Saturday, July 4, 2009

การถือปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติด้วยมือข้างเดียว (Pistol gripping 1)


การถือปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติด้วยมือข้างเดียว (Pistol gripping 1)

หากถือปืนลูกโม่จนชำนาญแล้วการถือปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติก็ง่ายมากเพราะหลักการเดียวกัน ตามขั้นตอนดังนี้

1. อย่างแรกควรเริ่มจากการถือปืนในมือข้างถนัดก่อน
2. กางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นๆออกให้เป็นรูปคล้ายตัว วี (V)
3. นำปืนเข้ามาใส่ในง้ามระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้โดยให้ขอบบนของโครงด้ามปืนอยู่ชิดกับง้ามนิ้ว (High grip)
4. นิ้วชี้ทาบชิดไปกับโครงปืนอยู่นอกโกรงไก นิ้วที่เหลือกำด้ามปืนพอกระชับ
5. งอนิ้วโป้งลงทาบกับโครงปืน

จุดสำคัญคือ ให้จับด้ามปืนชิดขอบโครงด้ามปืนด้านบน ไม่ว่าปืนจะเป็น Single action หรือ Double action ก็ให้จับแบบนี้จะทำให้คุมปืนได้ง่ายและลดแรงสะบัดของปืน

ส่วนการเหนี่ยวไกก็ให้ใช้ข้อพับนิ้วชี้ข้อปลายในการเหนี่ยวไก โดยค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไกจนกระสุนลั่นออกไป อย่ากระตุกไกเพราะจะทำให้ปืนสั่นขาดความแม่นยำ และอย่ากำด้ามปืนแน่นจนเกิดอาการเกร็ง

เมื่อยังไม่ต้องการยิงให้นิ้วชี้ที่ใช้เหนี่ยวไกปืนอยู่นอกโกรงไกเสมอ (นิ้วเหยียดยาววางทาบชิดไปกับโครงปืน)

ถ้ายิงเป้าวงกลมดำที่ต้องการความแม่นยำสูงก็ให้ใช้หลักการเดียวกับยิงปืนลูกโม่ได้ โดยต้องยิงให้ช่วงที่กลั้นหายใจไว้สักครู่ ลากไกยาวสม่ำเสมอจนกระสุนลั่นออกไปโดยไม่รู้ตัว เล็งละเอียดตลอดเวลา และ Follow through ไกปืน แต่ถ้ายิงระบบต่อสู้ก็ใช้หลักการแบบเดียวกับยิงปืนลูกโม่ทุกประการเช่นกัน
สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines