Thursday, April 21, 2011

Zero a Pistol

Zero a Pistol


การยิงปืนให้ถูกเป้าหมายนั้นนอกจากทักษะในการยิงปืนของเราแล้ว การที่ศูนย์ปืนมีความเที่ยงตรงและแม่นยำก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน


การยิงปืนแข่งขันที่วัดความแม่นยำซึ่งใช้เป้าวงกลมดำ เรามักจัดศูนย์เล็งแบบนั่งแท่น (6 O’clock sight alignment) แต่สำหรับการยิงปืนระบบต่อสู้เรามักจัดศูนย์เล็งแบบเล็งจี้ (Center sight alignment) ไม่ว่าปืนที่เราต้องการใช้งานเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาก็ควรมีการตั้งศูนย์ปืนให้เหมาะสมกับการเล็งที่จะใช้และระยะของเป้าหมาย จะขอยกตัวอย่างการตั้งศูนย์ปืนสั้นเพื่อใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินตามมาตรฐานของ NRA (National Rifle Association)


การตั้งศูนย์เล็งของปืนสั้นโดยทั่วไปมักปรับศูนย์หลังเป็นหลักเพราะทำได้ง่ายกว่าปรับศูนย์หน้า (ปืนนั้นจะต้องสามารถปรับศูนย์หลังได้ (Adjustable sights) ส่วนศูนย์ใบตาย (Fixed sights) มักไม่สามารถปรับได้หรือปรับได้เล็กน้อย) มีวิธีการทำด้วยการตั้งเป้าวงกลมดำไว้ที่ระยะ 15 ฟุต ให้ทำการเล็งยิงแบบศูนย์จี้ไปที่วงกลมดำตรงกลาง 5 นัด หากได้กลุ่มกระสุนที่ดี (กลุ่มกระสุนไม่ควรกว้างเกิน 9 นิ้ว) ก็ให้ปรับตั้งศูนย์หลังดังนี้ ปรับเคลื่อนศูนย์หลังไปยังทิศทางที่เราต้องการให้กลุ่มกระสุนของเราเคลื่อนไปตกที่เป้า เช่น เมื่อยิงไป 5 นัดแล้วกลุ่มกระสุนไปอยู่ทางด้านล่าง-ซ้ายของวงกลมดำ เราต้องการให้กลุ่มกระสุนเคลื่อนไปยังด้านบน-ขวา เพื่อให้กลุ่มกระสุนเข้าตรงกลางวงกลมดำ ก็ต้องปรับศูนย์หลังให้สูงขึ้นเล็กน้อยและขยับไปทางขวาเล็กน้อย แล้วทำการยิงอีก 5 นัด เพื่อดูว่ากลุ่มกระสุนไปตกยังตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ ค่อยๆปรับแก้ไปทีละเล็กละน้อยจนได้กลุ่มกระสุนที่ดีและตรงเป้าหมายที่เราต้องการ


ปืนที่ศูนย์หลังสามารถปรับได้นี้จะต้องมีการยิงตรวจสอบกลุ่มกระสุนและความแม่นยำเป็นระยะๆ เพราะบางครั้งจากการพกพาอาวุธปืนหรือมีการซ้อมยิงปืนเป็นจำนวนมาก อาจทำให้มีการเคลื่อนตัวของศูนย์หลังได้ ดังนั้นจึงต้องมีการยิงเพื่อตรวจความแม่นยำของศูนย์ปืนเป็นระยะๆ


ศูนย์ปืนที่ทำการปรับตั้งนั้นจะให้ความแม่นยำเฉพาะกับเป้าหมายในระยะนั้นเท่านั้น หากเป้าหมายอยู่ใกล้หรือไกลออกไปจากระยะที่ปรับตั้ง ความแม่นยำจะลดลงแต่ก็มักจะยังอยู่ในบริเวณที่ยอมรับได้


อาจมีรูปแบบการตั้งศูนย์ปืนอีกหลายวิธีขึ้นกับจุดประสงค์ของปืนที่จะนำไปใช้ เช่น อาจตั้งศูนย์ปืนที่ระยะ 15 หลา, 25 หลา, 50 หลา, 100 หลา เป็นต้น เนื่องจากต้องการใช้ในกีฬาล่าสัตว์ หรือการยิงปืนแข่งขันซึ่งจำเป็นต้องยิงเป้าหมายระยะไกลร่วมด้วย แต่สำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวนั้น เหตุการณ์มักเกิดขึ้นในระยะใกล้ (ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7 หลา) ดังนั้นบางท่านอาจตั้งศูนย์ปืนที่ระยะ 7 หลา ก็ได้


ความแม่นยำนั้นขึ้นกับความสามารถของผู้ยิงและกระสุนปืนเป็นหลัก ควรใช้กระสุนจริงที่จะใช้งานกับปืนนั้นๆในการตั้งศูนย์ปืน เพราะหากใช้กระสุนซ้อมซึ่งมีดินขับน้อยกว่ากระสุนจริง หากยิงเป้าหมายระยะไกลอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้มากกว่ากระสุนจริง แต่หากเป็นการตั้งเป้าระยะใกล้ เช่น ต่ำกว่า 25 หลา มักไม่ค่อยมีความแตกต่างกันนักสำหรับการใช้กระสุนจริงหรือกระสุนซ้อม


สำหรับ NRA ของอเมริกา ได้กำหนดหัวข้อพื้นฐานในการประเมินทักษะความสามารถในการใช้อาวุธปืนสั้นเพื่อป้องกันตัวเองในบ้าน ได้แก่ ความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน ความแม่นยำในการยิงที่ระยะ 15 ฟุต การปรับตั้งศูนย์ปืนที่ระยะ 15 ฟุต การดูแลรักษาความสะอาดของปืนอย่างปลอดภัย


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Pre-Course Evaluation for the NRA Basic Personal Protection in the Home Course

No comments:


Newcastle limousines