Tuesday, March 17, 2009

Low Light Shooting
Low Light Shooting

มีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการยิงปืนบางท่านให้คำแนะนำไว้ว่า “ถ้าคุณอยู่ในที่มืดก็จงคงอยู่ที่นั้น แต่ถ้าคุณอยู่ในที่สว่างก็จงทำให้ที่มืดสว่างเสีย” จะเห็นได้ว่าการใช้ไฟฉายประกอบการยิงปืนในภาวะแสงต่ำมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง แต่ถึงแม้จะไม่มีไฟฉายในมือเราก็ยังต้องสามารถยิงเป้าหมายในความมืดได้ แทคติกการยิงด้วยสัญชาติญาณ (Instinct shooting) มีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์เช่นนี้

การยิงปืนในภาวะแสงต่ำถ้าใช้ไฟฉายที่ให้แสงสีขาวจะมีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากแสงสีขาวช่วยให้สามารถแยกแยะวัตถุได้ดีขึ้น จึงควรมีไฟฉายติดตัวไว้เผื่อกรณีที่จำเป็นต้องใช้

ศูนย์ปืนสำหรับยิงกลางคืนหรือศูนย์เรืองแสง เช่น ศูนย์ตริเตรี่ยม (Tritium sights) มีให้เลือกหลายแบบและหลายราคา ศูนย์ปืนเหล่านี้มีประโยชน์ในกรณีที่เราสามารถแยกแยะภัยคุกคามเบื้องหน้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฉาย ศูนย์เรืองแสงที่ใช้มักมีสามจุด (ศูนย์หน้า 1 จุด, ศูนย์หลัง 2 จุด)และมีหลายสีให้เลือกใช้

รูปแบบการถือปืนประกอบไฟฉายมีหลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวถึง 5 รูปแบบที่นิยมใช้ (ไฟฉายที่ใช้เป็นไฟฉายทางแทคติค่อลมีปุ่มเปิด-ปิดอยู่ท้ายกระบอกไฟฉาย)

1. Harries technique หรือ Crossed wrist technique เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากและมีประสิทธิภาพสูง ทำโดยถือปืนด้วยมือข้างถนัดส่วนไฟฉายถือด้วยมือข้างไม่ถนัด กำด้ามไฟฉายเอาด้านท้ายกระบอกไฟฉายอยู่ด้านหัวแม่มือ ไคว้มือทั้งสองข้างเอาหลังมือชนกัน ควบคุมเปิด-ปิดไฟฉายด้วยนิ้วโป้งของมือข้างที่ถือไฟฉาย

2. Knuckle to knuckle technique ถือไฟฉายขนานกับมือที่ถือปืน โดยข้อนิ้วข้อกลางของมือข้างที่ถือไฟฉายจะสัมผัสกับข้อนิ้วข้อกลางของมือที่กำด้ามปืน รูปแบบนี้ใช้บ่อยเมื่อต้องการเปิดไฟฉายตลอดเวลา

3. Rogers/Surefire technique คล้ายกับท่า Knuckle to knuckle technique แต่มือข้างที่ถือไฟฉายให้หนีบไฟฉายไว้ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง เปิด-ปิดไฟฉายด้วยโคนนิ้วโป้งมือข้างถือไฟฉาย

4. Neck index technique มือข้างที่ถือปืนยื่นออกไปยังเป้าหมายเบื้องหน้า ในขณะที่มือที่ถือไฟฉายกำกระบอกไฟฉายเอาด้านท้ายเข้าหานิ้วหัวแม่มือเพื่อควบคุมปุ่มเปิด-ปิด นำไฟฉายเข้ามาชิดลำคอข้างที่ถือไฟฉาย ส่องไฟไปข้างหน้าจะเห็นแนวปืนและเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

5. FBI modified technique มือข้างที่ถือไฟฉายกำด้ามไฟฉายควบคุมปุ่มเปิด-ปิดด้วยนิ้วหัวแม่มือ ยื่นมือที่ถือไฟฉายออกห่างตัวออกไปโดยให้ยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อย เพื่อแสงไฟจะได้ไม่ฉายถูกตัวผู้ถือไฟฉายเอง ตำแหน่งไฟฉายอาจย้ายที่ไปได้หลายตำแหน่งทั้งบน ล่าง ขวาหรือซ้าย

ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหลายคนให้ความเห็นว่า Harries technique เป็นท่าที่นิยมใช้เพราะมีประสิทธิภาพสูง ใช้ได้ดีทั้งการยิงในท่า Weaver และ Chapman ส่วนท่า Knuckle to knuckle technique และท่า Rogers/Surefire technique ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะควบคุมปุ่มเปิด-ปิดได้ไม่สะดวกนัก ส่วนท่า Neck index technique มีความรวดเร็วในการยิงสามารถมองเห็นแนวปืนได้ดี ท่า FBI modified technique มักใช้ในการค้นหา (Search) และใช้ในการลวงเป้าหมายได้ เนื่องจากไฟฉายจะอยู่ห่างตัวปรับเปลี่ยนได้หลายตำแหน่ง

หลักการใช้ไฟฉายประกอบการยิงในภาวะแสงต่ำ เมื่อเราเปิดไฟฉายนอกจากทำให้เราเห็นเป้าหมายเบื้องหน้าแล้ว แสงไฟนั้นก็เป็นการเปิดเผยตำแหน่งของตัวเราเองเช่นกันจึงเป็นความเสี่ยงที่อาจถูกจู่โจมจากภัยคุกความเบื้องหน้าได้ ส่วนใหญ่ถ้าภัยคุกคามมองไม่เห็นตัวเราเขามักจู่โจมมายังตำแหน่งที่ปรากฏแสงไฟ ดังนั้น FBI modified technique จึงควรถือไฟฉายห่างจากตัวเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจและเปลี่ยนตำแหน่งการถือไฟฉายไปในหลายๆจุด

ไม่ควรเปิดไฟฉายไว้นานโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวเราเองเป็นการเสี่ยงอันตรายอย่างมาก การเคลื่อนที่ควรอาศัยความมืดเป็นฉากกำบัง ดังนั้นเมื่อเปิดไฟฉายเพื่อแยกแยะภัยคุกคามเบื้องหน้าแล้วควรรีบปิดไฟและเปลี่ยนตำแหน่งตัวเอง ในขณะเคลื่อนที่ควรปิดไฟเพื่อไม่ให้ภัยคุกคามมองเห็นตำแหน่งของเราได้

ในหลายกรณีเราอาจใช้วิธีการถือไฟฉายหลายท่าสลับปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์เบื้องหน้า บางครั้งอาจต้องสลับมือในการถือปืนและไฟฉาย การหาที่กำบัง การแยกแยะเป้าหมายหรือภัยคุกคาม การอาศัยสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ การยิงในขณะเคลื่อนที่หรือยิงแล้วค่อยเคลื่อนที่ การยิงในภาวะกดดัน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาติดขัดระหว่างการยิงในภาวะแสงต่ำเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน

ดังนั้นทักษะการยิงปืนในภาวะแสงต่ำโดยยิงปืนทั้งที่มีและไม่มีไฟฉายประกอบเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก การเรียนรู้แทคติกต่างๆจะสร้างความได้เปรียบให้กับเราหากมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้อาวุธปืนในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้

ในสหรัฐอเมริกามีหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการยิงปืนในภาวะแสงต่ำโดยเฉพาะ ซึ่งบางหลักสูตรแบ่งการฝึกเป็นหลายระดับตามความยากง่าย TAS จะสอนการยิงปืนในภาวะแสงต่ำใน TAS force 3 โดยเน้นที่ความปลอดภัยในการยิงและแทคติกต่างๆที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างไม่ยากนัก

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความ Shooting with flashlights ของ Stephen P. Wenger, Surefire’s low light shooting ของ Rob Garret, Low light shooting ของ Erik Lawrence

No comments:


Newcastle limousines