Friday, August 13, 2010

The SIG principle

The SIG principleนาย Dave Spaulding หนึ่งในครูสอนยิงปืนที่มีชื่อเสียงของอเมริกา เขาเป็นคนที่บ้าการฝึกยิงปืนอย่างมาก โดยเริ่มเรียนยิงปืนตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นมา ตลอดสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาเริ่มจะไม่มีสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้


ตลอดเวลามานี้เขาจับหลักการที่สำคัญได้อย่างหนึ่ง นั่นก็คือ ความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จนกระทั้งปี ค.ศ. 1998 เขาเป็นคนแรกที่พูดถึง “the SIG principle” (Simple Is Good) หลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนนำมาใช้เรื่อยมา


ทำไมเขาถึงคิดเช่นนั้น ก็เพราะว่า ความเรียบง่ายทำให้เรียนรู้ได้เร็ว ฝึกฝนหรือทำตามได้ง่าย และสามารถทบทวนได้ไม่ยากจึงคงทักษะนั้นไว้ได้นาน ซึ่งจะนำไปสู่การประหยัดทั้งเวลาและเงินทอง


ในปัจจุบันนี้เขาพบว่าหลักสูตรยิงปืนส่วนใหญ่จะทำให้มีความหวือหว่าเกินความจำเป็น เพราะต้องการทำให้หลักสูตรของตนเองมีความแตกต่างจากคนอื่น โดยการกำหนดหลักสูตรให้ผู้รับการฝึกต้องทำภาระกิจที่ซับซ้อนด้วยความรวดเร็วอย่างมาก (High speed)


เมื่อไม่นานมานี้เขาได้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหนึ่งชื่อ CQB in the Unforgiving Urban Environment ซึ่งเขาคาดหวังว่าจะต้องมีเทคนิคที่ลับสุดยอด หรือวิธีที่ใช้กันในกองทัพ หรือใช้เครื่องมือพิเศษ ในการตรวจค้นภายในอาคารและตรวจค้นห้อง (Building search and room clearing)


นาย Dave Spaulding เคยทำงานในหน่วย SWAT มา 12 ปี หน่วยปราบปรามยาเสพติด 5 ปี เคยเป็นสายตรวจอยู่พักหนึ่ง เขามีประสบการณ์ในการบุกเข้าช่วยตัวประกัน การค้นหาในอาคารและห้อง รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขาทำกันอย่างไร


หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกครั้งนั้นได้ตั้งสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากและต้องปฏิบัติภาระกิจอย่างรวดเร็วเกินความจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการทำ Slice the pie และ Dynamic entry ซึ่งเต็มไปด้วยเสียงดังและไม่มีเวลาสำหรับดูสิ่งรอบตัวว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง


เมื่อเราทำอะไรที่เร็วเกินไป หลายๆสิ่งก็จะเริ่มผิดพลาด เช่น ลื่นหกล้ม เคลื่อนที่ชนสิ่งของทำให้เกิดเสียง ในการฝึกครั้งนั้นดูยอดเยี่ยม สนุกสนาน เพราะไม่มีคนร้ายคอยยิงมาที่เรา ในความคิดของเขาแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนไปให้คนร้ายยิงเราเลย การฝึกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่เขาจะไม่นำมาใช้อย่างแน่นอน


หลักสูตรยิงปืนที่ดีควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย (Train safe, Work safe) เรียบง่าย ฝึกฝนและทบทวนได้ไม่ยาก สำหรับประชาชนแล้วควรเลือกหลักสูตรที่ไม่ซับซ้อนเหมือนการฝึกของทหารหรือตำรวจ เพราะโอกาสที่จะต้องบุกเข้าไปยิงคนร้ายเช่นนั้นน้อยมากถึงแม้หลักสูตรเหล่านี้จะดูน่าสนใจมากเพียงใดก็ตาม


TAS สอนยิงปืนโดยอาศัยหลัก SIG principle เราคัดเลือกเฉพาะทักษะที่จำเป็น ซึ่งประชนชนทั่วไปควรรู้ในการใช้อาวุธปืนเพื่อการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี "สติ"


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Random Thoughts ของ Dave Spaulding

No comments:


Newcastle limousines