Thursday, September 9, 2010

Double Tap

Double Tapในการยิงต่อสู้เพื่อป้องกันตัวนั้น “อำนาจหยุดยั้ง” ถือว่าสำคัญที่สุด โดยเฉพาะหากสามารถหยุดคนร้ายได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวได้ยิ่งดี ซึ่งกระสุนที่ใช้กับปืนสั้นจะทำเช่นนั้นได้มักเป็นกระสุนที่มีขนาดใหญ่ เช่น กระสุนขนาด .45 นิ้ว แม้จะใช้กระสุนขนาดนี้ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะหยุดคนร้ายได้ด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวเสมอไป ส่วนใหญ่ต้องใช้กระสุนมากกว่าหนึ่งนัด


ข้อจำกัดหนึ่งซึ่งไม่อาจเลี่ยงได้ของกระสุนขนาดใหญ่ คือ จำนวนกระสุนที่บรรจุได้ในซองกระสุนจะน้อยลง เช่น กระสุนขนาด .45 นิ้วส่วนใหญ่บรรจุในซองกระสุนได้ 7 ถึง 8 นัด เมื่อรวมกับกระสุนอีกหนึ่งนัดในรังเพลิงก็จะได้ประมาณ 8 ถึง 9 นัด ในขณะที่ปืนซึ่งใช้กระสุนขนาด 9 ม.ม. สามารถบรรจุได้มากกว่า 10 นัด ซองกระสุนบางรุ่นอาจบรรจุได้ถึง 33 นัดทีเดียว (Glock 26) เป็นต้น


ปืนประจำการของทหารนาโต้จะใช้กระสุนขนาด 9 ม.ม. ทำให้ทหารอเมริกันซึ่งเข้าร่วมด้วยต้องเปลี่ยนจากกระสุนขนาด .45 นิ้ว มาใช้ 9 ม.ม. เช่นกัน ข้อดีของการใช้กระสุนขนาด 9 ม.ม. อาทิเช่น สามารถนำกระสุนติดตัวไปได้มากนัดกว่าในน้ำหนักที่เท่ากัน (ให้ความสำคัญกับจำนวนกระสุนมากกว่าอำนาจหยุดยั้งของกระสุน) ปืนพกซึ่งใช้กระสุน 9 ม.ม. สามารถบรรจุกระสุนได้มากกว่าปืนซึ่งใช้กระสุน .45 นิ้ว อย่างเทียบกันไม่ได้ อีกทั้งเทคนิคการยิงต่อสู้จะใช้หลักที่ว่า เมื่อยิงถูกศัตรูแล้วให้ยิงต่อเนื่องจนกว่าศัตรูจะล้มลงหมดสภาพที่จะเป็นภัยคุกคาม หรือ การยิงแบบสองนัดซ้อน (Double tap) ดังนั้นจึงต้องใช้กระสุนจำนวนมาก


ถึงแม้อำนาจหยุดยั้งของกระสุนขนาด 9 ม.ม. จะด้อยกว่าขนาด .45 นิ้ว แต่การยิงหลายนัดในคราวเดียวกันเป็นการปิดจุดอ่อนของกระสุนปืนขนาด 9 ม.ม. ได้อย่างดี หากปืนซึ่งใช้กระสุนขนาด .45 นิ้ว แต่ยิงแบบ Double tap กระสุนคงหมดอย่างรวดเร็ว คงไม่ดีแน่หากเกิดขึ้นในสนามรบซึ่งมีภัยคุกคามมากมายและยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมาก


การยิงแบบสองนัดซ้อน หรือ Double tap นั้นจึงมีประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มอำนาจหยุดยั้งภัยคุกคามได้อย่างดี


สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งภัยคุกคามมีความแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร โอกาสน้อยมากที่จะต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจำนวนมากเช่นนั้น ดังนั้นการใช้ปืนขนาด .45 นิ้ว หรือ 9 ม.ม. จึงเพียงพอในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน การฝึกยิง Double tap นั้นมีประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ได้ไม่ว่าจะใช้ปืนขนาดเท่าใดก็ตาม พึงระลึกไว้ว่าเมื่อยิง Double tap หากกระสุนนัดที่สองพลาดเป้าอาจไปถูกผู้บริสุทธิคนอื่นได้ ดังนั้นการฝึกยิง Double tap ควรได้กลุ่มกระสุนที่ใกล้กัน (แสดงถึงการถือปืนและการเหนี่ยวไกที่ดี) และควรเลือกเป้าใหญ่ไว้ก่อน เช่น ลำตัว เพื่อลดโอกาสที่จะพลาดเป้าหมาย


การยิง Double tap เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ควรเรียนรู้ฝึกฝน รู้ข้อดีและข้อจำกัดของการยิงแบบนี้และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines