Friday, July 16, 2010

Trigger Control

Trigger Control“ในการยิงต่อสู้นั้น การควบคุมอาวุธอยู่ที่ปลายนิ้วของคุณ” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของ การควบคุมการเหนี่ยวไกปืน (Trigger control)


ความแม่นยำในการยิงปืนขึ้นกับความสามารถในการจัดให้ลำกล้องปืนจี้ไปยังเป้าหมายที่เราต้องการยิง ซึ่งต้องอาศัยหลายปัจจัยตั้งแต่การจับปืน ถือปืน ท่ายิง การเล็ง และการเหนี่ยวไกที่ดี


ในกรณีของปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขณะทำการยิง เมื่อปลายนิ้วเพิ่มน้ำหนักกดไปยังไกปืนในการยิงแบบ Double action ทำให้ไกถอยหลัง นกสับจะถูกง้างออกเช่นกัน ซึ่งไกปืนจะถอยหลังไประยะหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งซึ่งนกสับจะไม่ถอยหลังเพิ่ม หากเราเพิ่มแรงกดไปที่ไกปืนมากขึ้นอีกเล็กน้อยจะทำให้นกสับถูกปลดส่งให้มันเคลื่อนที่มาข้างหน้าชิดโครงปืนกระแทกเข็มแทงชนวนพุ่งไปกระทบจานท้ายปลอกกระสุนส่งหัวกระสุนผ่านลำกล้องออกไป เราเรียกจุดซึ่งเมื่อเราเพิ่มแรงกดไปที่ไกปืนอีกเล็กน้อยแล้วทำให้นกสับเคลื่อนมาชิดโครงปืนนี้ว่า Breaking point


เมื่อกระสุนผ่านลำกล้องออกไปแล้ว จะมีการเคลื่อนของสไลด์ถอยหลังเพื่อคัดปลอกกระสุนออกและขึ้นนกสับให้ (Cocking) เมื่อสไลด์เคลื่อนกลับมาข้างหน้าจะเป็นการบรรจุกระสุนจากซองกระสุนเข้าสู่รังเพลิงเตรียมพร้อมที่จะยิงนัดต่อไป ในช่วงนี้ปลายนิ้วได้กดไกเลยจุด Breaking point ไปแล้ว เราต้องค่อยๆคลายนิ้วที่กดไกเคลื่อนไปข้างหน้า เรียกว่า การ Follow through เราไม่จำเป็นต้องถอนไกให้เดินหน้าจนสุด เพราะเมื่อไกปืนเคลื่อนมาถึงจุดหนึ่ง เราเรียกว่า Reset point การทำงานของปืนพร้อมที่จะทำการยิงนัดต่อได้แล้ว หากเรากดไกเข้ามาอีกก็จะทำให้กระสุนลั่นออกไปได้ (ถ้าเป็นปืนแบบ 1911 หรือ Glock เราปล่อยให้ไกเดินหน้ากลับมาแค่ 0.25 นิ้วก็จะเข้าสู่การ Reset ไกและพร้อมที่จะยิงนัดต่อไปได้)


ปืนที่เป็นระบบ Double / single action (ยิงได้ทั้งแบบ Double และ Single action) ในการยิงนัดแรกถ้าเราไม่ได้ขึ้นนกสับไว้ก่อน (Cocking) การลากไกจะต้องใช้ระยะทางยาวและต้องใช้แรงกดไกมากในนัดแรก หลังจากยิงไปแล้วระบบจะเข้าสู่การยิงแบบ Single action (เพราะสไลด์ถอยหลังจะทำการขึ้นนกสับให้เอง) และไกปืนจะถอยหลังมาใกล้ด้ามปืนมากกว่าการยิงแบบ Double action ในการยิงนัดต่อไปเราจะออกแรงกดไกเพียงเล็กน้อยกระสุนก็จะลั่นออกไป (น้ำหนักไกในการยิงแบบ Single action จะเบากว่า Double action) ดังนั้นในการยิงนัดแรกในระบบ Double action นั้นเราต้องลากไกยาวและน้ำหนักไกจะมากกว่าการยิงนัดถัดไป รวมทั้งระยะการลากไกก็สั้นลงด้วย


ปืนที่เป็น Double action only ต้องลากไกยาวเท่ากันทุกนัด น้ำหนักไกทุกนัดจะเท่ากัน ส่วนปืนที่เป็น Single action only ก็ต้องขึ้นนกสับก่อนทุกครั้งจึงจะยิงได้และน้ำหนักไกทุกนัดจะเท่ากันตลอด (จะเบากว่าปืนที่ยิง Double action only)


ดังนั้นเราต้องรู้ว่าปืนสั้นที่เราใช้อยู่นี้มีระบบการทำงานแบบใด และน้ำหนักไกมากน้อยแค่ไหน


ในการยิงต่อสู้หรือแข่งขันบางประเภท สำหรับผู้ที่ฝึกยิงมามากจะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของนิ้วชี้ในการเหนี่ยวไกปืนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยอาศัยการถอนไกมาแค่ระยะ Reset ไกเท่านั้นแล้วทำการยิงนัดต่อไปได้ เรียกกระบวนการนี้ว่า Trigger control


ประโยชน์ที่ได้ อาทิเช่น สามารถทำการยิงซ้ำได้เร็ว ลดโอกาสที่จะต้องแก้ไขการกำด้ามปืนหรือการเล็งใหม่ในขณะที่นิ้วชี้คลายไกมาจนสุด (บางคนเมื่อคลายไกเดินหน้ามาจนสุดจะทำให้การกำด้ามปืนและศูนย์ปืนคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย เมื่อจะยิงนัดต่อไปอาจต้องขยับมือเล็กน้อยเพื่อกำด้ามให้ดีขึ้นหรือต้องเล็งเป้ากันใหม่จึงเสียเวลามากขึ้น)


กุญแจสำคัญที่สุดในการควบคุมการเหนี่ยวไก (Trigger control) ก็คือ สมาธิ เราต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ต้องทำการฝึกฝนจนชำนาญและฝึกต่อเนื่องเป็นระยะๆเพื่อให้คงไว้ซึ่งทักษะนี้ตลอดเวลา เพราะการยิงแบบนี้ในการต่อสู้จริงเราคงไม่สามารถมานั่งตั้งอกตั้งใจค่อยๆถอนไกปืนจนถึงระยะ Reset แล้วทำการยิงนัดต่อไป แต่ต้องทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ ให้อยู่ในจิตใต้สำนึกจึงจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานจริง


การยิงแบบ Trigger control นั้นมักต้องฝึกกับปืนกระบอกเดิมจนชำนาญเพื่อให้รู้ระยะ Reset ของไกปืนและชินกับน้ำหนักไกดังกล่าว เมื่อเปลี่ยนปืนยิงก็ต้องหาระยะ Reset ไกกันใหม่ และหากคลายไกปืนออกมายังไม่ถึงระยะ Reset แล้วทำการยิงจะทำให้ปืนไม่ลั่น หากเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันคงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเป็นแน่ ดังนั้นถ้าเราต้องยิงปืนหลายแบบ หลายกระบอก หรือปืนที่เราไม่คุ้นเคย การคลายไกปืนออกมาจนสุดแล้วค่อยทำการยิงนัดต่อไปจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะให้ความแน่นอนในการทำงานของปืน แต่ถ้าเราใช้ปืนเพียงไม่กี่กระบอกและสามารถฝึกฝนจนเกิดทักษะแล้ว การยิงแบบ Trigger control ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากในการยิงต่อสู้ป้องกันตัว


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Gunfight essential: Trigger Control ของ Dave Spaulding

No comments:


Newcastle limousines