึก และสำหรับคนซึ่งยังไม่มีซองปืนเขาก็แนะนำว่าควรมี


คนดีๆหลายคนต้องบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการมีซองปืนที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มีซองปืน เป็นเหตุให้ปืนลั่นโดยไม่เจตนา มันคงเป็นสิ่งที่แย่มากๆหากคุณได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากปืนของตนเอง ดังนั้นนอกจากมีปืนที่ดีแล้วยังต้องมีซองปืนที่ดีด้วย


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Holster Thoughts ของ Clint Smith

No comments:


Newcastle limousines