Tuesday, April 7, 2009

K.I.S.S. principleK.I.S.S. principle

นาย Clint Smith กล่าวถึงการฝึกยิงปืนของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายแห่งหนึ่งในรัฐมิสสุรี (Missouri) โดยครูฝึกให้ผู้รับการฝึกเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายขณะที่มีผู้รับการฝึกอีกคนคอยยิงกระสุนจริงคุ้มกัน (Cover) อยู่ด้านหลัง ซึ่งดูแล้วน่าหวาดเสียวเพราะกระสุนวิ่งเฉียดศีรษะของผู้รับการฝึกที่อยู่ข้างหน้า


ผู้รับการฝึกคนหนึ่งถามครูฝึกว่า ทำไมถึงให้ฝึกเช่นนี้ เขาได้รับคำตอบว่า การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าท่ามกลางห่ากระสุนจะทำให้ผู้รับการฝึกสามารถปรับตัวกับการยิงปืนได้ เหมือนอย่างที่จะได้พบจากการต่อสู้ในสถานการณ์จริง ซึ่งผู้รับการฝึกคนนั้นกลับไม่แน่ใจว่าสามารถปรับตัวกับการที่มีกระสุนปืนวิ่งเฉียดศีรษะไปอย่างนั้นได้หรือไม่


เหมือนกับครูฝึกยิงปืนสมัยใหม่ในช่วงยี่สิบถึงสามสิบกว่าปีมานี้ นาย Smith คิดว่าหน้าที่ของเขาคือสอนนักเรียนยิงปืนให้ใช้หลักการของการยิงคุ้มกันก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างยิ่งเท่านั้น เขาจะไม่สอนให้ใครยิงปืนเฉียดผ่านศีรษะใครเป็นอันขาด เพราะคุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามีกี่คนที่อยู่หลังคุณซึ่งมีปืนที่บรรจุกระสุนและกำลังยิงอยู่ (ไม่รู้ทั้งจำนวนคนที่กำลังยิงและทิศทางที่เขายิง)


มีการรายงานจากการฝึกของหน่วย SWAT ที่ Portland และ Fort Wayne ซึ่งมีตำรวจเสียชีวิตขณะฝึก และมีนักเรียนตำรวจหลายนายเสียชีวิตจากการถูกยิงโดยเพื่อนนักเรียนตำรวจด้วยกันในขณะฝึก ซึ่งนาย Smith เห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ศูนย์ฝึกเหล่านั้นควรได้รับการทบทวนความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนี้


การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกที่ล้าสมัยไปแล้ว ปัจจุบันการฝึกได้หันกลับมาสู่หลักพื้นฐานกันมากขึ้น แทนที่จะฝึกกันอย่างหวือหว่ายิงกระสุนผ่านศีรษะกันไปมา กลับมาฝึกกันอย่างเรียบง่ายเป็นส่วนใหญ่ อาจจะฟังดูน่าเบื่อแต่พบว่าส่วนใหญ่แล้วยังขาดความรู้และทักษะพื้นฐานในการใช้อาวุธปืนรวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงควรเริ่มจากจุดนี้ก่อน


มีใครสังเกตว่ามีตำรวจกี่คนเสียชีวิตในปีที่ผ่านๆมา พวกเขาเสียชีวิตในสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่พวกเขาทำงานอยู่ประจำ ในเวลาเดียวกัน ในภัยคุกคามแบบเดียวกัน เราเรียกสิ่งที่เหมือนๆกันนี้ว่า เงื่อนไขสำคัญ (Clues) ดังนั้นถ้าจะมีใครสักคนที่รู้และจับเงื่อนไขเหล่านี้ได้ก็สามารถเป็นตำรวจที่จะเอาตัวรอดได้ดี มองดูว่าตำรวจทำงานที่ไหน ตำรวจเสียชีวิตที่ไหน การฝึกอบรมก็ให้เน้นที่สถานการณ์เหล่านี้รวมทั้งแนวทางแก้ไข


ดังนั้นจึงควรหันกลับมาที่การฝึกพื้นฐานการยิงปืนให้ดี การยิงปืนอย่างปลอดภัย นาย Smith ไม่เห็นด้วยกับการฝึกยิงปืนที่มีความแปลกแหวกแนวราวกับนินจาหรือนักเล่นกลโดยมีกระสุนวิ่งเฉียดศีรษะไปมา

ให้ถือหลักที่ว่า ฝึกฝนอย่างปลอดภัย ทำงานอย่างปลอดภัย (Train safe, Work safe)


เนื่องจากการใช้อาวุธปืนในภาคประชาชน ตำรวจ และทหาร มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ภัยคุกคามที่ประสบ อาวุธที่ใช้ สถานการณ์แวดล้อม คงไม่มีหลักสูตรการฝึกใดเพียงหลักสูตรเดียวที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์และทุกภาคส่วน


ทำการฝึกให้เรียบง่ายและปลอดภัย มีประสิทธิภาพ (K.I.S.S. principle: Keep It Simple, Stupid หมายถึง สิ่งที่ดีที่สุด คือ การทำอะไรให้เรียบง่ายเข้าไว้ หลีกเลี่ยงการทำสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งอาจมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย)


สำหรับภาคประชาชน TAS ได้คัดเลือกทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นแก่การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นพื้นฐานในการใช้อาวุธปืนในทุกระดับของการฝึกอบรมแม้จะเป็นการฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้นก็ตาม แทคติกการยิงปืนต่างๆเราสอนอยู่บนหลักการของความปลอดภัย

ในการฝึกอบรมตำรวจ TAS ยังคงเน้นที่พื้นฐานการใช้อาวุธปืนและแทคติกอีกมากที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่พวกเขาอาจต้องเผชิญ การฝึกยิงคุ้มกันเราได้ออกแบบการฝึกให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Dangerous People ของ Clint Smith

No comments:


Newcastle limousines