Monday, February 1, 2010

Kneeling Position

Kneeling Positionการยิงปืนหลังที่กำบังนั้นในหลายกรณีเราจำเป็นต้องยิงในท่านั่งคุกเข่า (Kneeling position) ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบมีข้อดีและข้อจำกัดจึงควรเรียนรู้เอาไว้เพื่อสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์


1. Supported kneeling position or Braced kneeling position (บางครั้งเรียกว่า นั่งคุกเข่าต่ำ) นั่งคุกเข่า ชันเข่าซ้ายขึ้นรับกับข้อศอกซ้ายที่วางลง ก้นวางบนส้นเท้าขวา การถือปืนมีความมั่นคง นิ่งกว่าท่าอื่น ยิงได้แม่นยำ


2. Unsupported kneeling position or Speed kneeling position (บางครั้งเรียกว่า นั่งคุกเข่าสูง) นั่งคุกเข่า ชันเข่าซ้ายขึ้น ข้อศอกซ้ายไม่วางบนหัวเข่าซ้าย ยืดตัวขึ้น ถือปืนยิงตามปกติ


3. Double kneeling position or California kneeling position นั่งคุกเข่า ไม่ชันเข่า ยืดตัวขึ้น ถือปืนยิงตามปกติ


4. นั่งคุกเข่าแต่ขาซ้ายเหยียดออกไปข้างหน้า ยืดตัวขึ้นหรือก้มเล็กน้อย ถือปืนยิงตามปกติ


รูปแบบที่ 1 ถึง 3 เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากและมีสอนกันทั่วไป เนื่องจากให้การเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ ส่วนแบบที่ 4 ไม่ค่อยนิยมแต่ก็มีหลักสูตรยิงปืนบางแห่งใช้อยู่ นอกจากนี้อาจมีรูปแบบอื่นซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างไปได้บ้าง

ท่ายิงที่ดีควรให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นธรรมชาติ เรียบง่ายและมั่นคง สามารถนั่งและลุกยืนได้อย่างรวดเร็ว


การจะเลือกใช้ท่ายิงใดขึ้นกับความสูงต่ำของที่กำบัง สภาพแวดล้อมและความถนัด โดยอาศัยหลักการที่ว่า ตัวเราต้องโผล่พ้นที่กำบังออกไปให้น้อยที่สุด


รูปแบบการยิงดังกล่าวถือเป็นพื้นฐานของการยิงปืน แต่ไม่ใช่กฎของการยิงปืน ในการยิงต่อสู้เราอาจนั่งคุกเข่าในท่าที่แตกต่างจากนี้ได้ ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของที่กำบังหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถทำการยิงเป้าหมายที่ดีได้ โดยอาศัยหลักที่ว่า ท่านั้นต้องมั่นคง เปิดเผยตัวเราน้อยและสามารถทำการยิงเป้าหมายได้อย่างดี


TAS สอนการยิงปืนหลังที่กำบังซึ่งผู้รับการฝึกสามารถยิงได้ในหลายท่าทางขอเพียงให้ยึดหลักการดังกล่าวก็ถือว่าเพียงพอแล้ว


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines