Monday, May 18, 2009

Getting SchooledGetting Schooled

ถ้าคุณกำลังมองหาที่เรียนยิงปืนบทความนี้อาจช่วยคุณตัดสินใจได้ นาย Dave Spaulding ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกเรียนยิงปืนไว้อย่างน่าสนใจ

คำถามหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้องการโรงเรียนสอนยิงปืนหรือโรงเรียนสอนการต่อสู้ด้วยอาวุธปืน โรงเรียนทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมือนกัน

เนื่องจากการมีศูนย์ฝึกอบรมยิงปืนเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความหลากหลายในหลักสูตรยิงปืน ครูสอนยิงปืนส่วนใหญ่มีความรู้ดี พวกเขามักสอนสิ่งที่คิดว่าความเป็นจริงจะเกิดขึ้นเช่นนั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วยากมากที่จะเกิดเช่นนั้น แม้กระทั้งได้มีการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นไม่ถูกต้องก็ตาม บางหลักสูตรจึงสอนยิงปืนในสถานการณ์ที่เกินความเป็นจริง ตำรวจอาศัยอยู่บนเส้นทางที่อันตรายพวกเขาจึงต้องการการฝึกฝนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าสิ่งที่เกินปกติ

นาย Dave ไม่ได้อยู่ในธุรกิจสอนยิงปืน แต่เขาก็สอนยิงปืนอยู่บ้าง ชีวิตของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับธุรกิจสอนยิงปืน ตัวเขาเองก็ยังคงเสาะหาหลักสูตรยิงปืนดีๆเพื่อเข้ารับการฝึกอยู่เสมอๆเมื่อมีโอกาส อีกทั้งอ่านหนังสือ นิตยสารและดูวิดีโอเกี่ยวกับการสอนยิงปืนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

หลายคนมองหาที่เรียนยิงปืนจากสถานที่เรียนซึ่งกว้างขวางใหญ่โต โดยไม่ดูระดับความรู้หรือพื้นเพของครูฝึกเลย การเลือกสถานที่หรือหลักสูตรยิงปืนอย่างแรกต้องเข้าใจว่าครูฝึกยิงปืนไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสียง เพราะครูฝึกยิงปืนท้องถิ่นหลายคนก็เป็นครูฝึกที่ดีเยี่ยม

ประการที่สอง คุณต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการเพียงเรียนยิงปืนหรือต่อสู้ด้วยอาวุธปืน สำหรับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่มองหาหลักสูตรยิงปืนคงเน้นที่การต่อสู้ด้วยอาวุธปืนเป็นหลัก ดังนั้นครูฝึกควรมีพื้นเพที่เกี่ยวข้องกับการยิงปืนระบบต่อสู้รวมทั้งแทคติกการยิงปืน

บางคนอาจจะโต้แย้งข้อนี้ แต่บุคคลซึ่งเคยเผชิญหน้ากับคนร้ายที่มีอาวุธย่อมให้แง่คิดที่คนอื่นไม่มีทางเข้าใจได้ อารมณ์ความรู้สึกขณะที่ทำการมองหาคนร้ายที่มีอาวุธในบ้านซึ่งเขาอาจถูกฆ่าได้ตลอดเวลาโดยไม่มีคำอธิบาย มันเป็นประสบการณ์ที่จะสอดแทรกอยู่ในบทเรียนของครูฝึก

มองหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณ เช่น หลักสูตรสอนเกี่ยวกับการบุกเข้าชิงตัวประกัน ถ้าคุณเป็นประชาชนทั่วไปหรือเป็นตำรวจจราจร หลักสูตรนี้ก็คงไม่จำเป็นสำหรับคุณถึงแม้มันจะน่าสนใจก็ตาม

หลีกเลี่ยงครูฝึกที่แสดงออกอย่างเกินจริง เช่น คนที่จะไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำโดยปราศจากอาวุธ พกปืนสองกระบอก มีดอีกสามเล่ม โดยให้เหตุผลว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นเมื่อใด นาย Dave บอกว่าการโจมตีไม่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนสอนยิงปืนมาก่อน

การเรียนยิงปืนเป็นกระบวนการของการเรียนรู้และแก้ไขข้อผิดพลาด ครูฝึกต้องอธิบายและแสดงแทคติกต่างๆเพื่อให้ผู้รับการฝึกเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง นาย Dave เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกสงสัยในตัวครูฝึกที่ไม่เคยยิงปืนให้เขาเห็นเลย ถ้าครูฝึกทำผิดพลาดขณะสอนก็เพียงแค่พูดว่า “คนที่ไม่เคยผิดพลาดก็คือคนที่ไม่เคยยิงปืน” ครูฝึกก็แค่ทำใหม่ให้ถูกต้อง ผู้รับการฝึกจะได้เห็นสิ่งที่ถูกต้องว่าทำอย่างไร

ครูฝึกที่ดีต้องวางรากฐานที่มั่นคงให้กับผู้รับการฝึก การแสดงท่าทางให้ดูอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ผู้รับการฝึกต้องการเห็นทักษะต่างๆที่ถูกต้องจากครูฝึกโดยตรงเพื่อสร้างความมั่นใจในสิ่งที่จะเรียนรู้ ในสถานการณ์จริงความสามารถที่จะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองจะสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นในทักษะของตัวเองโดยตรง ดังนั้นครูฝึกที่ดีต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้รับการฝึกเกิดความเชื่อมั่นในทักษะของตน

ครูฝึกที่ดียังต้องกล้าพูดคำว่า “ผมไม่รู้” เพราะไม่มีใครรู้ไปได้ทุกเรื่อง นอกจากนั้นคุณควรหลีกเลี่ยงครูฝึกที่ไม่ยืดหยุ่น พยายามให้คุณยิงได้เหมือนตัวครูฝึกทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น นาย Dave เคยเข้ารับการฝึกอบรมที่ Gunsite (โรงเรียนสอนยิงปืนเก่าแก่และดีที่สุดในอเมริกา) ครูฝึกส่วนใหญ่เคยเป็นผู้รักษากฎหมายหรือทหารมาก่อน การยิงปืนที่นั้นไม่เหมือนในภาพยนตร์ฮอลลีวูด ครูฝึกจะสอนเฉพาะสิ่งที่คุณอาจต้องเผชิญในสถานการณ์จริง สำหรับนาย Dave มีปัญหากับแขนซ้ายของเขาในท่ายิง Weaver ซึ่งครูฝึกก็เพียงบอกกับเขาว่า “ไม่เป็นไร..... ยิงในท่าที่คุณถนัดก็แล้วกัน”

สุดท้ายนี้ครูฝึกที่ดีต้องอดทน พูดจาดี เป็นมิตร ไม่หยิ่งทะนงในความสามารถหรือประสบการณ์ของตนเอง ตัวคุณเองก็ควรต้องชื่นชมบุคคลที่สอนคุณให้รู้วิธีเอาชีวิตรอดด้วย

ปัจจุบันการยิงปืนมีหลายวัตถุประสงค์ เช่น ยิงปืนเพื่อการกีฬา อาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการยิงปืน อาทิเช่น ทหาร ตำรวจ นักสืบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นต้น การยิงปืนเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์รูปแบบการฝึกอบรมก็จะแตกต่างกันไป ดังนั้นก่อนที่จะเลือกเรียนยิงปืนต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าจะใช้อาวุธปืนเพื่อจุดประสงค์ใด แล้วเลือกโรงเรียนสอนยิงปืน ครูฝึก และหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการนั้นๆ

TAS เป็นโรงเรียนสอนยิงปืนระบบต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหลักสูตรต่างๆถูกออกแบบโดยผู้มีประสบการณ์โดยตรง การฝึกอบรมมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Getting Schooled ของ Dave Spaulding

No comments:


Newcastle limousines