Sunday, July 3, 2016

Tactical Targets


Tactical Targets

เป้าซ้อมยิงปืนมีหลายแบบโดยทั่วไปที่เห็นและนิยมใช้กันมากก็คือ เป้ากระดาษ โดยอาจเป็นเป้าวงกลมดำ (Bull Eye Target) นิยมใช้ในการแข่งขันยิงปืนเพื่อทดสอบความแม่นยำเพราะมีคะแนนแบ่งเป็นส่วนๆชัดเจน ส่วนกระสุนที่ใช้นิยมจะเป็นกระสุนซ้อมแบบ Lead Wad Cutter สำหรับปืนลูกโม่และ Lead Semi Wad Cutter สำหรับปืนพกกึ่งอัตโนมัติเพราะราคาถูกและเมื่อยิงถูกเป้ากระดาษทำให้เกิดรูกระสุนซึ่งมีขอบเรียบจึงให้คะแนนง่าย หากใช้กระสุนจริงที่เป็น Lead Round Nose ขอบกระดาษของรูกระสุนจะไม่เรียบทำให้บางครั้งให้คะแนนยากหากกระสุนอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างคะแนนสูงกับต่ำจึงไม่นิยม

ส่วนเป้าหุ่นคน (Silhouette Target) นิยมใช้ในการยิงแบบยุทธวิธีหรือ Tactical Shooting โดยเราแนะนำให้ยิงเป้าใหญ่ของลำตัวคนหรือบริเวณหน้าอกและศีรษะหากต้องการเล็งเป้าเล็ก โดยเป้าหุ่นคนมีการออกแบบที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพขาวดำหรือภาพสี ในภาวะสงครามบางประเทศก็มีการออกแบบภาพให้เหมือนกับศัตรูของพวกเขา นอกจากนั้นเพื่อความสนุกสนานก็มีการออกแบบภาพเป้าหมายเป็นผีดิบซอมบี่ตามยุคสมัยที่คนนิยม

สำหรับคนที่ฝึกยิงปืนแบบ Tactical ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เป้าวงกลมดำไม่ได้ เพราะความแม่นยำก็เป็นหนึ่งในทักษะที่ผู้ใช้อาวุธปืนทุกคนต้องมี ดังนั้นการใช้เป้าวงกลมดำเพื่อฝึกยิงปืนก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญ หลายครั้งเราอาจปรับเป้าหุ่นคนโดยเพิ่มสัญญาลักษณ์หรือรูปเป้าที่ใช้ฝึกเรื่องความแม่นยำเข้าไปได้

นอกจากนั้นยังมีเป้าแผ่นเหล็กซึ่งนำมาใช้ซ้อมยิงได้หลายครั้ง มีหลายรูปร่าง บางครั้งมีลักษณะคล้ายคนก็มี มีประโยชน์ที่ทุกครั้งที่ยิงถูกเป้าหมายจะได้ยินเสียงกระสุนกระทบแผ่นเหล็กด้วย ซึ่งเป้ากระดาษเราจะไม่ได้ยินเมื่อกระสุนถูกเป้าหมาย หลายครั้งมีการนำเป้าแผ่นเหล็กมาปรับให้มีการเคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะของผู้รับการฝึก

เป้าหุ่นนูนแบบ 3 มิติ ทำให้สามารถฝึกยิงในหลายๆมุมได้จึงมีความเหมือนจริงมากขึ้น หลายครั้งอาจแต่งตัวให้เป้าด้วยเสื้อผ้าแบบต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยกับเป้าหมายที่เหมือนคนมากขึ้น

การซ้อมยิงเป้าเราสามารถคิด ประดิษฐ์ หรือปรับเป้าต่างๆที่เรามีโดยใช้ในรูปแบบที่ต่างออกไปได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการได้จากการฝึก ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสอมไป โดยอาศัยหลักที่ว่า มีเป้าที่เราสามารถทำการยิงเร็วได้ซึ่งควรเป็นเป้าหมายใหญ่ เป้าหมายเล็กซึ่งเราต้องเล็งละเอียดขึ้น เป้าหมายที่ไม่ควรยิงและเป้าหมายที่ควรยิงเพื่อฝึกการแยกแยะเป้าหมายก่อนการยิง สุดท้ายอาจมีเป้าเคลื่อนที่ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มทักษะให้ดีขึ้น เป็นต้น

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                            เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines