Friday, September 28, 2012

The Rules for Fighting ZombiesThe Rules for Fighting Zombies

เราคงเคยดูภาพยนต์ฝรั่งหลายเรื่องเกี่ยวกับศพเดินได้หรือ Zombie บางเรื่องก็สร้างภาคต่อหลายตอนด้วยความนิยม โดย Zombie เหล่านี้จะยากแก่การต่อกรแม้จะถูกยิงหลายนัดก็ไม่สะทกสะท้าน

ในอเมริกาขณะนี้วงการปืนมีการจำลองเป้าหมายเป็น Zombie แล้วเราต้องทำการยิงศพเดินได้เหล่านี้ ความนิยมถึงกับมีบทความเกี่ยวกับวิธีเผชิญหน้ากับ Zombie เทคนิกการยิงต่อสู้กับผีดิบเดินได้ เป้ากระดาษรูป Zombie มีการผลิตกระสุนและเครื่องมือต่อต้าน Zombie ออกมาขายกันอย่างกว้างขวาง แม้แต่หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติก็ยังมีการพูดถึงหากต้องเผชิญกับโลกที่เต็มไปด้วยศพเดินได้

นาย Clint Smith คิดว่าเรื่องเหล่านี้เพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น แต่เมื่อมองให้ลึกๆแล้วมันก็แฝงด้วยเหตุผลบางอย่าง ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับโลกแห่งความจริงได้

หากเปรียบเทียบ Zombie เป็นคนร้ายที่เข้ามาทำร้ายเรา ซึ่งมักจะเลือกเหยี่อที่อ่อนแอกว่า เช่น สูงอายุ ผู้หญิง เด็ก ร่างกายไม่แข็งแรง หรือบาดเจ็บ เป็นต้น

ดังนั้นหากเรามีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายจะเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่ง เราลองคิดดูว่าหากเรามีร่างกายที่อ้วนมากและต้องเผชิญกับภัยคุกคามเราจะเอาตัวรอดได้หรือไม่

การยิงซ้ำ (Double tapping) โดยหลักการแล้วการยิงจะหยุดก็ต่อเมื่อคนร้ายได้หมดสภาพของการเป็นภัยคุกคามแล้วเท่านั้น ดังนั้นจำนวนกระสุนที่ยิงอาจมากกว่าหนึ่งนัด

เลือกคู่หูที่มีอาวุธปืนด้วยกัน หากคุณไปกับคู่หูที่รู้ว่าคุณพกปืนแต่ตัวเขาเองไม่ได้พก เมื่อเผชิญเหตุการณ์ร้ายเขาอาจผลักคุณให้ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามเพียงลำพัง ดังนั้นการไปกับคู่หูที่มีอาวุธปืนและฝึกฝนด้วยกันก็เป็นความคิดที่ไม่เลว (ในแง่กฏหมายแล้วอเมริกาทำการพกพาอาวุธปืนได้ง่ายกว่าประเทศไทย หากไม่มีเหตุอันควรแล้ว ไม่แนะนำให้พกพาอาวุธปืนติดตัว)

มีคำแนะนำประโยคหนึ่ง คือ “หากรู้สึกไม่แน่ใจ ให้มองหาทางหนีทีไล่ไว้ก่อน” ฝึกให้มีความตระหนักรู้รอบตัว เชื่อมั่นในทักษะและความสามารถของตนเอง อีกทั้ง “อย่าทำตัวเป็นวีรบุรุษ”

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

                                                                                                เรียบเรียงโดย Batman
                                                            อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Zombies ของ Clint Smith

Newcastle limousines