Thursday, May 26, 2011

Making Decision to Use a Gun


Making Decision to Use a Gun

การตัดสินใจใช้อาวุธปืนเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนั้น พูดง่ายแต่ยากที่จะให้คำจำกัดความว่าสถานการณ์เช่นไรเหมาะสมที่จะใช้อาวุธปืน หรือสมเหตุสมผลในการใช้อาวุธปืน

เนื่องจากอาวุธปืนถือเป็นอาวุธร้ายแรงจึงต้องมีกฎหมายควบคุมสำหรับอาวุธปืนโดยเฉพาะซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่าอาวุธชนิดอื่น

ได้มีการให้ข้อแนะนำบางประการซึ่งมีประโยชน์มากในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้อาวุธปืน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น

-          จำนวนคนร้ายเมื่อเปรียบเทียบกับเรา เช่น ฝ่ายเรามีแค่ 2 คนหรือตัวเราคนเดียว แต่คนร้ายมี 5 หรือ 6 คน การที่เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องจำนวนเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาใช้อาวุธ

-          ชนิดของอาวุธที่ใช้ เป็นเรื่องของความร้ายแรงของอาวุธที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธของคนร้ายหรืออาวุธของเราเอง เช่น คนร้ายมีมีดหรือปืนซึ่งอาจทำอันตรายเราได้ถึงแก่ชีวิต

-          ขนาดตัวของคนร้ายเมื่อเปรียบเทียบกับเราหรือคนที่เราปกป้อง ซึ่งอาจเป็นเด็กหรือภรรยา เป็นต้น ถ้าคนร้ายเป็นผู้ชายร่างกายแข็งแรงมาทำร้ายคนซึ่งอ่อนแอกว่า การใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัวก็สมเหตุสมผล

-          ความสามารถของเราในการที่จะหลีกเลี่ยงหรือหนีออกจากสถานการณ์ร้าย ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายและเรามีโอกาสที่จะหนีหรือหลีกเลี่ยงได้แต่กลับไม่ทำ การใช้อาวุธปืนของเราอาจมีปัญหาในการตัดสินจากศาลได้

-          เราหยุดที่จะใช้อาวุธปืนทันทีที่คนร้ายได้หมดสภาพการเป็นภัยคุกคามแล้วหรือไม่ เช่น ถ้าคนร้ายเห็นอาวุธปืนของเราแล้ววิ่งหนี แต่เรากลับยิงไล่หลังคนร้ายไป การกระทำเช่นนี้ไม่สมเหตุสมผล เป็นต้นการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้อาวุธปืนนั้น อาศัยสภาพการณ์ที่เป็นจริง ต้นเหตุ ความสามารถของคนร้ายและตัวเรา อาวุธของคนร้ายและของเรา มีหนทางอื่นให้เลือกใช้ก่อนอาวุธปืนหรือไม่ เป็นเหตุการณ์ซึ่งสามารถเลี่ยงได้หรือไม่ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ศาลใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการใช้อาวุธปืน

การใช้อาวุธปืนเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ร้ายแรงนั้นต้องคิดให้ดี มี “สติ” ตลอดเวลา ไม่ใช้อารมณ์เข้ามาตัดสินใจ เพราะผลของการกระทำนั้นมีมากทั้งต่อตนเองและครอบครัว แม้เพียงแค่หยิบปืนออกมาเล็งไปที่คนก็ต้องทำด้วยเหตุผลที่เหมาะสม กระสุนทุกนัดที่ยิงออกไปต้องอธิบายได้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องยิง

ถึงแม้ระบบกฎหมายของเราและอเมริกามีความแตกต่างกัน บางกรณีของการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหากเกิดในอเมริกาเราอาจไม่มีความผิด แต่ถ้าสถานการณ์แบบเดียวกันเกิดในเมืองไทยเราอาจมีความผิดต้องโทษจำคุก ก็เป็นเรื่องของแนวทางพิจารณาคดีที่อาจแตกต่างกันบ้าง แนวคิดเรื่องการป้องกันตัวอาจแตกต่างกันบ้าง แต่หลักของความยุติธรรมก็มีความเป็นสากลอยู่ ดังนั้นการใช้อาวุธปืนจึงต้องคิดให้ดีก่อนนำมาใช้ เพราะศาลอาจไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของเราในการใช้อาวุธปืนก็ได้

TAS สอนการยิงปืนอย่างถูกวิธีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้อาวุธปืนอย่างเหมาะสม

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

                                                                                                เรียบเรียงโดย Batman
                                                                        อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Use of Force & the Law ของ Richard Nance

No comments:


Newcastle limousines