Friday, February 11, 2011

Dozier Drill

Dozier Drillนาย Jeff Cooper ได้คิดรูปแบบการฝึกยิงปืนอีกหนึ่งรูปแบบซึ่งมีประโยชน์มาก นั้นก็คือ Dozier Drill โดยได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงครั้งเมื่อนายพลจัตวา James L. Dozier แห่งกองทัพบกสหรัฐถูกลักพาตัวโดยผู้ก่อการร้ายชาวอิตาลี (Italian Red Brigade) ในปี ค.ศ. 1981 คนร้ายปลอมตัวเป็นช่างประปาเข้ามาในอพาต์เมนต์ซึ่งนายพล Dozier พักอยู่ มีคนร้ายทั้งหมดแปดคนแต่มีสี่หรือห้าคนที่บุกเข้ามาจับตัวนายพลท่านนี้ คนหนึ่งมีปืนกลมืออยู่ในประเป๋าเครื่องมือของเขา เมื่อพวกเขาเข้ามาในห้องของนายพลได้ คนร้ายคนหนึ่งหยิบปืนกลในถุงเครื่องมือออกมาพร้อมกับบรรจุซองกระสุนเข้าไปในตัวปืน ในขณะที่ผู้ก่อการร้ายคนอื่นอ่านแถลงการณ์ให้นายพล Dozier ฟัง


ขณะนั้นกฏหมายอิตาลีไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐมีอาวุธปืนไว้ในที่พักไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกฐานทัพสหรัฐ ดังนั้นนายพล Dozier จึงไม่มีเขี้ยวเล็บที่จะป้องกันตัวเองเลย


เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เช่นนี้ นาย Jeff Cooper จึงคิดรูปแบบการฝึกซึ่งจำลองเหตุการณ์นี้ เรียกว่า Dozier Drill


ใช้เป้าซึ่งเป็นแผ่นเหล็กลักษณะคล้ายคนเมื่อยิงถูกเป้าจะล้มได้ (Peppers Poppers) ทั้งหมด 5 เป้า (แทนผู้ก่อการร้ายทั้งห้าคนซึ่งบุกเข้ามาลักพาตัวนายพล Dozier) วางเป้าห่างจากนักยิงปืน 10 หลา โดยจะมีอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆนักยิงปืนซึ่งผู้ช่วยคนนี้จะมีปืนและซองกระสุนอยู่ในถุงเครื่องมือ (แทนคนร้ายคนหนึ่งซึ่งมีปืนกลเบาอยู่ในถุงเครื่องมือ) เขามีหน้าที่หยิบปืนและนำซองกระสุนมาบรรจุในตัวปืนแล้วขึ้นลำเพื่อพร้อมใช้งานให้เร็วที่สุด ในขณะเดียวกันนักยิงปืนซึ่งมีกระสุนอย่างน้อย 5 นัดจะต้องทำการยิงเป้าหมายทั้งห้าให้ได้ก่อนที่ปืนของผู้ช่วยจะพร้อมใช้งาน (เปรียบเสมือนเราต้องยิงคนร้ายทั้งห้าคนให้ได้ก่อนที่ปืนกลเบาของผู้ก่อการร้ายจะพร้อมใช้งาน) ดังนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณเสียงดังขึ้นให้นักยิงปืนยิงเป้าหมายให้เร็วที่สุดก่อนที่ผู้ช่วยอีกคนจะประกอบปืนเสร็จ หากยิงได้ภายในเวลา 3 วินาทีถือว่าดี 4 วินาทีถือว่าก่ำกึ่งมาก


สำหรับการแข่งขันยิงปืนอาจมีการปรับรูปแบบไปบ้าง เช่น ใช้การจับเวลาในการยิงและคำนวณคะแนนตามเวลาและจำนวนนัดที่ยิงถูกหรือพลาดเป้าหมาย อีกทั้งระยะห่างของเป้าอาจแตกต่างไปได้บ้าง นอกจากนั้น Dozier Drill นี้สามารถใช้ฝึกกับปืนสั้นหรือปืนยาว เช่น ปืนลูกซองได้ด้วย


จะเห็นได้ว่าการฝึกยิงปืนระบบต่อสู้นั้น เป้าหมายจะอยู่ในระยะใกล้ทั้งสิ้น ดังนั้นการตอบสนองต่อสถานการณ์ต้องรวดเร็วและแม่นยำ การฝึกฝนบ่อยๆเป็นหนทางเดียวที่จะเพิ่มทักษะการยิงปืนให้ดีขึ้นได้

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี "สติ"

เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Modern Technique of the Pistol ของ Wikipedia, CCW Handgun Drills (Part2)

No comments:


Newcastle limousines