Friday, August 6, 2010

Odd Shooting Positions

Odd Shooting Positionsนาย Clint Smith หนึ่งในครูฝึกยิงปืนที่มีชื่อเสียงของอเมริกากล่าวไว้ว่า ท่ายิงปืนที่แปลกๆ (Odd shooting positions) ซึ่งแตกต่างจากท่ายิงมาตรฐานนั้น ตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีเขาเห็นมามาก โดยอาศัยปัจจัยสองประการ คือ สิ่งที่เราคิดว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนอาจจะเกิดขึ้นเช่นนั้น กับ สิ่งที่การยิงปืนต่อสู้เกิดขึ้นจริง โดยรูปแบบการฝึกอาศัยหลักคิดทั้งสองประการนี้ เช่น คิดว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธปืน “อาจจะ” เกิดขึ้นในลักษณะอย่างไรแล้วนำไปสู่รูปแบบการฝึก หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนขึ้นจริงแล้วนำไปสู่รูปแบบการฝึกเพื่อรองรับเหตุการณ์เหล่านั้นในอนาคต


ในสมัยก่อนนั้น (ระหว่างปี ค.ศ. 1960s ถึงต้นปี 1980) การฝึกยิง PPC (Practical Pistol Course) ซึ่งเป็นการฝึกยิงปืนสั้นในระยะต่างๆตั้งแต่ 7 เมตรจนถึง 60 เมตร (สมัยนั้นมักยิงด้วยปืนลูกโม่ หรือ Revolver เป็นส่วนใหญ่) เป็นที่แพร่หลายและคิดว่าการยิงเช่นนี้ดีมากๆ แต่ในสถานการณ์จริงกลับพบว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป


หลายเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการยิงในท่าซึ่งไม่ได้อยู่ในรูปแบบการฝึกมาตรฐาน และพวกเขาเหล่านั้นต้องทำการยิงเพื่อให้ได้ชัยชนะในที่สุด นาย Clint Smith ไม่ได้บอกว่าการยิงด้วยท่าทางแปลกๆเหล่านี้ดีหรือไม่ดี แต่อยู่ที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง


นาย Clint Smith แนะนำว่า เพื่อให้เราได้เตรียมตัวเผชิญกับสถานกาณ์ที่ไม่ปกติ เราควรฝึกยิงปืนในท่าทางแปลกๆบ้าง เช่น การยิงปืนในรถ หลังเฟอร์นิเจอร์หรือกำแพง โดยฝึกยิงทั้งจากมือเดียวข้างถนัดและไม่ถนัด ด้วยมือสองข้าง ยิงในท่ายืน นั่งคุกเข่า และท่านอน


ฝึกยิงเหนือที่กำบัง เช่น ยิงเหนือกระโปรงหน้ารถ เหนือโต๊ะเครื่องแป้งในห้องนอน เป็นต้น ฝึกยิงรอบๆที่กำบัง (Cover) หรือที่หลบซ่อนตัว (Concealment) จำไว้ว่า คนร้ายจะยิงคุณได้ก็เพราะเขาเห็นคุณ ดังนั้นจงอย่าให้เขาเห็นคุณ ชีวิตจะยืนยาวแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำสิ่งนี้ได้ดีแค่ไหน (กำบังและหลบซ่อนตัว)


สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นการทำงานโดยมีคู่หู (Buddy) สำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้อาวุธปืน เนื่องจากหากเราทำอะไรผิดพลาดไปก็ยังมีอีกคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆ ดังนั้นระบบคู่หู (Buddy System) จึงจำเป็นอย่างมาก


นาย Clint Smith ให้ความสำคัญกับ “ความเร็ว” เป็นอย่างยิ่ง แต่ในการฝึกนั้นควรเริ่มจากช้าก่อนเสมอ แล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วในการกระทำมากขึ้นเมื่อชำนาญ และอย่าลืมให้เสียงให้สัญญาณกับคู่หูตลอดเวลา มองหาจุดบกพร่องแล้วแก้ไข


ถึงแม้ความเร็วจะสำคัญแต่เหนืออื่นใด คุณต้องยิงถูกสิ่งที่คุณต้องยิง จึงจะถือได้ว่าคุณยิงปืนได้ดี เพราะนั่นเป็นความรับผิดชอบของผู้ยิงโดยตรง หากเรายิงพลาดไปถูกผู้บริสุทธิหรือไม่สามารถหยุดคนร้ายไว้ได้อาจทำให้สถานการณ์แย่ลง ความแม่นยำจึงมาก่อนความเร็วเสมอ


ในสนามฝึกยิงปืนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำการฝึกที่มีลักษณะแปลกๆอย่างที่กล่าวได้ ดังนั้นอาจซื้อปืนปลอมพลาสติกที่มีลักษณะเหมือนปืนจริงที่เราใช้อยู่มาฝึกที่บ้านได้ โดยฝึกท่าทางต่างๆตามที่เราต้องการ การฝึกนี้อาจดูไม่น่าสนใจ แต่จงเชื่อเถอะว่ามันมีประโยชน์และไม่ทำให้บ้านคุณเป็นรูหรือทำให้เกิดกระสุนลั่นออกไปโดยไม่ตั้งใจหากคุณฝึกด้วยปืนจริงซึ่งคิดว่าไม่มีกระสุนแล้วก็ตาม


จิตนาการว่าหากมีการใช้อาวุธปืนเกิดขึ้นเราจะทำอย่างไร สามารถเลือกยิงได้จากหลายท่าหลายตำแหน่ง แล้วพิจารณาว่าผลจะเป็นอย่างไรและทดลองฝึกยิงใหม่ได้ตลอด


ท่ายิงที่แปลกๆนั้นก็อาศัยพื้นฐานของการยิงปืนในท่าปกติมาตรฐาน ดังนั้นเมื่อฝึกยิงท่ามาตรฐานได้ดีแล้ว การฝึกยิงในท่าแปลกๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใด


TAS สอนท่ายิงปืนมาตรฐานระบบต่อสู้ ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Practice odd stuff ของ Clint Smith

No comments:


Newcastle limousines