Sunday, April 29, 2012

Effective Ranges for Shotgun


Effective Ranges for Shotgun

ปืนลูกซอง (Shotgun) มีข้อดีที่สำคัญอยู่หลายประการ อาทิเช่น มีคุณสมบัติของปืน Rifle (ถ้ามีศูนย์ปืน Rifle และใช้กระสุนลูกโดด หรือ Slug) ทำให้สามารถยิงเป้าหมายในระยะไกลได้ มีโอกาสยิงถูกเป้าหมายได้ง่ายในระยะใกล้ (เมื่อใช้กระสุนลูกปราย หรือ Buckshot) เพราะกระสุนจะกระจายออกเป็นม่านกระสุน (Pattern) ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง อำนาจหยุดยั้งของกระสุนที่ดีเยี่ยม (โดยเฉพาะกระสุน 27 เม็ด, 9 เม็ด หรือ ลูกโดด) มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง เพราะมีกระสุนหรือ Choke ให้เลือกใช้หลายแบบ จึงสามารถปรับใช้ให้ถูกกับงานได้ง่าย

อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดหลายประการเช่นกัน เช่น ปืนลูกซองหลายรุ่นไม่มีศูนย์ไรเฟิ่ลทำให้ขาดความแม่นยำเมื่อยิงเป้าหมายระยะไกลด้วยกระสุนลูกโดด จึงขาดคุณสมบัติของปืน Rifle ไปอย่างน่าเสียดาย สามารถบรรจุกระสุนได้น้อย น้ำหนักปืนมากและปืนมีความยาวมากทำให้ขาดความคล้องตัวและใช้งานยากกว่าปืนสั้นทั่วไป ปืนส่วนใหญ่ไม่มีรางติดอุปกรณ์เสริม เช่น ศูนย์ไฟฉาย ศูนย์เลเซอร์ ยกเว้นบางรุ่น หรือต้องหามาติดเพิ่มเติม

ปืนลูกซองจะมีระยะซึ่งมีประสิทธิภาพหลายระยะแตกต่างกัน

- ระยะน้อยกว่า 3 ถึง 5 หลา หากยิงด้วยกระสุนลูกปราย กลุ่มกระสุนมักจะยังไม่กระจายตัวออกมากนัก จึงไม่ค่อยแตกต่างจากกระสุนลูกโดด ไม่ได้ประโยชน์จากการครอบคลุมพื้นที่ของกระสุนลูกปราย

- ระยะ 7 ถึง 20 หลา กระสุนลูกปรายเริ่มกระจายออกเป็นม่านกระสุน เป็นระยะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ประโยชน์จากการครอบคลุมพื้นที่ของกระสุนลูกปรายที่มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม

- ระยะไกลกว่า 20 หลา หากใช้กระสุนลูกปรายโดยเฉพาะ Buckshot อาจจะยังมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ได้ เพราะม่านกระสุนกระจัดกระจายห่างกันมากเกินไป อาจพบรูปแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า Donut effect (มีกระสุนอยู่ตรงกลาง 1 นัด และกระสุนที่เหลือกระจายอยู่ขอบๆเป็นวงคล้ายโดนัท) เป็นระยะที่ควรใช้กระสุนลูกโดดมากกว่า (ความแม่นยำอาจไกล 50 ถึง 100 หลา ขึ้นกับความยาวลำกล้องปืน ศูนย์ปืนและทักษะของผู้ทำการยิง) จึงเป็นระยะที่ควรใช้ศูนย์ปืนไรเฟิ่ลอย่างยิ่ง

ระยะดังกล่าวข้างต้นอาจแตกต่างกันได้ขึ้นกับปืนลูกซองแต่ละแบบแต่ละกระบอกและขึ้นกับกระสุนที่ใช้ด้วย ดังนั้นจึงควรยิงทดสอบปืนลูกซองของตนเองโดยใช้กระสุนลูกปรายและลูกโดดที่เราจะใช้งานจริงในระยะต่างๆ เพื่อให้รู้รูปแบบการกระจายตัวของกระสุน (Pattern) ทำให้รู้ว่าปืนของเรามีระยะซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่เท่าใด เป็นการเรียนรู้ข้อดี-ข้อจำกัดของปืนที่ใช้งาน ทำให้สามารถเลือกกระสุนและระยะยิงที่เหมาะสมได้

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                                     
 เรียบเรียงโดย Batman
                                             อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจาก Tactical Shotgun for Self-defense ของ Gunsite Training Center

No comments:


Newcastle limousines