Friday, April 8, 2011

King of the Semi-Auto Cartridges


King of the Semi-Auto Cartridges


ในสมัยก่อนนั้นกระสุนขนาด .45 นิ้ว มีให้เลือกใช้อยู่เพียงแค่ไม่กี่แบบ เช่น กระสุนหัวกลม (Hardball) ซึ่งอาจหาซื้อได้หรือทำขึ้นช้เอง ปัญหาของกระสุน Hardball ก็คือ อำนาจทะลุทะลวงที่มากเกินไป แต่ปัจจุบันนี้มีการออกแบบกระสุนที่หลากหลายขึ้นและเหมาะแก่การใช้เพื่อป้องกันตัวอย่างยิ่ง


กระสุน .45 ACP หัวรู (Hollowpoint) ซึ่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน มีตั้งแต่หัวกระสุนขนาด 185, 200, 230 เกรน กระสุนเหล่านี้หลายรุ่นมีอำนาจหยุดยั้ง (Stopping power) อยู่ในอันดับต้นๆของตารางเปรียบเทียบอำนาจหยุดยั้งของกระสุน


ในแง่ของการป้องกันตัวนั้นอาจแบ่งปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปืนรุ่น 1911 กับ ปืนแบบอื่นๆ โดยปืนรุ่น 1911 นั้นส่วนใหญ่มักใช้กับกระสุน .45 ACP แต่ก็มีบางรุ่นที่ผลิตเพื่อใช้กับกระสุนขนาดอื่นๆ เช่น 9 ม.ม., 10 ม.ม., .38 Super เป็นต้น เป็นที่รู้กันว่ากระสุนปืน .45 ACP นั้นเก่าแก่กว่าปืนรุ่น 1911 แต่กระสุนแบบนี้ก็ยังคงยืนหยัดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ได้


ในแง่ของอำนาจหยุดยั้งนั้นถึงแม้จะมีคู่แข่งที่สูสี อาทิเช่น กระสุน .357 Magnum, .40 S&W แต่กระสุน .45 ACP ก็ยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็น King of the Semi-Auto Cartridges


ถึงแม้ปัจจุบันนี้ทหารและเจ้าหน้าที่ตำราจส่วนใหญ่ใช้กระสุนปืนขนาด 9 ม.ม. แต่ปืนรุ่น 1911 ที่ใช้กระสุน .45 ACP นั้น ยังมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐหลายหน่วยยังคงใช้เป็นหนึ่งในอาวุธประจำกายทั้งในสงครามอีรักและอัฟกานิสถาน


ปัจจุบันนี้มีแนวความคิดว่าปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติแบบ Double action มีความปลอดภัยในการพกพาและใช้งานกว่าปืน Single action ทั้งๆที่เมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนปืนรุ่น 1911 ซึ่งเป็น Single action เป็นที่ยอมรับว่ามีความปลอดภัยสูงในการพกพาและใช้งานได้ดีแม้อยู่บนหลังม้าก็ตาม


สำหรับนาย John Taffin แล้ว เขาชอบปืน Double action ชอบปืนโครงโพลิเมอร์เช่นกัน และเขามีปืนเหล่านี้หลายกระบอกทีเดียว แต่สำหรับปืนประจำกายแล้วเขาก็ยังคงเลือกใช้ปืนรุ่น 1911 ที่ใช้กระสุน .45 ACP อยู่นั้นเอง


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

                                                                                                เรียบเรียงโดย Batman


          อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง America’s Pistol: The 1911 turns 100 ของนาย John Taffin

No comments:


Newcastle limousines