Saturday, March 6, 2010

Ready Positions

Ready Positionsในการยิงปืนนั้นมีพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ก็คือ ท่าถือปืนเตรียมพร้อม (Ready position) ซึ่งมีหลายรูปแบบขึ้นกับสถานการณ์ของการใช้อาวุธปืนในขณะนั้น อีกทั้งมีความแตกต่างระหว่างท่าเตรียมพร้อมระหว่างการใช้ปืนสั้นและปืนยาว แต่จะขอกล่าวเฉพาะปืนสั้นเป็นหลัก


- Low ready position เป็นท่าเตรียมพร้อมที่ใช้มากที่สุด มี 2 รูปแบบ คือ ถือปืนด้วยมือเดียวหรือสองมือ ยื่นปืนออกไปข้างหน้าประมาณ 45 องศาแนวปืนชี้ลงพื้นแขนเหยียดตึง ในกรณีที่ถือสองมืออาจงอข้อศอกทั้งสองข้างนำปืนมาใกล้ลำตัวระดับประมาณลิ้นปี่ แนวปืนยังชี้ลงพื้นเบื้องหน้า 45 องศา หากมีคนอยู่ข้างหน้าเราอาจชี้ปืนเฉียงไปด้านข้างเล็กน้อย เพื่อหลบแนวปืนไม่ให้ไปยังคนข้างหน้า เป็นท่าเตรียมพร้อมการใช้อาวุธปืนในสถานการณ์ที่ไม่เร่งด่วน เพราะในการยกปืนขึ้นสู่ระดับสายตาเพื่อทำการยิงนั้นจะใช้ระยะทางยาวจึงใช้เวลานานกว่าจะทำการยิงได้ เช่น เมื่อจับปืนในสนามยิงปืนทั่วไปก็มักเริ่มจากท่านี้เพราะแนวปืนให้ความปลอดภัยสูง


- High ready position เป็นท่าเตรียมพร้อมในสถานกาณ์ซึ่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามด้วยการเตรียมพร้อมสูงสุด ปืนอยู่ระดับสายตาพร้อมยิงได้ตลอดเวลา มักใช้เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ที่อาจมีภัยคุกคามปรากฎขึ้นมาได้ตลอดเวลาจึงต้องพร้อมที่จะใช้อาวุธปืนได้ทุกเมื่อ เป็นท่าที่สามารถทำการยิงได้เร็วกว่าท่าเตรียมพร้อมอื่น เช่น ในสถานการณ์ของการเข้าตรวจค้นภายในห้อง (Room clearing) หรือ การค้นหาภัยคุกคาม (Search) เป็นต้น แต่ท่านี้หากถือปืนอยู่นานๆอาจเมื่อยล้าได้ เพราะปืนอยู่ไกลแนวกลางตัวทำให้ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนในการพยุงปืนมากกว่าการนำปืนมาอยู่ใกล้ลำตัวหรือใบหน้า


- High compressed ready position เป็นท่าเตรียมพร้อมถือปืนสองมือซึ่งปืนชี้ไปข้างหน้าแต่งอแขนสองข้างเอาปืนมาใกล้ลำตัวอยู่ระดับอก บางคนอาจลดแนวปืนลงเบื้องหน้าเล็กน้อย เป็นท่าที่สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เร็วกว่า Low ready position เพราะปืนอยู่ใกล้ระดับสายตามากกว่า สามารถทำการยิงได้ทันทีหากมีภัยคุกคามปรากฎออกมาเบื้องหน้า นอกจากนั้นยังเป็นท่าที่ยากแก่การถูกคนร้ายแย่งปืนจากมือเรา เพราะปืนอยู่ใกล้ตัวสามารถปัดป้องการถูกแย่งปืนได้ง่ายกว่า อีกทั้งเป็นท่าที่สามารถถือปืนได้เป็นเวลานานไม่เมื่อยล้าง่าย เนื่องจากปืนไม่ได้อยู่ระดับสายตาจึงขาดความแม่นยำหากภัยคุกคามอยู่ไกล แต่ในระยะใกล้หรือระยะประชิด การยิงในท่านี้ยังใช้ได้ดี เช่น ในการตรวจค้นภายในบ้านหรืออาคาร เป็นบริเวณที่เราเคลื่อนที่ผ่านมุมห้องหรือมุมตึกเพื่อป้องกันการถูกแย่งปืนจากคนร้าย หรือรู้สึกเมื่อยล้าต้องการพักแขนจากการถือปืนอยู่นานแต่ยังอยู่ในพื้นที่ที่อาจมีภัยคุกคามปรากฎขึ้นมาได้


- Position Sul (ดูในบทความเรื่อง Position Sul)


- High และ Combat high position ของ C.A.R. system (ดูในบทความเรื่อง C.A.R. system)


การเลือกใช้ท่าเตรียมพร้อมในการใช้อาวุธปืนนั้นขึ้นกับสถานกาณ์ในการเผชิญเหตุ สภาพแวดล้อม การฝึกฝนของผู้ใช้อาวุธปืน ทุกรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อจำกัด จึงควรเรียนรู้และฝึกฝนในหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ เปรียบเหมือนเรามีเครื่องมือให้เลือกใช้ได้หลากหลาย สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ์ได้ดีขึ้น


ในการยิงปืนระบบต่อสู้นั้นท่าเตรียมพร้อมก็มักย่อตัวลงเล็กน้อยเพื่อพร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลา


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines