Wednesday, February 25, 2009

Position SulPosition Sul

Position Sul เป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่า “ทิศใต้” เป็นท่าเตรียมพร้อมในการใช้อาวุธปืนที่นิยมมากท่าหนึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่านี้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ผู้ที่คิดค้นท่านี้คือ นาย Alan Brosnan แห่ง TEES (Tactical energetic entry system, เป็นสถาบันเอกชนแห่งหนึ่งที่สอนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐ เช่น หน่วย SWAT และ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ) และ นาย Max F. Joseph แห่ง TFTT (Tactical firearms training team, เป็นสถาบันเอกชนอีกแห่งหนึ่งที่สอนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐ เช่น หน่วย SWAT และ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ เช่นกัน)

ท่าเตรียมพร้อมในการใช้อาวุธปืนที่นิยมมากท่าหนึ่ง คือ ท่า Low ready position หรือ Position 3 ทำโดยกำด้ามปืน งอข้อศอก ยึดแขนและมือเข้ามาชิดลิ้นปี่ ปลายกระบอกปืนชี้ลงพื้นข้างหน้า 45 องศา บางครั้งผู้ปฏิบัติอาจมีอาการเกร็งไม่คล่องตัวระหว่างการยิงต่อสู้ระยะประชิด ปืนมักชี้ไปที่ขาหรือก้นของคนที่อยู่ข้างหน้าเมื่อมีการเคลื่อนที่ตัดกัน และบางครั้งอาวุธปืนอาจยื่นไปห่างตัวมากเกินไปเมื่อเคลื่อนที่ผ่านประตูหรือมุมห้อง (อาจถูกแย่งปืนได้)

แต่ก่อนนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปถือปืนพกประจำกายเคลื่อนที่เป็นแถวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในอาคารหรือสถานที่ใดๆ คนที่อยู่หน้าสุดต้องยกปืนของตนขึ้นเพื่อระวังภัยคุกคามด้านหน้า ขณะที่คนข้างหลังถือปืนไว้เตรียมพร้อมที่จะยกปืนขึ้นยิงเมื่อมีภัยคุกคามปรากฏขึ้น แต่หลายครั้งที่คนซึ่งอยู่ข้างหน้ามักรู้สึกว่าคนข้างหลังกำลังกวัดแกว่งปืนไปมา ปากกระบอกปืนชี้เข้าหาคนที่อยู่ข้างหน้าอย่างน่าหวาดเสียว

ท่า Position Sul นี้จึงถูกนำมาใช้เพื่อให้ผู้ถือปืนพกสามารถควบคุมปืนในท่าเตรียมพร้อมได้ดีขึ้นในขณะที่ทำการฝึก CQB (Close quarters battle, เป็นการฝึกการใช้อาวุธในระยะประชิด) หรือการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งท่านี้ยังใช้ในขณะที่ผู้ถือปืนเคลื่อนที่ผ่านฝูงชน

Position Sul มีลักษณะใกล้เคียงกับท่าเตรียมพร้อมทั่วไป (Low ready position) เพียงแต่ปากกระบอกปืนให้ชี้ลงดินห่างออกไปข้างหน้าของผู้ถือปืนประมาณ 12 ถึง 18 นิ้ว ปากกระบอกปืนอาจเอียงซ้ายหรือขวาได้บ้างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่โดยทั่วไปก็ชี้ตรงไปที่พื้นข้างหน้า ข้อศอกชิดลำตัว ข้อนิ้วกลางของมือที่ถือปืน (มือข้างถนัด) ต้องสัมผัสกับข้อนิ้วชี้ข้อแรกของมืออีกข้าง แบมือข้างไม่ถนัดออกหันฝ่ามือเข้าหาลำตัวบริเวณลิ้นปี่ นิ้วชี้ที่ใช้เหนี่ยวไกเหยียดตรงออกไปชิดโครงปืนตลอดเวลาเมื่อปืนยังไม่อยู่ในแนวยิง การยกปืนขึ้นจับเป้าหมายทำได้รวดเร็วใกล้เคียงกับท่า Low ready position สำหรับนาย Joseph แล้วเมื่อเขาถือปืนกึ่งอัตโนมัติ 1911 เขามักเอานิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างมาชนกัน

ถ้าสามารถถือปืนได้ถูกต้องในท่า Position Sul ปากกระบอกปืนจะไม่ชี้เข้าหาส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายผู้ถือปืนเลย ไม่ว่าคุณกำลังหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ ท่านี้ถูกใช้เมื่อทำงานเป็น “ทีม”

Position Sul มักใช้ใน 3 กรณี

1. เมื่อคุณกำลังเคลื่อนที่อยู่ด้านหลังที่กำบังเข้าไปยังตำแหน่งที่จะทำการยิง หรือไปหาคู่หูที่กำลังยกปืนทำการตรวจการณ์ (Cover) หาภัยคุกคามอยู่ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทำการตรวจการณ์ คุณต้องยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมที่จะยิงได้ทันทีในบริเวณที่คุณรับผิดชอบเมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้น ท่านี้ไม่จำเป็นถ้าคุณปฏิบัติการอยู่คนเดียวยกเว้นมีคนซึ่งไม่ใช่คนร้ายเดินผ่านหน้าคุณๆควรลดปืนลงและอาจใช้ท่านี้ได้

2. เมื่อคู่หูหรือบุคคลฝ่ายเดียวกับคุณเคลื่อนที่ผ่านหน้า ขณะที่คุณทำการยิงหรือกำลังยกปืนขึ้นตรวจการณ์อยู่ คุณควรลดปืนลงอยู่ในท่านี้

3. การควบคุมฝูงชน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องอารักษ์ขาบุคคลสำคัญผ่านฝูงชน คนที่ตามหลังบุคคลสำคัญควรถือปืนในท่านี้ ขณะที่สายตาสอดสายหาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นและพร้อมที่จะยกปืนขึ้นจัดการกับภัยคุกคามนั้นทันที หรือถ้าคุณอยู่บนเครื่องบินเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ควบคุมตัวคนร้ายได้แล้วและคุณต้องยืนหันหลังให้ประตูห้องนักบินเพื่อป้องกันภัย การถือปืนในท่านี้ปากกระบอกปืนจะหันไปในทิศทางที่ปลอดภัยไม่ชี้ไปที่ศีรษะของผู้โดยสารเบื้องหน้า

เมื่อต้องเคลื่อนที่ผ่านฝูงชนหรือบริเวณที่ใกล้ชิดกับบุคคลอื่นมากๆเช่นทางเดินในรถบัสหรือบนเครื่องบิน การถือปืนท่านี้จะทำให้ยากแก่การถูกแย่งปืนจากคนรอบข้างและแนวปืนอยู่ในทิศทางที่ปลอดภัยมากกว่า

ในกรณีที่ขึ้นบันไดอาจเอียงปืนเฉียง 45 องศาไปด้านข้างไม่ถนัด เพื่อให้แนวปืนไม่ชี้ไปหาคู่หูที่อยู่ข้างหน้า

อย่าลืมหลักสำคัญที่ว่าแนวปืนต้องหันเข้าหาเป้าหมายที่ต้องการยิงเท่านั้น และต้องลดปืนลงในท่า Position Sul ทันที เมื่อคู่หูหรือคนในทีมเคลื่อนที่ผ่านหน้าคุณ

One-hand Sul คือ การถือปืนในท่า Position Sul แต่ถือปืนแค่มือเดียว ใช้ในกรณีที่มืออีกข้าง (ข้างไม่ถนัด) ไม่ว่าง เช่น กำลังถือของหรือช่วยพยุงคนอยู่เป็นต้น

Position Sul ถือเป็นท่าเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพท่าหนึ่งซึ่งเราสามารถนำมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาจากบทความ Position Sul here’s the scoop, Position Sul, Position Sul CQB ready position

No comments:


Newcastle limousines