Friday, January 7, 2011

One – Handed Shooting

One – Handed Shootingทฤษฏีการยิงปืนต่อสู้ได้เปลี่ยนไปมากในช่วง 50 กว่าปีมานี้ แต่เดิมนั้นนิยมใช้เป้าวงกลมดำ (Bulleye targets) ซึ่งง่ายในการให้คะแนนความแม่นยำ ใช้ในการฝึกยิงปืนด้วยมือเดียว ปัจจุบันเป้ามีการพัฒนาไปมากและเป้าวงกลมดำนิยมน้อยลงในการยิงปืนระบบต่อสู้


ในการฝึกตำรวจไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าที่นครลอสแอนเจลีส (LAPD) ยังคงเน้นการยิงปืนมือเดียวและสองมือ ครูฝึกคิดว่าการยิงปืนมือเดียวได้ดีนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเพิ่มขีดความสามารถในการเผชิญเหตุกับอาชญากรรมตามท้องถนนได้อย่างดี

การเรียนรู้พื้นฐานการยิงปืนมือเดียวนั้นง่าย แต่การนำไปประยุกค์ใช้นั้นสิยากโดยเฉพาะการยิงหลายนัดติดต่อกัน การควบคุมปืนเพื่อทำการยิงได้ดีในทุกนัดนั้นทำได้ไม่ง่ายเลย จึงต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ


เมื่อทำการยิงปืนมือเดียวได้ดีแล้วการฝึกยิงสองมือก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด เพราะต่างก็ใช้พื้นฐานอย่างเดียวกัน


นาย Robert Kolesar แนะนำว่า ควรฝึกยิงปืนมือเดียวให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และระยะที่ดีสำหรับการฝึกก็คือ 20 หลา ไม่ต้องรีบร้อนในการยิงเพราะความเร็วจะมาพร้อมกับความชำนาญเอง แนวคิดของการฝึกก็เพียงเพื่อฝึกใช้พื้นฐานการยิงปืนที่ดีเท่านั้นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเล็งและการเหนี่ยวไก (Sight alignment and Trigger control)


เมื่อคุณมีพื้นฐานการยิงปืนที่ดีแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการฝึกยิงรูปแบบอื่นๆได้อย่างไม่ยากเย็นนัก นาย Jeff Cooper เคยกล่าวไว้นานแล้วว่า กระบวนการเรียนรู้ให้เริ่มจาก การคลาน เดิน วิ่ง (Crawl Walk, Run method) หรือเริ่มจากง่ายไปหายากนั้นเอง ไม่ควรรีบร้อนก้าวกระโดดไปเร็วเกินไป


ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกยิงอย่างช้าๆ เป้าหมายในการฝึก คือ ควรสามารถส่งกระสุน 10 นัด เข้าเป้าวงกลมดำตรงกลางได้ในระยะ 20 หลา


หลังจากทำได้เช่นนั้นแล้วจึงเริ่มฝึกหัดยิงให้เร็วขึ้น ยิงหลายเป้าหมาย เป็นต้น เมื่อฝึกยิงในหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้นก็อย่าลืมพื้นฐานการยิงปืนที่ดีเหล่านี้ หลีกเลี่ยงการยิงเร็วโดยไม่จำเป็น


การฝึกยิงปืนมือเดียวกับเป้าวงกลมดำถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่ง ส่วนการฝึกยิงปืนสองมือ ยิงหลายเป้าหมายหรือการฝึกยิงที่ซับซ้อนขึ้นถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของตัวคุณเอง


TAS สอนพื้นฐานการยิงปืนทั้งการยิงปืนมือเดียวและสองมืออย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้รับการฝึกสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Bulleye for Combat ของ Robert Kolesa

No comments:


Newcastle limousines