Thursday, April 14, 2011

Put the Gun Down!


Put the Gun Down!


การใช้อาวุธปืนเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินนั้น เราต้องรู้ว่าเมื่อไรควรใช้อาวุธและเมื่อไรควรวางอาวุธ ในการป้องกันตัวด้วยอาวุธปืนนั้น นอกจากเราจะใช้อาวุธปืนด้วยเหตุผลที่เหมาะสมแล้ว อาวุธปืนนั้นอาจเป็นของเราเองหรือของผู้อื่นก็ได้ขึ้นกับสถานการณ์


เรารู้ว่าการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนั้นมักเกิดขึ้นในเคหะสถาน เช่น บ้านพัก เป็นต้น หากมีผู้บุกรุกหรือคนร้ายเข้ามาในบ้านโดยเจตนาร้าย เราอาจใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวได้ตามสภาพที่เป็นจริง ในกรณีที่เราสามารถควบคุมคนร้ายได้ด้วยอาวุธปืนในมือของเรา หากเราหรือใครก็ตามแจ้งตำรวจและมีตำรวจมาเคาะประตูหรือเรียกอยู่ข้างนอก เมื่อตำรวจกำลังเข้ามา ขอให้เรารีบวางอาวุธปืนโดยเร็ว เพราะตำรวจไม่รู้จักเรา ไม่รู้ว่าเราเป็นคนดีหรือคนร้าย หากเขาเห็นเรามีอาวุธอยู่ในมือ เขาจะสันนิฐานไว้ก่อนว่าเราเป็นภัยคุกคาม หากเราไม่วางปืนลงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้


ดังนั้นมีหลักสำคัญที่ถือปฏิบัติกัน ก็คือ วางอาวุธ “ก่อน” เห็นตำรวจ หากคุณเป็นสุจริตชนที่ใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตาม หากตำรวจเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้ว ให้เราวางอาวุธก่อนที่จะเห็นตำรวจ อย่าลืมว่าตำรวจไม่รู้จักเรา ไม่รู้ว่าเราเป็นคนดีหรือคนร้าย ในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดสูง หากเราไม่วางอาวุธลงเมื่อเห็นตำรวจหรือไม่ทำตามคำสั่งของเขา เราอาจถูกยิงได้จากความเข้าใจผิด


นอกจากอาวุธปืนแล้วไม่ว่าเราถืออาวุธอะไรอยู่ก็ตาม เช่น มีด ไม้ ทุกสิ่งที่เราใช้เป็นอาวุธก็ต้องรีบวางลงเช่นกัน ปล่อยให้ตำรวจเข้ามารับผิดชอบสถานการณ์แทน และทำตามคำสั่งของเขาอย่างเคร่งครัด ห้ามวิ่งเข้าหาหรือวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ หยุดอยู่กับที่รอให้เจ้าหน้าที่สั่งให้เคลื่อนที่ ชูมือขึ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นมือของเราอย่างถนัดทั้งสองข้าง


การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในสถานกาณ์ที่มีอาวุธร้ายแรงเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญและควรเรียนรู้


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                                                                            เรียบเรียงโดย Batman
                 อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจาก Surviving Disaster: Mall Shooting ของ Discovery channel

No comments:


Newcastle limousines