Friday, October 8, 2010

Follow Through

Follow Throughการยิงปืนในเชิงต่อสู้ป้องกันตัวนั้นส่วนใหญ่จะใช้วงกระสุนมากกว่าหนึ่งนัด ไม่ว่าจะเป็นการยิงเป้าหมายเดิมซ้ำหรือยิงหลายเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการยิงนัดต่อไปให้ถูกเป้าหมายได้อย่างแม่นยำนั้น นอกจากการถือปืนที่ดี ท่ายิงถูกต้องมั่นคง การเล็งและการเหนี่ยวไกได้ดีแล้ว ยังต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือ การ Follow Through


การ Follow Through ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Trigger Reset กับ Reacquiring the Sights


Trigger Reset นั้นนิ้วมือยังคงสัมผัสกับไกปืนตลอดเวลาหลังกระสุนลั่นออกไปเพื่อเป็นการง่ายที่จะทำการคลายไกปืนให้เดินหน้าไปสู่ระยะ Reset Point (ระยะซึ่งสามารถทำการยิงนัดต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องคลายไกจนสุด อ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง Trigger Control) ซึ่งความหมายนี้มักใช้กับปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่ แต่ถึงอย่างไรเสียปืนซึ่งไม่ต้องการ Reset Point เราก็ยังคงแนะนำให้นิ้วสัมผัสกับไกปืนตลอดเวลาในขณะที่คลายไกปืน (ควบคุมการคลายไกปืนตลอดเวลาด้วยนิ้วที่ใช้เหนี่ยวไก)

มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งบางคนใช้ก็คือ การปล่อยนิ้วออกจากไกปืนโดยให้ไกปืนดีดกลับเองทันทีหลังยิง เมื่อจะยิงนัดต่อไปค่อยเอานิ้วกลับมาสัมผัสไกปืนใหม่ ซึ่งเป็นวิธีที่มีการเคลื่อนไหวมากเกินความจำเป็นทำให้ยิงซ้ำได้ช้ากว่าและต้องเสียเวลาจัดศูนย์ปืนให้เข้าเป้าใหม่นานกว่า นอกจากเสียเวลาแล้วยังอาจยิงพลาดเป้าได้ง่ายด้วย ดังนั้นวิธีหลังนี้จึงไม่แนะนำให้ใช้


Reacquiring the Sights เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยการมองเป้าหมายผ่านศูนย์ปืน ทำการยิง แล้วจัดศูนย์ปืนใหม่เพื่อให้พร้อมในการยิงนัดต่อไป การยิงซ้ำพลาดเป้าอาจเกิดจากการจัดศูนย์ปืนใหม่ได้ไม่ดี หากต้องการยิงหนึ่งนัดจะต้องมีการจัดศูนย์ปืนสองครั้ง (ครั้งแรกก่อนยิง ครั้งที่สองหลังยิงเสร็จเพื่อเตรียมยิงนัดต่อไป) เมื่อต้องการยิงสองนัดจะมีการจัดศูนย์ปืนสามครั้ง


การ Follow Through เป็นสิ่งสำคัญในการยิงปืนไม่ว่าในเชิงกีฬาแข่งขันหรือการยิงต่อสู้ป้องกันตัว เพราะความพร้อมในการยิงซ้ำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำจะสร้างความได้เปรียบในขณะเผชิญกับภัยคุกคามที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน จึงเป็นทักษะหนึ่งซึ่งผู้ฝึกยิงปืนควรใส่ใจฝึกฝนเป็นประจำ


การฝึกยิงแห้ง (Dry fire) เป็นวิธีหนึ่งซึ่งใช้พัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ดีและอย่าลืมใช้กระสุน Dummy เพื่อถนอมเข็มแทงฉนวนไม่ให้ชำรุดก่อนเวลาอันควร


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Basic Pistol Skill Sets ของ Ed Head

No comments:


Newcastle limousines