Friday, July 10, 2009

การถือปืนลูกโม่ด้วยมือสองข้าง (Revolver gripping 2)การถือปืนลูกโม่ด้วยมือสองข้าง (Revolver gripping 2)

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าปืนพกถูกออกแบบมาให้ยิงได้ด้วยมือเพียงข้างเดียว เพราะฉะนั้นมือข้างถนัดที่ถือปืนจึงเป็นมือหลักในการออกแรงถือปืน มืออีกข้างเพียงประคองปืนหรือช่วยพยุงปืนให้นิ่งขึ้นเท่านั้น (ออกแรงน้อยกว่ามือข้างถนัด) การถือปืนสองมือมีหลายวิธีดังตัวอย่างต่อไปนี้


เริ่มต้นจากมือหลักที่ถือปืนหรือมือข้างถนัดต้องกำด้ามปืนอย่างถูกต้องก่อน (ตามหลักการถือปืนลูกโม่ด้วยมือข้างเดียว)

แบบที่ 1 (เป็นแบบที่ พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป สอนให้ผม)
มือข้างไม่ถนัดลองใต้ด้ามปืนนิ้วชี้เหยียดยาวไปแตะใต้โกรงไกปืน

แบบที่ 2 Lock thumb grip (นิยมมากที่สุด)
มือข้างไม่ถนัดกำด้ามปืนโดยนิ้วหัวแม่มือวางทับไปบนนิ้วหัวแม่มือของมือข้างถนัด โดยอาจใช้ร่วมกับ Push/pull technique (มือข้างไม่ถนัดดึงเข้าหาตัวในขณะที่มือข้างถนัดดันออก) ทำให้จับปืนได้กระชับขึ้น

แบบที่ 3 High thumb grip/Thumbs forward grip (ไม่นิยมและไม่แนะนำ)
นิ้วหัวแม่มือข้างถนัดเหยียดยาวชิดโครงปืน ส่วนนิ้วหัวแม่มือข้างไม่ถนัดก็เหยียดยาวชิดโครงปืนใต้ลูกโม่ (นิ้วหัวแม่มือข้างไม่ถนัดอาจไปขัดกับลูกโม่ทำให้ปืนเกิดติดขัดระหว่างการยิงได้)

แบบที่ 4 (ไม่นิยม)
มือข้างไม่ถนัดกำด้ามปืนโดยนิ้วหัวแม่มือวางทับไปบนโคนนิ้วหัวแม่มือมือข้างถนัด (ต้องระวังไม่วางใกล้ง้ามนิ้วมือข้างถนัดเพราะจะไปรบกวนการทำงานของนกสับทำให้ถ่อยหลังได้ไม่สุดเป็นผลให้ปืนติดขัดได้ ยกเว้นเป็นปืนนกสับในหรือปืนที่นกสับหลบอยู่ในโครงปืน แต่อย่างไรก็ไม่แนะนำให้วางใกล้ง้ามนิ้ว) ผู้เชี่ยวชาญบางท่านใช้การกำด้ามแบบนี้เมื่อยิงจากปืนโครงเล็กหรือปืนพกซ้อนที่เล็กมาก (Concealed carry guns)

แบบที่ 5 (ไม่นิยมและไม่แนะนำ)
มือข้างไม่ถนัดกำรอบข้อมือข้างถนัด

โดยส่วนตัวแล้วจะจับปืนแบบ 1 และ 2 โดยมักจับปืนแบบ Lock thumb grip เป็นส่วนใหญ่ จะจับแบบ 1 เมื่อยิงเป้าวงกลมดำและจับแบบ 2 เมื่อยิงในระบบต่อสู้ เป็นที่ยอมรับกันว่าสำหรับปืนลูกโม่การจับแบบ Lock thumb grip เหมาะสมมากที่สุด

มีครูสอนแบดมินตันท่านหนึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการจับด้ามไม้แบดว่ามีการจับหลายแบบทั้งกำด้ามแบบหลวมๆและแบบกำแน่นตลอดเวลา ถ้ากำแบบหลวมๆช่วงเวลาที่ไม้ตีถูกลูกขนไก่ก็ต้องกำแน่นเพื่อให้ลูกมีพลังและไม้ไม่หลุดจากมือ ดังนั้นให้ดูที่คุณภาพของลูกที่ลูกศิษย์ตีออกไป ถ้าคุณภาพดีก็ไม่ต้องไปแก้ไขการจับไม้ แต่ถ้าลูกที่ตีออกไปคุณภาพไม่ดีหรือไม่เคยตีมาก่อน ก็แนะนำวิธีการจับไม้ตามที่ครูสอน (ครูคนนี้สอนให้กำหลวมๆ) สำหรับการจับปืนก็เช่นกันมีการจับหลายรูปแบบ ทุกแบบก็มีนักยิงปืนแม่นๆที่มีชื่อเสียงหลายคนใช้ ดังนั้นจึงไม่อาจบอกได้ว่าแบบใดดีที่สุดขอให้ดูผลงานการยิงปืนจะดีกว่า แต่ถ้าจะให้ผมสอนหรือแนะนำก็ต้องตามวิธีที่กล่าวไปข้างต้น

โดยสรุปสำหรับปืนลูกโม่ควรจับปืนแบบ High grip และ Lock thumb grip ร่วมกับ Push/pull technique

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines