Friday, January 14, 2011

Mozambique Drill

Mozambique DrillMozambique Drill หรือที่เรียกว่า Failure to Stop Drill หรือ Failure Drill ซึ่งคิดค้นขึ้นโดย Jeff Cooper เช่นกัน เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกยิงต่อสู้ในระยะใกล้ (Close-quarter shooting technique)


เป็นการฝึกยิงเร็ว 3 นัดติดต่อกัน โดยยิง 2 นัดซ้อน (Double tap) ที่เป้าหุ่นคนบริเวณลำตัว และยิงอีกหนึ่งนัดที่เป้าหมายบริเวณศีรษะ Jeff Cooper จึงเรียกการยิงเร็วสามนัดติดต่อกันแบบนี้ว่า “Triple tab”


การฝึกยิงแบบนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเหตุการณ์จริง ครั้งเมื่อนาย Mike Rousseau ทำงานเป็นทหารรับจ้างอยู่ในประเทศโมแซมบิก (Mozambique) ในขณะนั้นเขาได้เผชิญหน้ากับชายร่างใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธเรียกร้องอิสรภาพ (The Liberation Front of Mozambique, FRELIMO) ที่สนามบิน Lourenco Marques (หรือ Maputo ในปัจจุบัน)


เขามีเพียงปืนพก Browning HP35 ส่วนฝ่ายตรงข้ามมีปืนกลมือ AK-47 เขาได้ยิงไปยังคนร้ายสองนัดซ้อน (Double tap) บริเวณหน้าอกอย่างรวดเร็ว ซึ่งตามปกติควรหยุดหรือสังหารเป้าหมายได้แล้ว แต่ครั้งนั้นกลับไม่สามารถหยุดชายคนนั้นไว้ได้ เขาจึงได้พยายามเล็งไปที่ศีรษะของคนร้ายและโชคดีที่กระสุนนัดที่สามไปถูกบริเวณต้นคอตัดไขสันหลังพอดี


Jeff Cooper จึงนำเหตุการณ์นี้มาประยุกต์ใช้ในการฝึกยิงปืนระบบต่อสู้ของเขา และเป็นหนึ่งในรูปแบบการฝึกยิงปืนที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก


ทักษะนี้มีประโยชน์ในกรณีที่การยิงต่อสู้ด้วยกระสุนหนึ่งหรือสองนัดแรกบริเวณลำตัวหรือหน้าอกไม่สามารถหยุดคนร้ายไว้ได้ การยิงบริเวณศีรษะ (Head shot) จะสามารถหยุดภัยคุกคามได้อย่างแน่นอน แต่เนื่องจาก “ศีรษะ” เป็นเป้าหมายเล็กและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การยิงให้ถูกบริเวณนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ดังนั้นมักไม่แนะนำให้เลือกยิงบริเวณศีรษะเป็นเป้าหมายแรกในการต่อสู้ป้องกันตัว เพราะมีโอกาสพลาดเป้าหมายได้สูง


การฝึก Mozambique Drill จะเพิ่มขีดความสามารถของผู้รับการฝึกในการเผชิญเหตุได้อย่างดี


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Mozambique Drill ของ Wikipedia

No comments:


Newcastle limousines