Saturday, November 12, 2011

Weapon-mounted Light VS. Tactical Flashlight


Weapon-mounted Light VS. Tactical Flashlight

เนื่องจากเหตุการณ์ร้ายๆมักเกิดขึ้นในภาวะแสงต่ำ ดังนั้นการยิงปืนประกอบไฟฉายจึงเป็นทักษะหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในการสอนยิงปืนระบบต่อสู้

ประโยชน์หลักๆของไฟฉายก็เพื่อใช้ในการค้นหา (Search) แยกแยะเป้าหมาย (Identify the threat) ส่วนการเล็งนั้นไฟฉายทำให้เรามองเห็นเป้าหมาย ยังผลให้เล็งได้ง่ายและมีความแม่นยำมากขึ้น

ไฟฉายซึ่งใช้ประกอบการยิงปืนในภาวะแสงต่ำที่นิยมมีอยู่ 2 ประเภท คือ ศูนย์ไฟฉาย (Weapon-mounted Light) กับ ไฟฉายทางยุทธวิธี (Tactical Flashlight)

ไฟฉายไม่ว่าประเภทใดต่างก็มีข้อดี ข้อด้อยและข้อจำกัดของมันเอง

ศูนย์ไฟฉาย หรือ Weapon-mounted Light เป็นไฟฉายซึ่งติดอยู่ที่รางติดอุปกรณ์ใต้ปากกระบอกปืนโดยเฉพาะปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ (ปืนลูกโม่บางรุ่นมีรางติดอุปกรณ์เหล่านี้เช่นกัน แต่ไม่ค่อยนิยมเพราะมักเป็นปืนโครงขนาดใหญ่) เวลาใช้งานต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการติดตั้งศูนย์ไฟฉายแน่นหนากับตัวปืนดีแล้ว เป็นที่ยอมรับว่าการยิงปืนประกอบศูนย์ไฟฉายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการยิงเป้าหมายในภาวะแสงต่ำ อย่างไรก็ตามเมื่อปืนติดศูนย์ไฟฉายแล้วจะทำให้น้ำหนักปืนมากขึ้น โดยเฉพาะน้ำหนักจะถูกถ่วงไปด้านลำกล้องปืนมากขึ้น ความคล่องตัวก็อาจลดลงไปบ้าง

โดยปกติกฏแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนข้อหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆ ก็คือ ห้ามชี้ปืนไปยังสิ่งซึ่งคุณไม่ต้องการยิง แต่เนื่องจากศูนย์ไฟฉายติดอยู่กับตัวปืนทำให้การค้นหาภัยคุกคาม (Search) แนวปืนและลำแสงจากไฟฉายจะไปในทิศทางเดียวกันตลอด เราอาจชี้ปืนไปยังบุคคลซึ่งไม่ใช่ภัยคุกคามก็ได้ จึงถือว่าเป็นการแหกกฏข้อนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในขณะที่ทำการค้นหาจึงห้ามเอานิ้วชี้เข้าโกรงไกอย่างเด็จขาด และบางคนฝึกที่จะใช้ประโยชน์จากแสงสว่างจางๆซึ่งอยู่วงรอบนอกของแสงจากศูนย์ไฟฉายในการค้นหา เพื่อหลีกเลี่ยงแนวปืนไม่ให้ชี้ไปยังบุคคลซึ่งไม่ใช่เป้าหมาย

เป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้ไฟฉายนั้นนอกจากจะช่วยเผยเป้าหมายให้เราเห็นได้ชัดเจนแล้ว แต่มันก็ยังเป็นการเปิดเผยตำแหน่งของตัวเราเองให้กับภัยคุกคามได้รู้เช่นกัน ในการถือปืนตามปกติปืนของเราจะอยู่แนวกลางตัว เมื่อภัยคุกคามยิงสวนมาที่แสงจากไฟฉายก็อาจถูกตำแหน่งที่สำคัญของเราได้ ในขณะที่ Tactical Flashlight ในบางเทคนิคไฟฉายอาจอยู่คนละตำแหน่งกับปืนทำให้ตัวเราปลอดภัยมากกว่า

การควบคุมการเปิด-ปิดศูนย์ไฟฉายจะใช้นิ้วโป้งของมือข้างไม่ถนัด (Supporting Hand) การใช้งานให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องฝึกฝนเช่นกัน ไม่ใช่ว่าเปิดไฟฉายทุกครั้งจะต้องทำการยิงเสมอไป เราต้องควบคุมได้ว่าเป้าหมายใดจำเป็นต้องยิง

ศูนย์ไฟฉายบางรุ่นอาจมีศูนย์เลเซอร์ประกอบในกระบอกเดียวกัน ดังนั้นการฝึกใช้งานเพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

เนื่องจากศูนย์ไฟฉายและ Tactical Flashlight ต่างก็มีข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดของมันเอง ดังนั้นบางคนอาจใช้ไฟฉายทั้งสองแบบ โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ บางครั้งการใช้ Tactical Flashlight อาจได้เปรียบกว่าการใช้ศูนย์ไฟฉาย เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก็หันมาใช้ศูนย์ไฟฉายแทน โดย Tactical Flashlight อาจมีสายคล้องข้อมือจึงทำให้ใช้งานง่ายขึ้นเมื่อต้องเปลี่ยนมาใช้ศูนย์ไฟฉาย เป็นต้น

โดยทั่วไปความสว่างของไฟฉายหรือศูนย์ไฟฉายอย่างน้อย 60 รูเมน ถือว่าเพียงพอที่จะทำให้เกิดอาการตาพล่ามัวชั่วขณะ (Blinding Effect) เมื่อส่องไฟไปที่ตาของคนร้ายภายในห้อง

การรู้จักอุปกรณ์ส่องสว่างของเราเป็นอย่างดีทำให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรฝึกยิงปืนประกอบไฟฉายหรือศูนย์ไฟฉายจนเกิดทักษะความชำนาญ เพราะสิ่งนี้อาจสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายได้เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

                                                                                                            เรียบเรียงโดย Batman

                                                                                    อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Weapon-mounted Light Deployment ของ Richard Mann

No comments:


Newcastle limousines