Friday, July 30, 2010

A Muzzle Up or Down Ready Position

A Muzzle Up or Down Ready Positionท่าเตรียมพร้อมการใช้อาวุธปืนโดยการถือปืนด้วยสองมือให้ปากกระบอกปืนชี้ขึ้นด้านบน บางครั้งเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Sabrina position (ได้ชื่อมาจากตัวละครดังในภาพยนต์ยอดนิยมในอดีตเรื่อง Charlie’s angels) ท่าถือปืนด้วยมือเดียวในลักษณะเดียวกัน อาจเรียกว่า Half Sabrina position ทั้งสองแบบเห็นได้บ่อยในภาพยนต์แนวบู๊ล้างผลานของ Hollywood เนื่องจากสามารถเห็นปืนและใบหน้าของนักแสดงได้อย่างชัดเจน


แล้วท่านี้มีการใช้กันในชีวิตจริงหรือไม่ คำตอบคือ มี.....


เป็นท่าที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าการชี้ปากกระบอกปืนลงล่าง เช่น Low ready position และ Position Sul (อ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง Position Sul ของเดือน February 2009) มีศูนย์ฝึกอบรมไม่มากนักที่สอนให้ถือปืนโดยปากกระบอกปืนชี้ขึ้นเช่นนี้ โดยให้เหตุผลสนับสนุน อาทิเช่น ท่าถือปืนให้ปากกระบอกชี้ขึ้นนิยมใช้กับปืนยาวมากกว่า ซึ่งเรียกการถือแบบนี้ว่า High port (ถือปืนเฉียงปากกระบอกปืนชี้ขึ้น โดยมือซ้ายอยู่ที่ด้ามจับบริเวณลำกล้องปืน พานท้ายปืนเฉียงลำตัวมาทางขวาล่าง มือขวาอยู่ที่คอพานท้ายปืนนิ้วชี้อยู่นอกโกรงไกปืน) เมื่อนำมาใช้กับปืนสั้นก็เท่ากับฝึกอย่างเดียวแต่ใช้ได้กับปืนทุกชนิด นอกจากนั้นเป็นท่าที่ง่ายแก้การแก้ไขเหตุติดขัดของปืน สะดวกในการเปลี่ยนซองกระสุน ไม่ต้องละสายตาไปจากเป้าหมายเบื้องหน้ามากนัก แนวปืนปลอดภัยเช่นกัน สามารถถือปืนได้นาน หากอยู่ในอาคารเมื่อปืนเกิดลั่นขึ้นโดยไม่ตั้งใจกระสุนจะทะลุผ่านฝ่าเพดานซึ่งอาจอันตรายน้อยกว่ากระสุนที่ตกกระทบพื้นแข็งแล้วสะท้อนไปถูกผู้บริสุทธิ สะดวกในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เช่น วิ่ง เป็นต้น

แต่สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการถือปืนสั้นแบบนี้อาจโต้แย่งด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิเช่น ท่านี้แนวปืนชี้เข้าใกล้ศีรษะมากเป็นที่น่าหวาดเสียว หากกระสุนลั่นออกไปโดยไม่ตั้งใจมีโอกาสถูกส่วนสำคัญของร่างกายตัวเราเองหรือผู้อื่นมากกว่าการถือปืนชี้ลงล่าง ตัวปืนที่ถืออยู่ระดับสายตาจะบดบังมุมมองบางส่วน อีกทั้งเป็นการง่ายในการถูกคนร้ายแย่งปืนโดยการจับหันปากกระบอกปืนเข้าหาศีรษะของผู้ถือปืนเองและไม่อยู่ในท่าที่จะออกแรงต่อต้านได้ดีนัก เป็นต้น


สำหรับผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับท่าถือปืนแบบนี้อาจมีข้อโต้แย้งอื่นๆอีกมาก แต่โดยรวมแล้วท่าถือปืนที่นิยมมากที่สุดก็ยังคงเป็น Low ready position (ปืนชี้ลงล่างไปด้านหน้าประมาณ 45 องศาหรือเฉียงออกด้านข้างเล็กน้อย) ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของแนวปืนเป็นสำคัญ ในกรณีที่ต้องถือปืนนานๆอาจหดปืนเข้ามาชิดกับหน้าอกหรือลิ้นปี่ได้ ทำให้สามารถถือปืนได้นานกว่าการเหยียดแขนตึงทั้งสองข้างยื่นออกไปข้างหน้า โดยแนวปืนจะต้องไม่ชี้หาคู่หูในทีมหรือผู้บริสุทธิรอบข้าง


ท่าเตรียมพร้อมเหล่านี้มักจะใช้ในกรณีที่คิดว่าภัยคุกคามยังอยู่อีกไกล แต่หากมีความเป็นไปได้มากที่จะมีคนร้ายปรากฏขึ้นมาในระยะใกล้ได้ทุกเวลา เรามักจะเปลี่ยนไปใช้ท่า High ready position (แนวปืนอยู่ระดับสายตาหรือลดลงมาเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ปืนบดบังมุมมองมากนักและพร้อมที่จะยิงได้ในเวลาอันรวดเร็ว) และควรเป็นผู้ที่ฝึกยิงปืนมาอย่างดี เนื่องจากก่อนยิงทุกครั้งต้องแยกแยะเป้าหมายให้ได้ว่าเป็นภัยคุกคามหรือไม่ ท่า High ready position นั้นพร้อมที่จะยิงเป้าหมายซึ่งปรากฎออกมาได้เสมอ หากผู้ถือปืนไม่ได้ฝึกมาอย่างดีอาจตกใจเมื่อมีคนโผล่ออกมาอย่างกระทันหัน ทำให้ปืนลั่นออกไปถูกผู้บริสุทธิก่อนที่จะทำการแยกแยะ แต่หากถือปืนในท่า Low ready position ถ้าปืนลั่นออกไปก็อาจปลอดภัยกว่า High ready position


ไม่ว่าจะเป็นท่า Low ready หรือ Sabrina position ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดด้วยกันทั้งสิ้น การเรียนรู้ข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละท่า จะนำไปสู่การปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์


TAS สอนท่าเตรียมพร้อมยิงแบบ Low ready position ซึ่งนิยมใช้กันทั่วโลก


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines