Thursday, August 4, 2011

Principles of Low Light Shooting

Principles of Low Light Shootingนาย Derek McDonald ได้ให้หลักการเกี่ยวกับการยิงปืนต่อสู้ในภาวะแสงต่ำไว้อย่างน่าสนใจลงตีพิมพ์ในนิตยสาร American Rifleman


หลักสำคัญของการยิงปืนในภาวะแสงต่ำ ประกอบด้วย


- อ่านภาวะแสง (Read the light) เป็นการยากมากที่คุณจะอยู่ในสถานที่ซึ่งไม่มีแสงสว่างเลยแม้แต่น้อยหรือมืดสนิท ส่วนใหญ่แล้วจะพอมีแสงบ้างจะสว่างมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่สภาพแวดล้อม มองดูสภาพแสงอย่างละเอียดโดยเฉพาะเงาซึ่งเกิดจากมีวัตถุบังแสง เช่น เงาจากบานประตู หน้าต่าง เป็นต้น


- เงามืดอันตราย (Dark holes are dangerous) ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริเวณเงามืดหรือที่มีแสงสว่างน้อยที่สุด มีคำกล่าวที่ว่า “ทุกเงามืดจะมีภัยคุกคามซ้อนอยู่” ดังนั้นจึงต้องระวังบริเวณซึ่งมืดเกินกว่าที่จะเห็นภายในได้ในขณะนั้น ให้สงใสไว้ก่อนว่าอาจมีภัยคุกคามซึ่งอาจโผล่มาได้ทุกเมื่อ


- มองในแง่มุมของคนร้าย (See from the aggressor’s viewpoint) เป็นการคิดแบบคนร้ายซึ่งอยู่ในสภาพพื้นที่และแสงแบบนั้น ควรจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดจึงจะได้เปรียบ ถ้าคุณมีประสบการณ์มากขึ้นจะยิ่งทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้น


- เคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่มีแสงน้อยที่สุด (Move to the lowest level of light) คุณควรใช้ประโยชน์จากความมืดเช่นกัน โดยเคลื่อนที่ไปหลบยังบริเวณที่มืดที่สุด การที่คุณอยู่ในพื้นที่ซึ่งเห็นตัวคุณได้ชัดนานเท่าไรก็เท่ากับเราเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนนานเท่านั้น


- ใช้แสงและเคลื่อนที่ (Light and move) ไฟฉายในมือคุณจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อใช้อย่างถูกต้อง การใช้ไฟฉายนั้นจะเป็นการบ่งบอกตำแหน่งของคุณให้กับคนร้าย ไม่ควรเปิดไฟฉายไว้ตลอดเวลาที่ทำการเคลื่อนที่ ดังนั้นจะใช้ไฟฉายก็เพื่อมองหาเป้าหมายหรือค้นหาตำแหน่งที่จะเคลื่อนที่ต่อไป ดูสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว โดยเปิดไฟฉายเพียงชั่วเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วรีบทำการเคลื่อนที่ย้ายที่อยู่


- ใช้ไฟฉายส่องในระดับสูงต่ำที่แตกต่างกัน (Intermittent use of light at random heights) จากการศึกษาพบว่าคนร้ายมักยิงไปยังแหล่งกำเนิดแสงของคุณ ดังนั้นการเปิดปิดไฟฉายในหลายตำแหน่งสูงบ้างต่ำบ้าง ถือไฟฉายให้ออกห่างจากแนวกลางตัวของคุณ เพื่อจะทำให้คนร้ายสับสน


- อย่าให้แสงไฟส่องอยู่หลังเรา (Never allow yourself to be backlit) อย่าหยุดอยู่ที่ช่องทางเข้า-ออกประตู ระวังเพื่อนที่เดินตามหลังคุณจะส่องไฟฉายมาที่คุณ ซึ่งจะเป็นการบอกตำแหน่งของคุณให้คนร้ายเห็นได้อย่างชัดเจน


- ใช้พลังของแสง (Dominate with light) มีเพียงสองสถานการณ์ที่อนุญาตให้เปิดไฟฉายได้ตลอดเวลา คือ เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟส่องจากด้านหลังชัดเจนและคุณไม่สามารถเคลื่อนที่ออกมาจากที่นั้นได้ และสอง คือ เมื่อคุณสามารถควบคุมภัยคุกคามได้แล้วและไม่มีภัยคุกคามอื่นอีก คุณสามารถส่องไฟไปที่ตาของคนร้ายได้ในยามจำเป็นซึ่งจะทำให้ตาของเขาพล่ามัวไปชั่วขณะ แต่จากประสบการณ์พบว่าการตอบสนองของคนร้ายต่อแสงที่ส่องมาที่ตานั้น บางคนก็ยอมแพ้แต่บางคนกลับก้าวร้าวมากขึ้น ดังนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสมอในขณะที่ส่องไฟไปที่ตาของคนร้าย


- ควบคุมการหายใจและผ่อนคลาย (Breathe and relax) ปกติเรามักจะหายใจเร็วขึ้นมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามร้ายแรงถึงชีวิต การควบคุมการหายใจ (Breath control) เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้เรายังคงสงบ มีสติและควบคุมตัวเองได้ ถ้าคุณควบคุมการหายใจไม่ได้ คุณก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เช่นกัน


เหตุการณ์ยิงปืนต่อสู้ในสถานการณ์จริงส่วนใหญ่มักเกิดในภาวะแสงต่ำ ดังนั้นทักษะนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ควรเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ และถ้าคุณทำงานที่มีความเสี่ยงสูงก็ควรมีไฟฉายมากกว่าหนึ่งกระบอกพกติดตัว (ไฟฉายหลักและไฟฉายสำรอง)


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Principles of Fighting at Night ของ Derek McDonald

No comments:


Newcastle limousines