Sunday, March 20, 2011Police
Pistols in Europe


เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของตำรวจในยุโรปใช้กระสุนปืนแบบรูเกอร์ (Lugers) ขนาด 9 ม.ม. ไม่มี .357 Sig, .40 S&W, .45 ACP ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

มีการศึกษาอย่างเป็นระบบในยุโรปพบว่ากระสุนขนาด 9 x19 (กระสุนขนาด 9 ม.ม.) ซึ่งคิดค้นโดยนาย Georg Luger ในปี ค.ศ. 1902 นั้นยังใช้ได้ผลดีมากในการใช้งานจริงตามท้องถนน คงไม่มีใครปฏิเสธเกี่ยวกับการทดสอบกระสุนแต่ละขนาดในห้องปฏิบัติการด้วยกระสุนปืนขนาดต่างๆย่อมมีผลที่ต่างกัน แต่ในความเป็นจริงนั้นประสิทธิภาพในการยิงถูกเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

กระสุนปืนขนาด 9 ม.ม. สมัยใหม่ซึ่งมีการออกแบบให้มีสมรรถนะสูง (High-performance bullets) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับตำรวจยุโรป

ในสมัยก่อนกระสุนขนาด 9 ม.ม. ที่ใช้กันนั้นเป็น FMJ (Full Metal Jacket) ขนาด 124 เกรน มีปัญหาในการใช้งานจริงโดยเฉพาะเรื่องอำนาจทะลุทะลวงที่มากเกินไป การออกแบบกระสุนใหม่ เช่น กระสุนซึ่งมีน้ำหนักหัวกระสุนเพียง 94 เกรน หัวรูหุ้มด้วยทองแดงแบบพิเศษที่ปลายหัวกระสุนเป็นพลาสติก ทำให้ลดปัญหานี้ลงไปได้มาก

ในปัจจุบันนี้ตำรวจยุโรปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ปืนโครงโพลิเมอร์ ในกรณีของปืน Glock นั้นไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของปืนในประเทศเยอรมัน ดังนั้นในเยอรมันจึงใช้ปืนยี่ห้ออื่นแทน (ข่าววงในกล่าวว่าที่ประเทศเยอรมันกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งปืน Glock ไม่ผ่านนั้น เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมปืนภายในประเทศของตนเอง)

มีความแตกต่างกันมากในวัฒนธรรมระหว่างตำรวจยุโรปและอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น ในเยอรมันตำรวจปกติซึ่งไม่ได้มีความสนใจในการยิงปืนเป็นการส่วนตัว มักจะมีโอกาสฝึกยิงปืนเพียง 100 นัดต่อปีเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่มักใช้ปืนโครงโพลิเมอร์ DAO (Double Action Only) เพราะต้องการปืนซึ่งมีไกที่ลากยาวก่อนยิงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุปืนลั่นออกไปโดยไม่ตั้งใจ

ในฝรั่งเศสซึ่งมีบางพื้นที่ห้ามตำรวจเข้า หากคุณแสดงตัวว่าเป็นตำรวจผ่านเข้าไปอาจถูกยิงด้วยปืนกลมือ หรือรถของคุณอาจถูกยิงด้วยจรวดต่อต้านรถถังทีเดียว ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกอพยพเข้ามาในฝรั่งเศส ปืน SIG SAUER เช่น SIG SP 2022 เป็นปืนที่ตอบสนองความต้องการของตำรวจฝรั่งเศสได้อย่างดี

ในบางประเทศของยุโรปก็อาจยังมีใช้ปืนโครงเหล็กหรืออัลลอยด์อยู่บ้างแต่แนวโน้มก็ลดลงเรื่อยๆ อุปกรณ์ส่วนควบของปืน เช่น ไฟฉาย ซองปืน กลับพบว่าบริษัทของอเมริกาได้รับความนิยมสูงมาก บางหน่วยงานใช้ครูฝึกจากอเมริกามาช่วยสอนในบางทักษะ เช่น การยิงปืนในภาวะแสงต่ำ เป็นต้น

ผู้บริหารของหน่วยงานตำรวจยุโรปเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกตำรวจด้วยสิ่งที่เรียบง่ายมากขึ้น เช่น Paintballs, BB guns, FX Simunition เป็นต้น ซึ่งประชาชนมีการฝึกโดยจำลองสถานการณ์และใช้สิ่งเหล่านี้ซึ่งมีประสิทธิภาพดีทีเดียว แทนที่จะเสียเงินจำนวนมหาศาลไปกับการสร้างอาคารฝึกยิงปืนในร่มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทค แต่กลับไม่มีงบประมาณเหลือให้ซื้อกระสุนสำหรับซ้อมยิงปืน

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าในอเมริกาหรือยุโรปยังคงให้ความสำคัญกับทักษะความชำนาญในการใช้อาวุธปืนมากที่สุด รองลงมาก็เป็นเรื่องของกระสุนปืน ประชาชนเองที่มีอาวุธปืนก็ควรฝึกฝนการใช้อาวุธปืนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                                       เรียบเรียงโดย Batman
                                           อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากบทความเรื่อง European Police, Service Pistols ของ Stefan Perey

2 comments:

Anonymous said...

ขนาดกระสุนที่ระบุหน่วยควรเป็น เกรน มิใช่กรัม (คงเป็น Typing error)

Batman said...

ขอบคุณครับ

Batman


Newcastle limousines