Wednesday, January 13, 2010

First Response Tool in Home Defense


First Response Tool in Home Defenseอดีตตำรวจนาย John Connor จะใช้เวลาอย่างน้อยปีละสองครั้งในการประเมินความพร้อมของตนเองจากภัยคุกคามในบ้าน รอบๆบ้าน หรือการเดินทางไปทำงานของตนเองอย่างจริงจัง ไม่ว่าภัยคุกคามนั้นจะมาจากปืน มีด หรือไม้เขาเคยเห็นเหยื่อซึ่งมีอาวุธปืนติดตัวอย่างดีแต่กลับถูกทำร้ายอย่างหนัก โดยคนร้ายซึ่งมีเพียงมีดและปืนขนาด .22 เป็นสิ่งซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดกับตนเองเลย มันเกิดขึ้นได้เพราะการ “ไม่เตรียมพร้อม” ที่จะรับสถานการณ์


เขาจะใช้เวลาช่วงหนึ่งในการสมมุติเหตุการณ์ร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในบ้าน แล้วประเมินว่าควรจะต้องมีอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นต้องใช้และมันควรอยู่ที่ใด รวมทั้งวิธีการ (Tactic) ในการรับสถานการณ์ต่างๆ หากในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ปืน กระสุนสำรองควรอยู่ที่ไหน มีซองปืนที่เหมาะสม มีไฟฉายที่พร้อมใช้หรือไม่ มีเครื่องมืออื่นๆให้เลือกใช้หรือไม่ เช่น Paper blaster, TASER มีด กระบองดิ้ว (Baton) อุปกรณ์ในการมัดคนร้าย โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถโทรเรียกตำรวจได้อย่างรวดเร็วหากเราไม่มีที่เก็บที่เหมาะสมเราคงต้องถืออุปกรณ์หลายอย่างไว้ในมือ ซึ่งจะจำกัดความสามารถของเราเองในการตอบสนองต่อภัยคุกคามนั้นได้


อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ควรเก็บไว้ที่ใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เช่น มีเข็มขัดที่สามารถใส่หรือเหน็บอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ หรือกระเป๋าเล็กซึ่งมีที่คาดเอวหรือหน้าอกเพื่อใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ทำให้มือทั้งสองข้างของเราว่างพอที่จะเลือกถืออาวุธที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ น่าจะดีกว่าใส่ทุกอย่างในกล่องเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเวลาจะหยิบจะใช้อะไรก็ไม่สะดวกและไม่ทันการณ์เขาให้ความเห็นว่า มันอาจดูตลกอยู่บ้างเมื่อเราใส่ชุดนอนแต่คาดเอวด้วยเข็มขัดที่เต็มไปด้วยอาวุธหรืออุปกรณ์ต่างๆ แต่เขาไม่สนใจต่อภาพลักษณ์เหล่านั้น เขาอยากเป็นตัวตลกที่ยังมีชีวิต ดีกว่าเป็นคนตายในชุดหรูหรา


การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นแบบนี้ถือเป็นเครื่องมือในการปกป้องบ้าน (Home Defense Rig) อย่างหนึ่ง เขาอยากแนะนำให้ทุกคนได้เตรียมความพร้อมเช่นนี้ เพื่อให้สามารถผ่านพ้นภัยคุกคามอันมีชีวิตเป็นเดิมพันไปได้อย่างผู้มีชัยเรามักใช้ปืนเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะที่บ้าน โดยหลักการแล้วเราไม่แนะนำให้เผชิญหน้ากับคนร้ายโดยตรง เมื่อจุดประสงค์ของภัยคุกคามเพียงแค่ต้องการทรัพย์สิน เพราะความเสี่ยงมีสูงเราไม่รู้ว่าคนร้ายมากี่คน และอยู่ที่ไหนบ้าง มีอาวุธมาด้วยหรือไม่ ไม่รู้ว่าอาวุธนั้นมีอะไรบ้าง เราควรปิดประตูห้องให้มิดชิดเตรียมอาวุธหรือสิ่งจำเป็นสำหรับรับสถานการณ์ที่เลวร้าย (ในกรณีที่ภัยคุกคามอาจมุ่งหวังต่อชีวิต) หลบหาที่กำบัง อาจส่งเสียงเพื่อให้คนร้ายรู้ว่าคนในบ้านรู้แล้วว่ามีคนร้ายเข้ามา มองหาทางหนีทีไล่ โทรศัพท์เรียกตำรวจหรือยามให้มาช่วยดู การกระทำต่างๆเหล่านี้สามารถลดความเสี่ยงของเราลงไปได้มาก


TAS สอนให้ใช้อาวุธปืนด้วย “สติ” หากจำเป็นต้องใช้ก็ควรอาศัยทักษะต่างๆที่ได้เรียนไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman


อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง The Home Defense Rig ของ John Connor

No comments:


Newcastle limousines