Friday, July 22, 2011

21-Foot Rule

21-Foot Rule

ในการยืนคุมเชิงผู้ต้องสงสัยในระยะห่างด้วยอาวุธปืนของเรานั้น มีกฎอยู่ข้อหนึ่งซึ่งมีสอนกันในโรงเรียนตำรวจของอเมริกา นั้นก็คือ “21-Foot Rule เป็นระยะปลอดภัยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควรอยู่ห่างจากผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 21 ฟุต (ประมาณ 6.4 เมตร)

จากการศึกษาเหตุการณ์จริงในการใช้อาวุธปืนต่อสู้กับคนร้ายที่มีอาวุธปืน เช่น การศึกษา NYDP: SOP9 (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความเรื่อง NYPD:SOP9 วันที่ 19 Nov 09, Newest FBI Study 1&2 วันที่ 28 Jan & 3 Feb 11) พบว่า มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นการยิงกันในระยะห่างน้อยกว่า 15 ฟุต (ประมาณ 4.6 เมตร) และจากหลายการศึกษาในอดีตพบว่าระยะปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการถูกยิงโดยคนร้ายไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาตลอด โดย 75 เปอร์เซ็นต์ ของตำรวจที่ได้รับอันตรายจากการถูกยิงเกิดขึ้นในระยะน้อยกว่า 20 ฟุต (ระยะน้อยกว่า 10 ฟุต หรือประมาณ 3 เมตร มี 51 เปอร์เซ็นต์, ระยะ 10 ถึง 20 ฟุต มี 24 เปอร์เซ็นต์)

ดังนั้นนาย Dennis Tueller จึงตั้งเป็นกฎ “21- Foot Rule ขึ้นเพื่อใช้สอนตำรวจจนถือเป็นมาตรฐานในโรงเรียนสอนตำรวจทั่วประเทศ ด้วยระยะห่างระหว่างตำรวจและคนร้ายประมาณนี้พบว่า ตำรวจมีเวลามากพอที่จะบ่งชี้คนร้ายซึ่งถืออาวุธ “มีด” ในมือว่ามีลักษณะเป็นภัยคุกคาม แล้วทำการชักปืนออกจากซองและสามารถส่งกระสุนสองนัดไปที่ลำตัวของคนร้ายได้ทัน

แต่ในปัจจุบันพบว่าอาวุธที่คนร้ายใช้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งชนิดและความรุนแรง คนร้ายจำนวนไม่น้อยมีร่างกายที่แข็งแรงมากมีการเข้ายิม มีการฝึกการต่อสู้แบบผสมผสาน (Mixed Martial Art) ทำให้ระยะห่างที่ว่านี้อาจไม่เพียงพอสำหรับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันก็ได้

จะเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะพกปืนไว้กับตัวและคนร้ายมีเพียงอาวุธมีดนั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าปืนจะได้เปรียบมีดเสมอไปเพราะในระยะห่างไม่เกิน 3 ก้าวจากคนร้าย อาวุธมีดถือว่าเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวมาก คนร้ายสามารถเข้าประชิดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนซึ่งเป็นเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและยากแก่การป้องกัน

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนในการเฝ้าระวังคนร้ายหรือคนแปลกหน้าควรทิ้งระยะห่างจากผู้ต้องสงสัยไว้ให้มากอย่างน้อย 21 ฟุต และยิ่งผู้ต้องสงสัยมีลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นคนที่แข็งแรงมากหรืออาจมีอาวุธร้ายแรงก็ยิ่งต้องห่างออกไปมากขึ้น ใช้คำสั่งด้วยเสียงที่มีพลังของเราในการสั่งให้ผู้ต้องสงสัยทำหรือไม่ทำอะไร ตื่นตัวและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ เรียนรู้วิธีเผชิญเหตุร้ายในระยะประชิดอย่างฉับพลัน

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

                                                                                                เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Control the Threat ของ Donald J. Mihalek

1 comment:


Newcastle limousines