Friday, February 26, 2010

Empty load

Empty loadเมื่อทำการยิงจนกระสุนหมดเราต้องเปลี่ยนซองกระสุนใหม่ เรียกกระบวนการนี้ว่า Empty load หรือ Emergency reload หรือ Speed load


นาย Clint Smith แนะนำว่าในการยิงต่อสู้จริงนั้นเมื่อต้องเปลี่ยนซองกระสุน เขาจะให้ปืนอยู่ระดับสายตาชี้ไปที่เป้าหมาย มองไปที่ภัยคุกคามเบื้องหน้า ส่วนมืออีกข้างก็ไปหยิบซองกระสุนใหม่ (เราต้องรู้ว่าซองกระสุนสำรองอยู่ที่ไหน) โดยไม่ต้องละสายตาออกจากเป้าหมาย แล้วทำการเปลี่ยนซองกระสุนอย่างรวดเร็ว


ในการแข่งขันยิงปืนอาจละสายตาไปมองหาซองกระสุนใหม่ได้ เพราะเป้าหมายเป็นแค่กระดาษไม่เคลื่อนที่หนีเรา ไม่ยิงตอบโต้มา แต่ในการต่อสู้จริงเราต้องเตรียมพร้อมเสมอ ต้องรู้ว่าซองกระสุนสำรองอยู่ที่ไหน และไม่ควรละสายตาออกจากภัยคุกคามเป็นอันขาด


การจับซองกระสุนที่ถูกต้องควรให้ปลายนิ้วชี้สัมผัสกับหัวกระสุนนัดบนสุดในซองกระสุน เพื่อให้รู้ว่าด้านใดเป็นด้านหัวกระสุน เมื่อทำการปลดซองกระสุนเก่าออกก็ให้ใส่ซองกระสุนใหม่แทน โดยให้ด้านหัวกระสุนชี้ออกไปทางลำกล้องปืนแล้วกระแทกท้ายซองกระสุนจนสนิท กระชากสไลด์ถอยหลังหรือปลดคันค้างสไลด์เพื่อป้อนกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพลิงพร้อมที่จะทำการยิงต่อได้ (ปืนที่ยิงจนกระสุนหมดส่วนใหญ่สไลด์จะถอยหลังจนสุดและค้างอยู่ในตำแหน่งนี้ เป็นสิ่งที่บอกเราว่ากระสุนหมดแล้ว)


สำหรับปืนลูกโม่การบรรจุกระสุนใหม่อาจทำได้ช้ากว่าปืนกึ่งอัตโนมัติยกเว้นปืนซึ่งใช้ Full moon clip ในการบรรจุกระสุน (ต้องเป็นปืนที่ออกแบบมาให้ใช้ Full moon clip) หรือใช้ Speed loader หรือ Jet loader ก็จะใช้เวลาน้อยลง แต่ก็ควรฝึกการบรรจุด้วยมือเปล่าให้ชำนาญ เผื่อในบางกรณีเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยบรรจุเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะบรรจุกระสุนด้วยมือเปล่าหรือใช้อุปกรณ์ช่วยบรรจุก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆให้เกิดทักษะ ไม่เช่นนั้นเมื่อจะใช้งานจริงถึงแม้จะใช้อุปกรณ์ช่วยบรรจุก็อาจทำได้ไม่เร็วอย่างที่คิดก็ได้


นอกจากนั้นเมื่อปืนเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่ากระสุนด้าน ปืนติดขัด หรือ กระสุนหมด เราควรหลบเข้าหาที่กำบังทันทีแล้วค่อยทำการแก้ไขเหตุติดขัดของปืน อาจนั่งคุกเข่าทำการแก้ไขเพื่อลดตัวเราให้เป็นเป้าที่เล็กลง


การฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญนั้นอาจใช้กระสุนปลอมหรือ Dummy bullets เพื่อความปลอดภัย ถึงกระนั้นก็ขอให้ปฏิบัติเหมือนเป็นกระสุนจริงทุกประการเพื่อความเคยชิน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในการถือและใช้อาวุธปืน (นิ้วออกนอกโกรงไก, ชี้ปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัย เป็นต้น)


TAS สอนการเปลี่ยนซองกระสุนโดยให้ทำหลังที่กำบังและ/หรือปืนยังชี้ไปยังเป้าหมายในระดับสายตา โดยไม่ละสายตาไปจากเป้าหมาย


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง 50 Rounds, a minimalist approach to practice ของ Clint Smith

No comments:


Newcastle limousines