Thursday, May 19, 2011

Gun and Lady

Gun and Ladyภัยคุกคามร้ายแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินมักเกิดขึ้นกับผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ เพราะผู้หญิงมีจิตใจและร่างกายที่อ่อนแอกว่าคนร้ายซึ่งมักเป็นผู้ชาย ทำให้โอกาสในการก่อเหตุสำเร็จจึงมากกว่าการเลือกเหยื่อที่เป็นผู้ชายด้วยกัน ดังนั้น “ผู้หญิง” จึงเป็นเป้าหมายแรกๆที่คนร้ายจะเลือกลงมือ


อาวุธปืนและมีดสามารถทำให้ผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถต่อกรกับผู้ชายตัวโตๆได้หากมีความรู้และทักษะในการใช้อาวุธดังกล่าว ในแง่ของอาวุธปืนสั้นนั้นไม่ใช่ว่าปืนทุกกระบอกจะเหมาะสมกับผู้หญิงทุกคน การเลือกใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมกับตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง


จากประสบการณ์ในการสอนยิงปืนและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านทั้งในและต่างประเทศ แนะนำว่า “ปืนลูกโม่” โดยเฉพาะโครงปืนเล็กๆ เช่น โครง J ของ S&W หรือ ปืนลำกล้อง 2 หรือ 3 นิ้ว เป็นต้น เหมาะสมสำหรับผู้หญิงเป็นอย่างมาก เนื่องจาก


- ผู้หญิงหลายคนมีปัญหากับปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติในการขึ้นลำสไลด์ เพราะสปริงของสไลด์แข็งและต้องออกแรงมากสำหรับปืนบางกระบอกบางประเภท ดังนั้นปืนลูกโม่ซึ่งใช้งานง่ายกว่าจึงเป็นทางเลือกที่ดี


- ปืนลูกโม่โครงเล็ก (เช่น ลำกล้อง 2 หรือ 3 นิ้ว) จะทำให้ผู้หญิงไทยซึ่งมีมือขนาดเล็กสามารถกำด้ามปืนและเหนี่ยวไกได้ถนัดกว่าปืนโครงมาตรฐานทั่วไป (โครง K ของ S&W, ลำกล้อง 4 นิ้ว) อีกทั้งน้ำหนักปืนก็น้อยกว่าด้วยและหาด้ามปืนเปลี่ยนให้เหมาะสมกับขนาดมือได้ง่ายกว่า ถึงแม้วงกระสุนที่ใช้ได้อาจจะลดลงไปบ้าง เช่น เหลือ 5 นัด แต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการป้องกันตัว นอกจากนั้นยังสะดวกในการพกพามากกว่าปืนโครงมาตรฐาน


- การดูแลรักษาง่าย ผู้หญิงมักไม่ค่อยสนใจในการดูแลปืนมากนัก ซึ่งปืนลูกโม่มีกลไกที่จะต้องดูแลน้อยกว่าปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ทำให้ปืนลูกโม่ต้องการการดูแลรักษาน้อยกว่าอย่างชัดเจน


- ปืนลูกโม่ใช้งานง่ายกว่า เพียงบรรจุกระสุนเข้าโม่ ปิดโม่ ก็สามารถทำการยิงได้แล้ว ในการเก็บปืนทั่วไปมักบรรจุกระสุนไว้ในโม่เตรียมพร้อมอยู่แล้ว เมื่อหยิบปืนขึ้นมาก็สามารถทำการยิงได้ทันที และถ้าต้องการทำให้ปืนปลอดภัยก็เพียงแค่เปิดโม่ปืนก็ปลอดภัยแล้ว ต่างจากปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติที่มีระบบการใช้งานที่ยุ่งยากกว่า เช่น มีระบบ Safety, คันลดนก, คันค้างสไลด์ เป็นต้น เมื่อต้องการใช้ปืนก็มีขั้นตอนมากกว่าเพื่อให้ปืนพร้อมใช้งาน และหากต้องการทำให้ปืนปลอดภัยก็มีขั้นตอนยุ่งยากกว่าปืนลูกโม่มาก


- ปืนลูกโม่เรียนรู้ง่ายและรวดเร็วกว่า เนื่องจากผู้หญิงโดยทั่วไปมีความสนใจเรื่องปืนน้อยกว่าผู้ชาย ปืนลูกโม่มีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของปืนและเหตุติดขัดน้อยกว่าปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติอย่างชัดเจน


ถึงแม้ปืนทุกกระบอกผู้หญิงสามารถยิงและใช้งานได้ก็จริง แต่การเลือกปืนให้เหมาะสมกับความสนใจและสรีระของเราเป็นสิ่งสำคัญ การได้จับถือปืนและทดลองยิงปืนก่อนที่จะเลือกซื้อเพื่อนำมาใช้งานนั้นเป็นสิ่งจำเป็น ทำให้เราได้ใช้ปืนซึ่งเหมาะสมกับตัวเราจริงๆ


และมีสิ่งหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายพูดตรงกันก็คือ การฝึกยิงปืนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าเรามีปืนแบบใด ชนิดใด หากเป็นปืนที่เราจะฝากชีวิตไว้กับมันในยามจำเป็น ก็ควรมีการฝึกยิงปืนอย่างถูกต้องสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้มีอาวุธปืนทุกคน เรียนรู้ตนเองว่าเราทำอะไรได้ ทำอะไรไม่ได้ ปืนของเรามีข้อดี ข้อด้อย อะไรบ้าง จะทำให้เราใช้อาวุธปืนกระบอกนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines