Monday, August 24, 2009

Have You Qualified Lately?Have You Qualified Lately?

นานแค่ไหนแล้วที่คุณได้ทำการทดสอบความสามารถในการยิงปืนเป็นครั้งสุดท้าย? หลายคนหลังจากเรียนยิงปืนจบก็ไม่ได้ยิงอีกเลย หรือยิงบ้างแต่เพียงแค่เป้าแข่งขันทั่วไป มีส่วนน้อยที่ทำการฝึกยิงปืนอย่างสม่ำเสมอ

นาย Nick Jacobellis ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกยิงปืนไว้อย่างน่าสนใจ เขาเป็นผู้รักษากฎหมายที่ผ่านการฝึกและมีความมั่นใจในการใช้อาวุธปืนในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน การผ่านการฝึกมาอย่างดีทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเขามีความสามารถในการใช้อาวุธปืนได้ดีกว่าคนร้ายโดยเฉลี่ยที่ไม่เคยผ่านการฝึกหรือฝึกแบบไม่เป็นรูปแบบ (No formal training)

แล้วคุณผ่านการฝึกมานานแล้วใช่ไหม? หรือพูดอีกแง่หนึ่งคือ ความสามารถในการใช้อาวุธปืนของคุณตอนนี้ยังเหมาะสมดีอยู่หรือไม่? ในสหรัฐมีกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งต้องพกอาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ไล่ล่าคนร้ายข้ามรัฐต้องผ่านการฝึกการใช้อาวุธปืนจากสถาบันสอนยิงปืนที่ได้มาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐที่ตนเองสังกัดอยู่ทุกปี ซึ่งเขาต้องผ่านการฝึกใช้อาวุธปืนประจำกายในหลักสูตรยิงปืนที่ไม่คุ้นเคย เป็นรูปแบบการฝึกที่แตกต่างไปจากที่เขาเคยเรียนมาก่อน

ในตอนแรกเขาใช้ปืน SIG 228 ขนาด 9 มม. และเมื่อเวลาผ่านไปจนมาถึงการฝึกครั้งใหม่เขาก็เลือกฝึกทั้งปืนกึ่งอัตโนมัติและปืนลูกโม่เพื่อความคล่องตัวในการเลือกอาวุธสำหรับพกซ่อน ในครั้งนั้นเขาใช้ปืนลูกโม่ Smith & Wesson Model 64 ขนาด .38 ลำกล้อง 2 นิ้วในการยิงเป้าหุ่นคนระยะ 25 หลา กลับพบว่าการยิงครั้งนั้นไม่ง่ายเลยทั้งๆที่เพิ่งผ่านการยิงปืน SIG 228 ขนาด 9 มม. มาได้อย่างง่ายดาย

ไม่มีทางใดที่จะทำให้คุณชนะในการยิงต่อสู้ได้นอกจากความมั่นใจ และความมั่นใจก็มาจากการฝึกหนักและการถูกทดสอบในหลายรูปแบบ

วิธีหนึ่งที่ได้ผลดีคือ การฝึกต่อสู้จริงด้วยกระสุนสี (Simulated munitions) เนื่องจากเป้ากระดาษไม่มีการยิงตอบโต้กลับมาจึงขาดความสมจริง นอกจากนั้นการฝึกด้วย Paintball หรือปืนอัดลม (Airsoft) ก็สามารถช่วยในการฝึกด้านยุทธวิธีได้ดี แต่น่าเสียดายที่ Simunition มีเฉพาะในการฝึกของตำรวจและทหารเท่านั้น (ในไทยก็ยังไม่มี แต่ใช้ Paintball กับ Airsoft แทน)

แต่กระนั้นก็ตามถึงแม้จะฝึกกับกระสุนสีก็ยังต้องหมั่นฝึกความสามารถเฉพาะตัวด้วยการยิงกับเป้ากระดาษด้วย ประชาชนที่มีอาวุธปืนครอบครองส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นตำรวจหรือทหารมาก่อน นาย Nick Jacobellis ไม่คาดหวังว่าประชาชนเหล่านั้นจะต้องผ่านการฝึกยิงปืนระดับสูงมาก่อน แต่พวกเขาควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะเป็นไปได้และมีความสามารถระดับหนึ่งที่ยอมรับได้ในการใช้อาวุธปืน

มันไม่จำเป็นที่คุณจะต้องใช้ปืนทุกกระบอกที่คุณมีได้อย่างดีเยี่ยม แต่คุณควรสามารถใช้ปืนกระบอกที่ใช้งานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกใช้กับกระสุนหลายๆแบบไม่จำเป็นจะต้องใช้กระสุนหัวกลมแบบมาตรฐาน (Full metal jacket, FMJ) เท่านั้น และควรทำการทดสอบความสามารถของคุณด้วยเป้าหุ่นคน (เป้าวงกลมดำมักใช้ในการแข่งขันทั่วไปแต่สำหรับการยิงต่อสู้จะใช้เป้าหุ่นคน)

สำหรับผู้สูงอายุแค่ทำการยิงถูกเป้าหุ่นคนในระยะใกล้ได้ก็ถือว่าน่าจะยอมรับได้แล้ว คุณอาจออกแบบการฝึกและประเมินความสามารถของตนเองได้ โดยการยิงนั้นควรต้องประกอบด้วยการยิงด้วยมือเดียวข้างถนัดและมือข้างไม่ถนัดภายในเวลาที่เหมาะสม ควรต้องมีการเปลี่ยนซองกระสุนแบบ Combat reload อย่างน้อยหนึ่งครั้งด้วย

เขาแนะนำการทดสอบความสามารถยิงปืนสำหรับประชาชนไว้ดังนี้
- ยิง 5 นัดที่ระยะ 3 หลา
- ยิง 5 นัดที่ระยะ 7 หลา ด้วยสองมือแล้วเปลี่ยนกระสุนใหม่อีก 5 นัดตามวิธี Combat reload ด้วยมือข้างไม่ถนัด
- ยิง 5 นัดที่ระยะ 15 หลา ด้วยสองมือ แล้วเปลี่ยนกระสุนใหม่อีก 5 นัดด้วยวิธี Combat reload
- ยิง 3 นัดที่ระยะ 25 หลา ด้วยสองมือในท่ายืน และอีก 2 นัดในท่านั่งคุกเข่า
- รวมทั้งหมด 30 นัด แต่ถ้าใช้ปืนลูกโม่ก็อาจปรับเป็นยิงครั้งละ 6 นัดได้ รวมทั้งหมด 36 นัด
- ที่สำคัญคือ ควรทำการฝึกและทดสอบยิงปืนในภาวะแสงต่ำ (Low light conditions) ด้วย

สำหรับผู้ที่มีอาวุธปืนนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และใช้อาวุธปืนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้ารับการฝึกอบรมตามศูนย์ฝึกอบรมยิงปืนต่างๆก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มพูนความรู้ในการใช้อาวุธปืน นอกจากนั้นปัจจุบันยังมีแหล่งความรู้อีกมากให้เราใช้ค้นคว้าเพิ่มเติม

แต่การเรียนเพียงไม่กี่วันคงไม่อาจทำให้เกิดทักษะความชำนาญได้ เราจึงควรต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้อาวุธปืน อีกทั้งต้องประเมินความสามารถของเราเองเป็นระยะๆ เพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นใจในการใช้อาวุธปืน

TAS สอนพื้นฐานการยิงปืนระบบต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน หลังฝึกอบรมผู้รับการฝึกควรหมั่นฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ และสามารถมาทบทวนความรู้ได้ทุกครั้งที่ TAS เปิดการฝึกอบรม

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Have You Qualified Lately? ของ Nick Jacobellis

No comments:


Newcastle limousines