Sunday, April 4, 2010

Concealed Carry for Civilian

Concealed Carry for Civilianปกติเมื่อพกอาวุธปืนใส่ซองพกนอกบริเวณเข็มขัด ตำแหน่งซึ่งใช้ประจำ เรียกว่า Old FBI style โดยปืนจะอยู่ที่ตำแหน่งประมาณ 4 นาฬิกาของมือข้างถนัด และเอียงด้ามปืนมาข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้หยิบจับได้สะดวก (แบ่งบริเวณรอบเอวตามตำแหน่งของเข็มนาฬิกา โดยบริเวณหัวเข็มขัดถือเป็นตำแหน่ง 12 นาฬิกา ด้านขวาเป็น 3 นาฬิกา ด้านซ้ายเป็น 9 นาฬิกา ด้านกลางหลังเป็น 6 นาฬิกา) เป็นตำแหน่งพกปืนซึ่งใช้บ่อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร


แต่สำหรับประชาชนทั่วไปแล้วการพกอาวุธแบบเปิดเผยเช่นนี้เป็นสิ่งผิดกฏหมายและไม่เหมาะสม ในบางสถานการณ์ถึงแม้กฏหมายอาจอนุญาติให้พกพาอาวุธติดตัวไปได้ เราก็มักใช้วิธีพกซ่อนเสียมากกว่าถึงแม้จะเป็นปืนลำกล้องยาวมาตรฐานก็ตาม เช่น ปืนลูกโม่ลำกล้อง 4 นิ้ว ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติลำกล้อง 5 นิ้ว เป็นต้น


การพกซ่อนนั้นแบ่งเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆ คือ พกติดตัว กับ พกนอกตัว การพกนอกตัวเช่น ใส่อาวุธปืนไว้ในกระเป๋าถือ ใส่ในลิ้นชักรถ ใต้เก้าอี้นั่ง เป็นต้น ส่วนการพกติดตัวนั้นก็มีหลายตำแหน่งเช่นกัน


ถ้าปืนมีขนาดเล็กซึ่งมักเป็นปืนสำรอง (Backup gun, BUG) อาจพกซ่อนที่ข้อเท้าโดยใช้ซองพกซึ่งติดบริเวณข้อเท้า (Ankle holster) หรืออาจใส่ปืนไว้ในกระเป๋ากางเกง (ถ้าปืนนั้นเล็กพอ) นอกจากนั้นอาจคาดเอวไว้ด้านในของกางเกงแล้วนำชายเสื้อมาคลุมทับไว้ (มีเสื้อบางแบบที่ออกแบบมาสำหรับพกซ่อนปืนบริเวณเอวโดยเฉพาะ) สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบอาจใช้ซองปืนคาดหน้าอกซึ่งปืนจะอยู่บริเวณใต้รักแร้ของมือข้างไม่ถนัดหรือทั้งสองข้างแล้วนำเสื้อ Jacket มาคลุมทับซ่อนไว้


สำหรับประชาชนทั่วไปการพกซ่อนปืนความยาวมาตรฐานนั้นนิยมพกบริเวณเอวของมือข้างถนัด โดยนำชายเสื้อมาคลุมทับไว้ อาจใช้หรือไม่ใช้ซองพกในก็ได้ ตำแหน่งที่ใช้บ่อย คือ


- Mexican carry เป็นตำแหน่งเดียวกับ Old FBI style แต่แทนที่จะพกด้านนอกเข็มขัดก็นำมาเหน็บไว้ภายในกางเกง


- 2 O’clock position หรือ Appendix carry เป็นการพกซ่อนโดยเหน็บปืนไว้บริเวณเอวที่ตำแหน่ง 2 นาฬิกาของมือข้างถนัด โดยหันด้ามปืนไปด้านเดียวกับมือข้างถนัด เป็นตำแหน่งที่มีประโยชน์มากเพราะง่ายและรวดเร็วในเข้าถึงปืนเพื่อนำมาใช้งาน


ส่วนการพกรอบเอวบริเวณอื่นเช่น เอวด้านหลัง หรือด้านหน้าหลังหัวเข็มขัดนั้นไม่นิยมและการเข้าถึงอาวุธยากกว่าตำแหน่งอื่น อีกทั้งไม่สะดวกในการพกจึงไม่แนะนำ (แต่การตรวจอาวุธพกซ่อนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นต้องตรวจรอบเอว ไม่ใช่ตรวจเฉพาะบางตำแหน่งเท่านั้น)


Appendix carry นั้นนอกจากใช้พกอาวุธปืนแล้วยังอาจใช้พกซ่อนอาวุธอื่นได้อีก เช่น มีด กระบอง Baton เป็นต้น


ในการใช้หรือพกพาอาวุธปืนนั้นขอให้อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย เมื่อจำเป็นจะต้องพกซ่อนก็อาจใช้หลักการดังกล่าวช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Open coat draw secrets และ Springfield armory XD .45 ACP ของ Massad Ayoob

No comments:


Newcastle limousines