Wednesday, August 12, 2009

Light Deviation
Light Deviation

ตั้งแต่ช่วงปี 1980 เป็นต้นไปปืนสั้นเริ่มมีรางติดศูนย์ไฟฉายมากับตัวปืน ในอดีตปืนบางยี่ห้อทำรางที่จำเพาะกับศูนย์ไฟฉายและต้องใช้ซองปืนของบริษัทของตนเองเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีการผลิตเช่นนั้นอีกแล้ว

ซองปืนแบบแรกที่มีกันมักทำจากผ้าไนล่อนซึ่งไม่ค่อยดีนัก ผิดกับซองปืนคุณภาพสูงอย่างยี่ห้อ Blackhawk, Safariland เป็นต้น ในช่วงแรกๆซองปืนเหล่านี้มีใช้กันอยู่เฉพาะในหน่วย SWAT และหน่ายงานทางทหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายภาคส่วนรวมทั้งประชาชนทั่วไป เมื่อคนนิยมปืนพกซ้อน (Concealed carry guns) มากขึ้นความนิยมปืนที่มีรางติดศูนย์ไฟฉายจึงลดลง (ปืนพกซ้อนมักมีขนาดเล็กไม่สามารถติดรางศูนย์ไฟฉายได้ อีกทั้งหากติดศูนย์ไฟฉายเข้ากับปืนจะทำให้ปืนมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงไม่เหมาะแก่การพกซ้อน)

มีการพูดกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในอินเตอร์เน็ตว่า การใช้อาวุธปืนในภาคประชาชนมักเกิดขึ้นบน “ท้องถนน” (จากพวกมิจฉาชีพ อันธพาลหรือพวกแก๊งป่วนกวนเมือง) แต่สำหรับนาย Clint Smith แล้วกลับคิดว่า พวกเราซึ่งเป็นสุจริตชนในความเป็นจริงมักใช้อาวุธปืนเมื่ออยู่ที่ “บ้าน” (เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน) ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีถ้ามีปืนซึ่งมีรางติดศูนย์ไฟฉายอยู่ด้วย ซึ่งมันจะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้ปกป้องครอบครัว

โดยส่วนตัวนาย Clint Smith แล้วเขาใช้ปืนขนาด .45 Model 1911 ที่มีรางติดศูนย์ไฟฉายในการใช้งานประจำ เมื่อสิ้นสุดแต่ละวันเขาจะนำศูนย์ไฟฉายมาประกอบเข้ากับตัวปืน ตรวจปืนและอุปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานในยามค่ำคืน

ในช่วงเวลาปกติเขาพกปืนแต่แยกศูนย์ไฟฉายเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกง จะไม่ติดศูนย์ไฟฉายไว้ตลอดเวลายกเว้นในการฝึกที่สนามยิงปืนเมื่อต้องการฝึกการยิงปืนร่วมกับศูนย์ไฟฉาย ปืนที่ติดศูนย์เรืองแสงจะมีประโยชน์อย่างมากในการยิงกลางคืนทำให้รู้แนวปืนเมื่อทำการยิงในภาวะแสงต่ำ

ในระหว่างการสอนยิงปืนเขาเห็นข้อผิดพลาดหลายประการจากผู้รับการฝึกเมื่อใช้ปืนประกอบศูนย์ไฟฉาย เขาแนะนำว่าเมื่อทำการประกอบศูนย์ไฟฉายเข้ากับตัวปืนต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าประกอบแน่นหนาดีแล้ว ต้องแน่ใจว่ามันจะไม่หลุดออกมาขณะทำการยิง ประการต่อไปคือตรวจสอบการทำงานของศูนย์ไฟฉาย ต้องแน่ใจว่าทุกระบบทำงานปกติดี และจะดียิ่งขึ้นเมื่อทดลองถือปืนโดยเทคนิคประกอบศูนย์ไฟฉายและตรวจระบบการทำงานทุกอย่าง การเตรียมความพร้อมจะเพิ่มโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะในสถานการณ์วิกฤติ

ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของการยิงปืนต่อสู้มักเกิดขึ้นในภาวะแสงต่ำ ภัยคุกคามที่บ้านมักเกิดขึ้นในยามวิกาล ดังนั้นการฝึกยิงปืนประกอบไฟฉายหรือศูนย์ไฟฉายจึงเป็นสิ่งจำเป็น ประโยชน์ของไฟฉายหรือศูนย์ไฟฉายก็คือ การช่วยให้เราแยกแยะเป้าหมายได้ว่าเป็นภัยคุกคามหรือไม่ ดังนั้นก่อนทำการยิงเราต้องแยกแยะเป้าหมายก่อนเสมอ ห้ามยิงโดยไม่รู้ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไร เพราะอาจยิงพลาดไปถูกผู้บริสุทธิได้

การฝึกใช้อุปกรณ์ส่องสว่างที่มีอยู่ประกอบการยิงในภาวะแสงต่ำ ไม่ว่าจะเป็นไฟฉายธรรมดาที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป ไฟฉายที่ทำมาเฉพาะสำหรับการยิงปืน (Tactical handheld flashlight) หรือแม้แต่ศูนย์ไฟฉายเป็นสิ่งสำคัญ และเราควรต้องฝึกใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่อย่างชำนาญ อาจไม่จำเป็นต้องไขว่ขว้าหาไฟฉายราคาแพงๆ ขอเพียงเรียนรู้และฝึกฝนการใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้ข้อจำกัดและข้อควรระวังในการยิงปืนในภาวะแสงต่ำ หมั่นตรวจสอบไฟฉายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

TAS สอนการใช้อาวุธปืนในภาวะแสงต่ำในหลักสูตรที่สูงขึ้นไป ผู้รับการฝึกจะได้ทำการยิงปืนทั้งที่มีและไม่มีไฟฉาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการใช้อาวุธปืนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Light Deviation ของ Clint Smith

2 comments:

Anonymous said...

.... แล้วศูนย์ Laser ละครับ
และ ศูนย์ Laser + ไฟฉาย ละครับ
เป็นอย่างไร โปรดไขความกระจ่าง
Thans.
from แฟนประจำ

Batman said...

การยิงปืนให้ถูกเป้าหมายประกอบด้วยสามส่วนใหญ่ๆ คือ การรู้ตำแหน่งของเป้าหมาย การเล็งปืนให้ถูกเป้าหมาย แล้วลำดับสุดท้ายคือ การทำการยิง (การกำด้าม การเหนี่ยวไก) ซึ่งศูนย์ไฟฉายจะช่วยให้แง่การรู้ตำแหน่งของเป้าหมายและอาจช่วยในการเล็งบ้าง (ขึ้นกับเทคนิคว่าจะเล็งผ่านศูนย์ปืนหรือยิงโดยสัญชาติญาณ) แต่จะไม่ช่วยในการหนี่ยวไกยิง แต่ศูนย์เลเซอร์จะช่วยเฉพาะในแง่ การเล็ง เท่านั้นจะไม่ช่วยในการแยกแยะเป้าหมายและการหนี่ยวไกยิง

การยิงปืนในภาวะแสงต่ำเมื่อใช้ศูนย์เลเซอร์เราต้องแยกแยะเป้าหมายและรู้ตำแหน่งของเป้าหมายก่อนจึงจะใช้ได้ผลดี แต่ถ้าเรายังไม่สามารถแยกแยะเป้าหมายว่าเป็นภัยคุกความหรือไม่แล้วทำการยิงเลย (ถึงแม้จะใช้ศูนย์เลเซอร์ช่วย) ก็ไม่ควรทำอย่างยิง

การใช้ศูนย์ปืนแบบพิเศษเหล่านี้จึงควรรู้ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้งาน อีกทั้งฝึกฝนเทคนิคการยิงประกอบศูนย์ปืนเหล่านี้ การมีทั้งศูนย์ไฟฉายและศูนย์เลเซอร์ในการบอกเดียวกันก็แค่ทำให้สะดวกในการเลือกใช้งานให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้น

Batman


Newcastle limousines