Friday, October 1, 2010

Luck in Gun Fighting

Luck in Gun Fighting



ในการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนนั้นมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งมีอิทธิพลต่อผลแพ้ชนะ อาทิเช่น ประสิทธิภาพของอาวุธที่ใช้ หากเรามีอาวุธที่เหนือกว่าภัยคุกคามก็ย่อมได้เปรียบ เช่น คนร้ายมีมีดแต่เรามีปืน คนร้ายมีปืนสั้นแต่เรามีปืนลูกซอง คนร้ายมีคนเดียวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปหลายคน พลซุ่มยิงสามารถกำจัดเป้าหมายได้จากระยะไกล เป็นต้น


ความชำนาญในการใช้อาวุธปืน ผู้ที่มีทักษะการใช้อาวุธปืนอย่างดี มีการฝึกยิงปืนในหลายลักษณะ หลายสถานการณ์ มีความรู้ดีในการแก้ไขเหตุติดขัดของปืน สามารถยิงได้ดีทั้งมือข้างถนัดและไม่ถนัด มีทักษะการยิงในภาวะแสงต่ำ ฝึกฝนยุทธวิธีในการใช้อาวุธปืน และหมั่นทบทวนเพื่อคงไว้ซึ่งทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ ย่อมได้เปรียบคนซึ่งฝึกมาเพียงเล็กน้อยและไม่ชำนาญ


มีอุปกรณ์เสริมที่ดี เช่น มีไฟฉายที่มีประสิทธิภาพช่วยให้สามารถทำการยิงในภาวะแสงต่ำได้ดี มีซองกระสุนและเครื่องกระสุนเพียงพอในการใช้งาน มีศูนย์ไฟฉายและ/หรือศูนย์เลเซอร์ประกอบปืน มีการฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เสริมเหล่านี้เพื่อความชำนาญ


มีความรู้ในการเลือกที่กำบังและที่หลบซ่อนอำพรางอย่างเหมาะสม สามารถใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ ทั้งแสงและสี เป็นต้น


และที่สำคัญก็คือ “โชค (Luck)” หลายครั้งที่เหตุการณ์การใช้อาวุธปืนผู้พ่ายแพ้อาจเป็นผู้ที่มีทักษะดีเยี่ยม ผู้ซึ่งแข่งขันกีฬาทั้งหลายจะทราบดีถึงอิทธิพลของ “โชค” เป็นอย่างดี จนมีคำกล่าวของนโปเลียนที่มีชื่อเสียงว่า “เขาต้องการคนซึ่งมีโชคดีอยู่ตลอดเวลามากกว่าคนที่บัญชาการได้เก่งและมีความสามารถสูง แต่เราทุกคนย่อมรู้อยู่ว่าในที่สุดแล้วโชคก็จะหมดไปจนได้”


สำหรับผู้ที่ใช้อาวุธปืนนั้นการฝึกฝนให้มีทักษะและคงไว้ซึ่งความสามารถในการใช้อาวุธปืนเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นหนทางเดียวที่จะลดการพึ่งพา “โชค” ในการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธปืน ในทางกลับกันถึงแม้ว่าเราจะมีทักษะที่ดีแต่ก็จงตระหนักไว้ว่ายังมีปัจจัยอื่นอีกที่เราควบคุมไม่ได้ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลแพ้ชนะ เช่น ทักษะของคนร้าย อาวุธของคนร้าย จำนวนคนร้าย สภาพแวดล้อม และโชค เราอาจเป็นผู้พ่ายแพ้ได้เสมอ ดังนั้นหากเลี่ยงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนได้ก็ควรเลี่ยง ใช้อาวุธปืนเป็นทางเลือกสุดท้าย แต่หากจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้ด้วยทักษะที่เหนือชั้น

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี "สติ"


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Luck? ของ Ed Parumbo

No comments:


Newcastle limousines