Monday, January 4, 2010

Work Zone for Gun


Work Zone for Gun

การฝึกฝนบ่อยๆอาจไม่ได้ทำให้การใช้อาวุธปืนนั้นสมบูรณ์แบบ แต่การฝึกฝนที่ “ถูกต้อง” ต่างหากจะนำไปสู่การใช้อาวุธปืนที่ดีมีประสิทธิภาพได้ ในการยิงปืนทั่วไปนั้นเมื่อเกิดเหตุติดขัดของปืนเรามักลดปืนลงมาระดับเอวแล้วทำการแก้ไข แต่ในการยิงปืนระบบต่อสู้นั้นการจัดการทำอะไรกับปืนของเราเองในขณะที่ยิง เช่น เปลี่ยนซองกระสุน บรรจุกระสุนใหม่ การแก้ไขเหตุติดขัด ควรทำโดยปืนยังอยู่ใกล้ระดับสายตาให้มากที่สุด

เปรียบเหมือนมีกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 1 ฟุตวางอยู่ข้างหน้าโดยสูงระดับลิ้นปี่จนถึงระดับสายตา พื้นที่บริเวณสมมุติดังกล่าว เรียกว่า Work zone เป็นบริเวณที่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของการจัดการกับปืนของเราควรทำที่ระดับนี้ เพื่อประโยชน์สองประการ คือ

หนึ่ง เราไม่ต้องลดสายตาลงมาต่ำถึงระดับเอวในการทำการแก้ไขปัญหาของปืน ทำให้ไม่ต้องละสายตาออกจากภัยคุกคามเบื้องหน้า ยังสามารถเห็นความเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้ตลอดเวลา การละสายตาออกจากภัยคุกคามถือเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง

สอง หากมีเหตุจำเป็นก็สามารถทำการยิงตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแนวปืนชี้ไปยังเป้าหมายตลอดและอยู่ใกล้แนวสายตามากกว่าการที่ปืนอยู่ระดับเอว ดังนั้นการยกปืนเข้าสู่แนวสายตาเพื่อทำการยิงที่มีประสิทธิภาพจึงทำได้เร็วกว่า

ดังนั้นเราจึงควรฝึกจัดการกับปืนใน Work zone ของเราเอง เช่น การเปลี่ยนซองกระสุน การบรรจุกระสุนใหม่ การแก้ไขปลอกกระสุนค้างที่ช่องคายปลอก (Stove-piped round) กระสุนด้าน หรือการมีกระสุนสองนัดในรังเพลิง (Double feed) เป็นต้น เพื่อให้รู้และเกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาของปืนโดยไม่ละสายตาออกจากเป้าหมายเบื้องหน้า อีกทั้งแนวปืนควรชี้เข้าหาภัยคุกคามตลอดเวลาและควรอยู่ที่ระดับเดียวหรือใกล้เคียงกับแนวสายตาให้มากที่สุด

เราอาจงอศอกข้างที่ถือปืนเพื่อนำปืนเข้ามาใกล้ใบหน้ามากขึ้น แล้วทำการแก้ไขเหตุติดขัดของปืนหรือเปลี่ยนซองกระสุน แต่แนวปืนกับแนวสายตาควรใกล้เคียงกันและปืนยังชี้ออกไปหาเป้าหมายเบื้องหน้าตลอดเวลา

TAS สอนการเปลี่ยนซองกระสุนและแก้ไขเหตุติดขัดของอาวุธปืนโดยให้แนวปืนอยู่ระดับแนวสายตาให้มากที่สุดและชี้เข้าหาเป้าหมายตลอดเวลา

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman

อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Know Your Personal Survival “Zone” ของ Nick Adams

No comments:


Newcastle limousines