Friday, July 23, 2010

Cover and Concealment

Cover and Concealmentการยิงต่อสู้ด้วยอาวุธปืน สิ่งแรกที่จะต้องทำคือ การหาที่ปลอดภัย “กำบัง” ตัวจากคมกระสุนของคนร้าย เราจึงมักแนะนำให้ก้มตัวต่ำแล้วเคลื่อนที่เข้าหาที่กำบังโดยเร็วที่สุด ในบางครั้งเราอาจต้องการเพียงที่หลบซ่อนเพื่ออำพรางไม่ให้คนร้ายเห็น ซึ่งที่กำบังและที่หลบซ่อนนั้นมีความหมายต่างกัน


ที่กำบัง (Cover) คือ สิ่งที่กั้นกลางระหว่างเรากับคนร้ายที่มีอาวุธ โดยสิ่งนี้ต้องสามารถหยุดยั้งอาวุธของคนร้ายได้ ในกรณีของอาวุธปืนนั้นเราควรเลือกที่กำบังซึ่งแข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งกระสุนปืนได้ โดยประเมินจากอาวุธของคนร้ายว่าเป็นปืนที่มีอำนาจทะลุทะลวงมากน้อยเพียงใด (โดยทั่วไป ปืนไรเฟิ่ลความเร็วสูงจะมีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่าปืนลูกซองและปืนสั้น ตามลำดับ) และถ้าเป็นปืนสั้นที่ใช้กระสุนแม็กนั่มขนาด .357 นิ้ว จะมีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่าปืนขนาด 9 มม.และ .38 นิ้ว

การคิดว่าเราหลบอยู่หลังผนังห้องแล้วปลอดภัยจากอาวุธปืนนั้นอาจไม่จริงเสมอไป ถ้าผนังห้องนั้นทำจากไม้อัด อิฐมวลเบาหรืออิฐบล็อก อาจไม่สามารถหยุดกระสุนปืนบางประเภทได้ แต่ถ้าเป็นอิฐมอญจะให้ความแข็งแรงมากกว่า ดังนั้นการที่เรารู้ว่าบ้านของเราหรือห้องต่างๆนั้นสร้างด้วยวัสดุอะไร จะช่วยให้เราเลือกที่กำบังได้อย่างเหมาะสม


ที่หลบซ่อน (Concealment) คือ สถานที่หรือสิ่งปกปิดซึ่งสามารถอำพรางตัวเราไม่ให้คนร้ายเห็นหรือรู้ว่าเราอยู่ที่ใด ทำให้เรารอดพ้นจากการตกเป็นเป้าหมายของคนร้าย การหลบซ่อนนั้นต้องอาศัยความรู้และการสังเกตุ อาศัยสิ่งแวดล้อมรอบตัวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับแสงและเงา การตัดกันของสีของสิ่งแวดล้อมและตัวเรา รูปร่างของวัตถุที่นำมาใช้เพื่อหลบซ่อน เสียง เป็นต้น อาทิเช่น ถ้าเราก้มหลบอยู่หลังพุ่มไม้ไม่ให้คนร้ายเห็น แต่พุ่มไม้นั้นไม่สามารถหยุดยั้งกระสุนของคนร้ายได้ พุ่มไม้จึงอาจเป็นที่หลบซ่อนที่ดีแต่เป็นที่กำบังที่แย่


บางครั้ง “ที่กำบัง” อาจมีคุณสมบัติของ “ที่หลบซ่อน” ในขณะเดียวกันได้ซึ่งถือว่าดีมาก การเลือกที่กำบังหรือที่หลบซ่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องแยกแยะได้ว่าสิ่งใดสามารถนำมาใช้เป็นที่กำบังได้และสถานที่ใดสามารถนำมาใช้เป็นที่หลบซ่อนได้ แล้วเลือกใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุด


แม้แต่รถยนต์ซึ่งทำจากเหล็กก็ไม่ได้มีความแข็งแรงเท่ากันตลอดทั้งคัน ตำแหน่งของการใช้รถเพื่อกำบังกระสุนจากคนร้ายที่ดีที่สุด คือ เมื่อรถหันด้านข้างเข้าหาคนร้ายเราควรนั่งอยู่หลังล้อหน้าซึ่งจะมีห้องเครื่องช่วยกันกระสุนให้อีกชั้นหนึ่ง


เมื่อกระสุนกระทบกับวัตถุแข็งจะมีการสะท้อน เราเรียกว่า Ricochet ซึ่งทิศทางของการสะท้อนนั้นยากแก่การคาดเดา แต่พบว่าถ้าเราอยู่ชิดกับที่กำบังมากเกินไปอาจได้รับอันตรายจากกระสุนปืนที่สะท้อนออกมาจากที่กำบังได้ นอกจากนั้นถ้ากระสุนตกกระทบที่กำบังซึ่งแบนราบ เช่น กำแพง ในมุมที่เฉียงมากจะมีการสะท้อนออกไปในแนวระนาบเดียวกับพื้นผิวของที่กำบังนั้น แต่ส่วนใหญ่มักห่างจากพื้นผิวไม่เกิน 6 นิ้ว ดังนั้นเราจึงแนะนำให้อยู่หลังห่างจากที่กำบังประมาณหนึ่งช่วงแขนและในขณะเคลื่อนที่ผ่านกำแพงที่แบนราบควรอยู่ห่างจากกำแพงอย่างน้อย 1 ฟุตเพื่อป้องกันกระสุนที่อาจสะท้อนออกมาจากวัตถุแข็งเหล่านี้


การเลือกที่กำบังหรือที่หลบซ่อนอย่างเหมาะสมอาจหมายถึงความเป็นและความตายของเราทีเดียว ในการหลบหนีออกจากพื้นที่สังหาร (Killing field) เราต้องรู้ว่าจะเคลื่อนที่ออกจากที่กำบังอย่างไรและเมื่อไร รู้จักใช้สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นประโยชน์ ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน


TAS สอนการยิงปืนหลังที่กำบังอย่างถูกต้องและการประเมินสถานการณ์


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines