Wednesday, February 22, 2017Tea Cup Grip

            การจับถือปืนพกมีหลายรูปแบบ มีรูปแบบหนึ่งซึ่งพบเห็นได้ไม่บ่อยแต่ก็มีการสอนกันในศูนย์ฝึกอบรมบางแห่ง เราเรียกว่า Tea Cup Grip (คล้ายๆถ้วยชาวางบนจานรอง) ในกรณีของคนถนัดขวาเมื่อถือปืนด้วยมือเดียวนำด้ามปืนวางบนฝ่ามือของมือซ้าย บางคนอาจแนะนำให้เหยียดนิ้วชี้มือซ้ายไปแตะโกรงไกปืน โดยมือขวาเป็นมือหลักที่ออกแรงถือปืนขณะที่มือซ้ายออกแรงแค่ประคองปืนให้นิ่งขึ้นเท่านั้น

          
  ท่ายิงปืนแบบนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยนิยมแต่ก็ไม่ถึงกับใช้ไม่ได้เพราะมีนักยิงปืนฝีมือดีหลายคนใช้และมีความแม่นยำเช่นกัน การถือปืนแบบนี้สามารถใช้ได้กับทั้งปืนพกกึ่งอัตโนมัติและปืนลูกโม่ ไม่ว่าจะจับถือปืนแบบใดขอเพียงฝึกจนชำนาญตราบใดคุณภาพการยิงออกมาดีก็ถือว่าใช้ได้

         
   สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือ เคล็ดลับยิงปืนเพื่อป้องกันตัว เล่ม 1

            สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนของให้มี “สติ”

                                                                                                                        Batman

No comments:


Newcastle limousines