Friday, July 9, 2010

Open New Handgun Box

Open New Handgun Boxนาย Dave Anderson เป็นนักทดสอบปืนที่มีชื่อเสียงเพื่อเขียนบทความลงวารสารเกี่ยวกับอาวุธปืน ในแต่ละปีต้องทำการทดสอบปืนจำนวนมาก เขาได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลปืนซึ่งซื้อมาใหม่ชนิดแกะกล่อง


อย่างแรกคงต้องตรวจสภาพของปืนโดยทั่วๆไปก่อน ดูชิ้นส่วนต่างๆ ตามที่คู่มือซึ่งมากับปืนได้แนะนำไว้ และดูว่ามีครบถ้วนหรือไม่


ปืนบางกระบอกทางบริษัททาน้ำมันปืนมาให้อย่างชุ่มโชก บางบริษัทส่งมอบปืนแบบชนิดแห้งสนิท จึงควรเช็ดทำความสะอาดปืนภายนอกด้วยผ้าชุบน้ำมันปืนเพื่อเช็ดน้ำมันส่วนเกินหรือพอให้มีน้ำมันเคลือบอยู่ที่ตัวปืนบ้าง ถอดปืนออกเป็นชิ้นส่วนเหมือนตอนทำความสะอาดปืนปกติ แล้วทำความสะอาดลำกล้องปืนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกหล่นอยู่ในลำกล้องปืน ใส่ไข (Gun grease) หล่อลื่นกลไกที่ปืนก่อนที่จะประกอบปืนกลับเข้าไป


หากยิงปืนกระบอกนั้นไปมากๆ เช่น ยิงไป 250 นัดหรือกว่านั้น หลังทำความสะอาดปืนเสร็จเขามักจะหยอดน้ำมันหล่อลื่น (Lube) ที่กลไกโดยเฉพาะปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติแบบ 1911 ซึ่งปืนแต่ละยี่ห้ออาจมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันบ้าง อาจหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ทเพื่อดูว่าควรหยอดน้ำมันที่ตำแหน่งใดบ้าง โดยหลักการแล้วเขาจะหยอดน้ำมันหล่อลื่นในตำแหน่งที่มีการเคลื่อนที่มากๆ เช่น ร่องที่ตัวปืนและสไลด์ซึ่งเคลื่อนที่เสียดสีกันตลอด ร่องหน่วงเวลาที่สไลด์ (Locking lugs) เป็นต้น


สำหรับปืนสั้นกึ่งอัตโนมัตแล้วควรมีซองกระสุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งซอง แต่ถ้ามีสองซองได้ก็จะดีมาก


ที่สนามยิงปืนเขาจะเริ่มยิงด้วยกระสุน Full Metal Jacket (FMJ) round-nose bullets เพราะหลังจากออกจากโรงงานมาอาจมีชิ่นส่วนของปืนซึ่งมีความฟืดมากอยู่ จึงควรเริ่มยิงจากกระสุนมาตรฐานก่อนเพื่อประเมินการทำงานของกลไกปืน และทำการยิงด้วยท่ายิงที่มั่นคง แขนตึงทั้งสองข้าง เพราะท่ายิงแบบอื่นอาจทำให้ปืนเกิดเหตุติดขัดได้


หากยิงไป 50 นัดแล้วยังไม่พบความผิดปกติในตัวปืน ก็ให้เปลี่ยนไปยิงกระสุนแบบอื่นได้ แต่ถ้าปืนเกิดเหตุติดขัดก็ยังคงต้องยิงด้วยกระสุน FMJ ไปก่อน เมื่อครบ 200 นัดแล้วยังพบว่าปืนมีปัญหาอยู่ก็ให้ส่งปืนคืนบริษัทกลับไป (ที่อเมริกาหากซื้อสินค้าแล้วไม่พอใจสินค้าสามารถส่งกลับคืนให้บริษัทได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่สำหรับเมืองไทยคงไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของเราไม่เข้มแข็งเหมือนอเมริกา)


สำหรับนาย Dave Anderson ถ้าเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติแบบ 1911 ซึ่งเขาคุ้นเคยแล้ว เขามักจะหาสาเหตุของความผิดปกติและทำการแก้ไขเองได้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญคงต้องส่งคืนบริษัทเพื่อแลกกับปืนที่มีคุณถาพดีกระบอกใหม่แทน (สำหรับเมืองไทยคงทำได้แค่ให้ช่างปืนช่วยดูและทำการแก้ไขให้)


ในช่วงไม่กี่ปีหลังนี้ปืนส่วนใหญ่ที่เขาทำการทดสอบจะไม่พบความผิดปกติในการทำงาน เนื่องจากปืนถูกทำจากโรงงานมาอย่างดีมากขึ้น และเขาทำตามวิธีที่ได้กล่าวไปข้างต้น


ปืนใช้งานกระบอกใหม่ควรทำตามที่นาย Dave Anderson แนะนำ เพื่อตรวจสอบการทำงานของปืนในช่วงแรก หากการทำงานของปืนไม่มีปัญหาก็ควรทดสอบยิงด้วยกระสุนแบบที่เราจะนำมาใช้งานจริงเพื่อดูว่าปืนมีปัญหาเกิดขึ้นหรือไม่ ควรเปลี่ยนสปริง (Recoil spring) ตามที่คู่มือแนะนำ เพื่อให้กลไกปืนสามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดไป


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Reliability Resolutions ของ Dave Anderson

No comments:


Newcastle limousines