Saturday, February 13, 2010

Stair step barricades

Stair step barricadesการฝึกอบรม (Training) เป็นการรวบรวมทรัพยากรทั้งหมดที่มีของศูนย์ฝึกอบรม เพื่อนำมาปรับใช้กับผู้รับการฝึกให้ได้รับทักษะต่างๆตามที่ครูฝึกตั้งใจไว้ ซึ่งทักษะในภาคปฏิบัตินั้นควรมีความยืดหยุ่นอย่างมากเพื่อลองรับสถานการณ์ที่หลากหลาย เนื่องจากสถานการณ์จริงมักอยู่นอกเหนือความคาดหมายเสมอ


ความสามารถใช้สิ่งที่ครูฝึกมีเพื่อสอนผู้รับการฝึกอบรมให้ได้ทักษะตามที่ต้องการนั้นถือเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งทีเดียว นาย Clint Smith เคยเห็นสนามสอนยิงปืนราคาแพงๆหลายแห่งใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีไม่คุ้มค่า บางแห่งมีขีดความสามารถมากแต่กลับสอนแต่เรื่องพื้นๆ


มีอุปกรณ์อยู่อย่างหนึ่งซึ่งเขาใช้มากว่า 30 ปีและมันมีราคาไม่แพง นั้นก็คือ ที่กำบังลักษณะขั้นบันได (Stair step barricades) มันทำจากวัสดุง่ายๆ ถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้ง่าย มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ประจำสนามสอนยิงปืนของเขามาตลอด


แต่ละที่กำบังจะประกอบด้วยขั้นบันไดซึ่งผู้รับการฝึกจะต้องใช้ท่ายิงพื้นฐาน 5 ท่า (ยืน 2 ท่า, นั่ง 2 ท่า, นอน 1 ท่า) อาจให้ผู้รับการฝึกยิงระดับละ 2 นัดและครูฝึกประเมินผลรวมทั้งให้คำแนะนำ นอกจากนั้นที่กำบังยังอาจกลับข้างได้เพื่อฝึกการยิงในด้านที่ไม่ถนัด


ที่กำบังนี้จะช่วยฝึกการเคลื่อนที่ การถือปืนและท่าทางการยิง หากนำที่กำบังนี้มาวางใกล้รถก็จะรู้ว่าที่กำบังนี้มีขนาดและความสูงใกล้เคียงกับส่วนของรถที่เราใช้ในการกำบังขณะทำการยิง


คุณไม่จำเป็นจะต้องรีบวิ่งเข้าหากำแพงหรือที่กำบัง ตราบเท่าที่ยังมีสิ่งกำบังหรือสิ่งที่ซ้อนตัวคุณกั้นระหว่างตัวคุณกับภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จงจำไว้ว่ากำแพงและรถอาจไม่สามารถหยุดกระสุนปืนไรเฟิ่ลได้


พึงระลึกไว้ว่าการที่เราเล็งปืนผ่านศูนย์เล็งได้ไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่ได้หมายความว่าแนวปากกระบอกปืนไม่มีสิ่งกีดขวางด้วย เนื่องจากแนวศูนย์เล็งกับแนวปากกระบอกปืนเป็นคนละแนวกัน ดังนั้นการยิงปืนหลังที่กำบังจึงต้องแน่ใจว่าแนวปากกระบอกปืนต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยเฉพาะที่กำบังของเราเอง เพราะหากเป็นกำแพงจริงแล้วเรายิงเข้ากำแพงกระสุนอาจสะท้อนมาถูกตัวเราเองหรือคนอื่นเกิดอันตรายจนถึงเสียชีวิตได้


TAS เล็งเห็นถึงประโยชน์จากการใช้ที่กำบังแบบขั้นบันไดในการฝึกอบรม โดยผู้รับการฝึกตั้งแต่ TAS force 2 จะได้มีโอกาสฝึกยิงหลังที่กำบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว อีกทั้งมีเป้าซ้อมยิงหลายรูปแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้อาวุธปืนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman


อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Step-up ของ Clint Smith

No comments:


Newcastle limousines