Monday, March 9, 2009

Blocking The View


Blocking the view


นักยิงปืนส่วนใหญ่ได้รับการสอนให้ถือปืนด้วยสองมือยกขึ้นระดับสายตาเพื่อเล็งไปกลางลำตัวซึ่งเป็นเป้าใหญ่ ถ้าภัยคุกคามอยู่ห่างไปไม่กี่ช่วงแขนการถือปืนท่านี้อาจบดบังความสามารถในการเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ต่ำกว่าหัวไหล่ของภัยคุกคามเบื้องหน้าได้ โดยเฉพาะมือทั้งสองข้างของเป้าหมายซึ่งอาจถืออาวุธอยู่

ถ้าเราหรือภัยคุกคามกำลังเคลื่อนที่ก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นมือของเป้าหมายได้ว่ามีอาวุธหรือกำลังทำในสิ่งที่อาจเป็นภัยคุกคามเราอยู่หรือไม่ เวลาเร็วสุดที่เราจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งกระตุ้นทางสายตาคือประมาณ 0.25 วินาที ในโลกของความเป็นจริงระยะเวลานี้จะนานขึ้นจากหลายปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอกร่างกาย เช่น ความสามารถในการมองเห็นหรือสังเกต สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ฝึกฝน สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจที่จะกระทำอะไรบางอย่างต่อสิ่งที่เห็นเบื้องหน้า

จุดสำคัญก็คือท่าการถือปืนที่ใช้อยู่ประจำอาจเป็นอุปสรรคในการมองเห็นแขนและมือของภัยคุกคามเบื้องหน้าได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาทำอันตรายคุณ

ในการแข่งขันยิงปืนระบบต่อสู้ (Action-shooting competitions) บ่อยครั้งที่ผู้แข่งขันยิงเป้าที่ห้ามยิง (No shooting target) เนื่องจากมือทั้งสองของเป้าหมายถูกทาสีหรือแขวนเป้าที่ห้ามยิงไว้โดยเฉพาะเมื่อเป้าถูกแขวนไว้ที่ระดับเอว ทำให้ผู้แข่งขันมองไม่เห็นมันในขณะที่เขาเคลื่อนที่จากเป้าหนึ่งไปอีกเป้าหนึ่งด้วยการถือปืนสองมือในระดับสายตา

ในทางกลับกันถ้าปืนหรือมีดที่เป้าหมายถืออยู่ในระดับเอว ผู้แข่งขันก็อาจมองไม่เห็นมันด้วยเช่นกัน ในโลกของความเป็นจริงสถานการณ์อาจยิ่งเลวร้ายมากขึ้นถ้าภัยคุกคามไม่ได้แสดงอาวุธของเขาให้เห็นตั้งแต่แรก อายุ เพศ การแต่งกายไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลข้างหน้าเป็นคนดีหรือคนร้าย

วิธีแก้ไขง่ายๆก็คือ เมื่อคุณยกปืนขึ้นให้อยู่ในระดับที่คุณยังสามารถมองเห็น “มือ” ของคนร้ายได้

เรามักถูกฝึกให้ยกปืนขึ้นด้วยสองมือมองชัดที่ศูนย์หน้าเมื่อมีภัยคุกคามเกิดขึ้นทันที แต่ถ้าภัยคุกคามนั้นยังไม่ใช่เหตุที่ต้องยิงในทันทีก็ควรลดปืนลงเล็กน้อยหรือดึงปืนกลับเข้าหาตัวเพื่อสามารถตรวจการณ์หาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้

แต่ถ้าเกิดอุปสรรคบางอย่างทำให้ภัยคุกคามสามารถโจมตีคุณได้ก่อน สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ “การเคลื่อนที่อยู่เสมอ” โดยปกติแล้วคนทั่วไปมักถ่อยหลังห่างออกจากภัยคุกคาม แต่สำหรับคนที่ได้รับการฝึกฝนมามักฉากออกทางขวาหรือซ้ายเพื่อให้พ้นแนวปืน เนื่องจากกระสุนปืนสามารถเคลื่อนที่มาถึงคุณได้ก่อนที่คุณจะถ่อยหลังออกพ้นได้ทัน แต่การเคลื่อนที่ไม่ว่าทิศทางใดก็ยังดีกว่ายืนอยู่เฉยๆ

จะเห็นได้ว่าเราควรเรียนรู้การถือปืนอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ต้องรู้ข้อจำกัดของมันด้วย การเรียนรู้แทคติกต่างๆและทำการฝึกฝนบ่อยๆ จะลดโอกาสความผิดพลาดลง

TAS จะสอนให้คุณยิงปืนในขณะที่คุณเคลื่อนที่หรือเป้าหมายเคลื่อนที่ และการยิงหลังที่กำบังโดยถือหลักว่าเราต้องปลอดภัยก่อน และท้ายที่สุดการประเมินสถานการณ์ การแยกแยะเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคาม ถือเป็นหลักสำคัญข้อหนึ่งในการฝึกอบรม

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาจากบทความ Blocking the view ของ Walt Rauch

No comments:


Newcastle limousines