Tuesday, June 30, 2009

การถือปืนลูกโม่ด้วยมือข้างเดียว (Revolver gripping 1)การถือปืนลูกโม่ด้วยมือข้างเดียว (Revolver gripping 1)

ต้นกำเนิดของปืนสั้นหรือปืนพก คือ ปืนลูกโม่ Single action อย่างที่เราเห็นในหนังคาวบอยซึ่งต้องใช้มือข้างหนึ่งถือปืนและมืออีกข้างตบไปที่นกสับ (Fanning) ก่อนจึงจะยิงออกไปได้ ปกติปืนสั้นถูกออกแบบมาให้ถือยิงด้วยมือเพียงข้างเดียว ต่อมาเมื่อมีการทำปืน Double action จึงเริ่มมีการถือปืนสองมือซึ่งพบว่าให้ประสิทธิภาพดีกว่าถือปืนด้วยมือเพียงข้างเดียวและฝึกฝนให้แม่นยำได้ง่ายกว่า ดังนั้นปัจจุบันจึงนิยมถือปืนด้วยสองมือเป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตามควรต้องรู้หลักการถือปืนด้วยมือเพียงข้างเดียวก่อน เพราะในบางสถานการณ์เช่น มือข้างไม่ถนัดเกิดบาดเจ็บหรือไม่ว่างก็จำเป็นที่จะต้องยิงปืนด้วยมือข้างเดียว ไม่ว่าจะเป็นการยิงจากมือข้างถนัดหรือข้างไม่ถนัด ดังนั้นการยิงปืนด้วยมือข้างเดียวจึงยังถือเป็นพื้นฐานของการยิงปืนมาจนถึงปัจจุบันนี้

การกำด้ามปืนเป็นพื้นฐานอันดับแรกในการใช้อาวุธปืน ไม่ว่าจะใช้มือเดียวหรือสองมือ มือหลักที่ถือปืนมีความสำคัญที่สุด ส่วนมืออีกข้างเพียงช่วยพยุงปืนหรือทำให้ปืนนิ่งมากขึ้นเท่านั้น

การกำด้ามปืนมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างปืนลูกโม่กับปืนกึ่งอัตโนมัติแต่โดยหลักใหญ่ๆแล้วเหมือนกัน ขอเริ่มด้วยปืนลูกโม่ก่อน

1. ควรเริ่มจากการถือปืนในมือข้างถนัดก่อน
2. กางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นๆออกให้เป็นรูปคล้ายตัว วี (V)
3. นำด้ามปืนเข้ามาใส่ในง้ามระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ โดยให้ขอบบนของด้ามปืนอยู่ชิดกับง้ามนิ้ว เรียกการจับแบบนี้ว่า High grip (คุมปืนได้ดี ลดแรงสะบัดของปืน)
4. นิ้วชี้เหยียดยาวทาบชิดไปกับโครงปืนอยู่นอกโกรงไกปืน นิ้วที่เหลือกำด้ามปืนพอกระชับ
5. นิ้วโป้งเหยียดยาวทาบไปกับโครงปืนเมื่อจะยิงแบบ Single action แต่ถ้าจะยิงแบบ Double action ก็ในงอนิ้วโป้งลงทาบกับโครงปืน

การเหนี่ยวไก ถ้าเป็นการยิงแบบ Single action ให้ใช้อุ้งนิ้วข้อปลายสุดนิ้วชี้ในการเหนี่ยวไก เพื่อความนุ่มนวลในการเหนี่ยวไกซึ่งไม่ต้องลากไกยาว แต่ถ้ายิงแบบ Double action ให้ใช้บริเวณข้อพับนิ้วชี้ข้อปลายสุดในการเหนี่ยวไก เพื่อให้มีกำลังมากพอที่จะต้องลากไกยาวได้ (ความหมายของ Single และ Double action หาอ่านได้จากบทความเรื่อง ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างปืนลูกโม่กับปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ)

วิธีเหนี่ยวไกปืน ในกรณีของปืนลูกโม่เมื่อทำการยิงแบบ Single action หลังจากง้างนกสับไปข้างหลังจนสุดด้วยนิ้วโป้งของมือข้างที่ถือปืน หรือถ้าไม่มีแรงพอก็ใช้นิ้วโป้งของมืออีกข้างช่วยก็ได้ แล้วเล็งเป้าหมายอย่างละเอียดใช้อุ้งนิ้วบริเวณปลายนิ้วชี้ ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเหนี่ยวไกอย่างช้าๆ จนถึงจุดหนึ่งนกสับจะดีดตัวกลับไปเอง ส่งเข็มแทงชนวนไปกระแทกจอกจานท้ายปลอกกระสุนทำให้กระสุนลั่นออกไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อกระสุนลั่นออกไปแล้วค่อยๆถอนนิ้วชี้ที่ไกปืนออกอย่างช้าๆเพื่อคลายไกปืน (ไม่ควรกระตุกคายนิ้วชี้ออกเร็วทำให้ไกปืนดีดกลับ เรียกการค่อยๆคลายไกปืนแบบนี้ว่า การ Follow through ของไกปืน)

ในกรณียิงแบบ Double action ทำได้สองวิธีๆแรก ปกติไกปืนเวลาถอยหลังจะมีสองจังหวะโดยจังหวะแรกขณะที่เล็งเป้าหมายอย่างหยาบ ใช้ข้อนิ้วชี้บริเวณข้อพับปลายสุดเหนี่ยวไกเร็วลากยาวเข้ามา จนนกสับถอยหลังห่างออกจากโครงปืนมาถึงจุดหนึ่งจะได้ยินเสียง “คลิ๊ก” เบาๆให้หยุดสักครู่แล้วเล็งเป้าหมายอย่างละเอียด ขณะเดียวกันค่อยๆเหนี่ยวไกต่ออย่างช้าๆเมื่อถึงจุดหนึ่งนกสับจะดีดกลับทำให้เข็มแทงชนวนกระแทกจอกจานท้ายปลอกกระสุนส่งกระสุนออกไปโดยไม่รู้ตัว แล้วค่อยๆคลายไกปืนออกอย่างช้าๆ

วิธีที่สอง ให้เล็งละเอียดตั้งแต่ต้นค่อยๆเหนี่ยวไกปืนด้วยความเร็วปานกลางอย่างสม่ำเสมอจนนกสับดีดกลับไปเองโดยไม่รู้ตัว (ไม่ต้องหยุดเมื่อได้ยินเสียง “คลิ๊ก”) พบว่าการยิงแบบแรกให้ความแม่นยำมากกว่าเหมาะกับการยิงเป้าวงกลมดำ แต่การยิงในระบบต่อสู้นิยมวิธีที่สองมากกว่า เนื่องจากต้องยิงด้วยความรวดเร็ว

จุดสำคัญอย่ากระชากไกปืนหรือกระตุกไกปืนจะทำให้ปืนสั่นวิถีกระสุนจะเบี่ยงเบนไปมาก ถ้าต้องการความแม่นยำสูงควรยิงขณะที่กลั่นหายใจ (ให้หายใจเข้าจนสุดแล้วผ่อนอากาศออกเล็กน้อย แล้วกลั่นหายใจไว้สักครู่เพื่อเหนี่ยวไกปืนโดยเฉพาะตอนช่วงที่เล็งละเอียด ควรจะยิงภายในเวลาไม่เกิน 7 วินาที หากนานกว่านั้นก็ควรหายใจออกและเริ่มต้นยิงกันใหม่) ไม่ควรกำด้ามปืนแน่นจนเกินไปจนมีอาการเกร็งจะทำให้ปืนสั่นขาดความแม่นยำ กำด้ามปืนพอกระชับไม่ต้องกลัวเรื่องปืนสะบัดหรือที่บางคนเรียกว่า ปืนถีบ เพราะกระสุนได้พุ่งออกไปแล้วจึงไม่มีผลต่อความแม่นยำ

การฝึกฝนในการจับปืน การเล็ง การลั่นไก การควบคุมการหายใจ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพื้นฐานของการยิงปืนที่ดี

เมื่อยังไม่ต้องการยิงหรือยิงเสร็จแล้วให้นิ้วชี้ที่ใช้เหนี่ยวไกปืนอยู่นอกโกรงไกปืนเสมอ (นิ้วเหยียดยาววางทาบชิดโครงปืน)

สำหรับผู้ที่มือเล็ก เช่น ผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนซึ่งอาจกำด้ามปืนแบบ High grip แล้วนิ้วชี้ไม่มีแรงมากพอที่จะเหนี่ยวไกในแบบ Double action ได้ ก็อาจต้องจับปืนแบบ Low grip แทนโดยให้ขอบบนของด้ามปืนอยู่สูงกว่าง้ามมือเล็กน้อย ไม่ว่า High grip หรือ Low grip หากฝึกฝนบ่อยๆก็สามารถทำการยิงที่ดีได้ (ก่อนเลือกซื้อปืนจึงควรลองกำด้ามปืนก่อนดูว่าสามารถกำด้ามปืนแบบ High grip และสามารถเหนี่ยวไกได้สะดวกหรือไม่)

สำหรับการยิงปืนระบบต่อสู้จะทำการยิงเป้าหมายในระยะใกล้มักไม่เกิน 7 หลา และไม่ต้องการความแม่นยำมากนัก ขอเพียงแค่ยิงให้เร็วและส่งกระสุนเข้าเป้าหมายที่ต้องการได้เป็นพอ และต้องทำการยิงได้ตลอดเวลา ดังนั้นไม่จำเป็นต้องกลั้นหายใจก่อนยิง ไม่ต้องเล็งละเอียดมากแค่มองผ่านๆ จัดศูนย์หลัง ศูนย์หน้า และเป้าให้อยู่ในแนวก็ทำการยิงได้เลย การจับด้ามปืนที่ถูกต้องจะทำให้คุมปืนได้ง่าย มีความแม่นยำมากขึ้น และสามารถทำการยิงซ้ำได้เร็ว

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี
"สติ"

เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines