Thursday, March 24, 2011

Glock


Glock


หากย้อนกลับไปในช่วงกลางปี ค.ศ. 1980s ตำนานปืน Glock ได้ถือกำเนิดขึ้น สร้างความแตกต่างจากปืนมาตรฐานในขณะนั้น ปลุกกระแสปืนโครงโพลิเมอร์ไปทั่วโลก


นาย Chuck Taylor (เจ้าของ Chuck Taylor’s American Small Arm Academy หรือ CTASAA) พบว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเป็นครูสอนยิงปืนมาหลายปี นักเรียนที่ใช้ปืน Glock เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาอย่างเห็นได้ชัด มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนของเขาจะมีปืน Glock ไม่รุ่นใดก็รุ่นหนึ่ง


แต่ก่อนนั้นปืนรุ่น 1911 สามารถพบเห็นได้มากที่สุด แต่ปัจจุบันนี้มันได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว ปืน Glock เป็นอนาคตของปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ


Glock เป็นปืนที่ถูกออกแบบครั้งแรกด้วยแนวคิดใหม่อย่างชาญฉลาดในช่วงปี ค.ศ. 1930s แต่ไม่ได้รับความนิยม เพราะต้องฝ่กระแสความเคยชินในการพกปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ Single action แบบ Condition 1 (Cocked & Locked) ซึ่งนิยมมากในสมัยนั้น ในที่สุด Glock ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ถึงประสิทธิภาพของมันและเป็นที่ยอมรับของวงการปืนทั่วโลก ในอเมริกาตำรวจมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ปืน Glock


ปืน Glock นั้นใช้งานง่าย มีความแม่นยำ กลไกทำงานของปืนมีความน่าเชื่อถือสูง สามารถบรรจุกระสุนได้มากและทำความสะอาดปืนก็ง่ายเช่นกัน


ในการฝึกใช้ปืน Glock นั้น จะต้องมีเป้าหมายอยู่ที่การดึงศักยภาพของปืนออกมาให้ได้จนถึงขีดสุด ซึ่งต้องอาศัยศูนย์ฝึกอบรมยิงปืนที่ดี จำเป็นต้องสอนพื้นฐานการยิงปืนทั่วไป วิธีการซึ่งสามารถทำให้ยิงได้อย่างแม่นยำมากขึ้น และเพิ่มพูนความรู้ด้วยการยิงปืนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ เช่น การเคลื่อนที่ยิง การยิงหลังที่กำบัง และสอนวิธีการแก้ไขเหตุติดขัดของปืนด้วย โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักการใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้น


ส่วนการฝึกอบรมยิงปืนในขั้นสูง (Advanced training) นั้น นอกจากฝึกการยิงปืนพื้นฐานให้ดีแล้วยังต้องรวมไปถึงการใช้ความคิดและการตัดสินใจในภาวะความกดดันสูงด้วย ปืน Glock เป็นปืนที่มีความน่าเชื้อถือในการทำงานสูง ดังนั้นเราจึงใส่ใจแต่เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ต่อสถานการณ์เบื้องหน้าก็พอ

TAS สอนการยิงปืนเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง


สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                                                                            เรียบเรียงโดย Batman
อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง Advanced Glock Training Techniques ของ Chuck Taylor

No comments:


Newcastle limousines