Friday, June 18, 2010

Shoot and No-shoot Targets

Shoot and No-shoot Targetsในสนามฝึกยิงปืนส่วนใหญ่จะใช้เป้าซ้อมยิงที่มีลักษณะชัดเจนว่าเป็นคนร้ายเพื่อให้ง่ายแก่การฝึกซ้อม แต่ในความเป็นจริงนั้นเมื่อเราเห็นคนซึ่งผิดสังเกต เราต้องแยกแยะให้ได้ว่าคนๆนั้นเป็นภัยคุกคามหรือไม่


สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือ ดูท่าทาง ภาษากาย น้ำเสียง และที่สำคัญที่สุด คือ มองดูว่าเขาถืออาวุธอะไรอยู่หรือไม่ ดังนั้นเมื่อเห็นคนแปลกหน้าซึ่งมีท่าทางผิดปกติ เราจึงต้องมองดูที่มือทั้งสองข้างของเขาว่ามีอาวุธอยู่หรือไม่เพื่อประเมินระดับของภัยคุกคาม ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม


การฝึกยิงปืนในระดับพื้นฐานนั้นจะใช้เป้ากระดาษที่มีลักษณะของคนร้ายชัดเจนหรือเป็นเป้าหุ้นคนซึ่งอนุมานว่าเป็นคนร้าย แต่ในระดับที่สูงขึ้นนั้นมักต้องฝึกการประเมินสถานการณ์และเลือกยิงเป้าหมายที่มีลักษณะของภัยคุกคาม (Decision-making targets) เช่น มือถืออาวุธอยู่ หรือให้ยิงเฉพาะเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้น ซึ่งเป็นการฝึกใช้วิจารณญาณในการใช้อาวุธปืนเป็นสำคัญ


ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญเพราะนอกจากเราต้องยิงให้ถูกเป้าหมายในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว ยังต้องเลือกยิงเฉพาะเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามเท่านั้น “ห้ามยิงผู้บริสุทธิ์” ซึ่งถือเป็นการฝึกที่ต้องอาศัยทักษะทั้งหมดมาประกอบกันรวมทั้งการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมด้วย


ส่วนใหญ่การฝึกแบบนี้มักเป็นการจำลองสถานการณ์ซึ่งมีทั้งคนร้ายและตัวประกันหรือผู้บริสุทธิ์ปะปนกัน เราต้องทำการค้นหาในอาคาร ห้องพัก เพื่อช่วยเหลือตัวประกันโดยเลือกยิงเฉพาะคนร้ายที่ถืออาวุธ ในการฝึกนั้นหากยิงพลาดไปถูกเป้าหมายที่ห้ามยิงเราก็แค่เริ่มต้นใหม่ แต่ในสถานการณ์จริงนั้นไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ดังนั้นการฝึกฝนเป็นประจำจนเกิดทักษะจะทำให้ลดโอกาสผิดพลาดลงได้


ในระดับประชาชนการฝึกยิงเป้าที่ต้องยิงและห้ามยิง (Shoot/No-shoot targets) ก็ยังถือว่ามีความจำเป็น เพราะไม่ใช่คนร้ายทุกคนที่เห็นเราจะต้องยิงเสมอไป หากเขาไม่มีลักษณะที่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงก็ไม่จำเป็นจะต้องยิง หรือเลือกยิงในตำแหน่งที่อาจไม่ทำอันตรายจนถึงแก่ชีวิต เช่น บริเวณขา ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ เป็นต้น


การฝึกนั้นจะใช้เป้าหมายที่มีลักษณะของภัยคุกคาม เช่น เป้าหุ้นคนหรือเป้ากระดาษซึ่งคนร้ายถืออาวุธ ปนกับเป้าที่คนไม่ถืออาวุธ หรือใช้เป้าล้มลุกซึ่งอาจปรากฏเป็นเป้าคนร้ายหรือคนดีก็ได้ตามแต่ที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ตัดสินใจและประเมินสถานการณ์ เป็นต้น


การฝึกเหล่านี้จะช่วยในการควบคุม “สติ” ไม่ให้หลับหูหลับตายิงอย่างเดียว เราต้องพิจารณาภัยคุกคามเบื้องหน้า ประเมินสถานการณ์ และเลือกตอบสนองอย่างเหมาะสม


TAS ฝึกสอนการแยกแยะเป้าหมายใน TAS force Pro


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines