Thursday, March 3, 2011

Accuracy VS. PrecisionAccuracy VS. Precision

ความแม่นยำ (Accuracy) และ ความเที่ยงตรง (Precision) มีความหมายแตกต่างกันในแง่ของการยิงปืน

ความแม่นยำ (Accuracy)
หมายถึง ความสามารถยิงเป้าหมายได้ถูกตรงตำแหน่งที่เล็ง เรียกได้ว่า เล็งที่ไหนยิงถูกที่นั้น จึงจะถือได้ว่า “ยิงได้อย่างแม่นยำ” ซึ่งจะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องปรับศูนย์เล็งของปืนให้มีความแม่นยำเหมาะกับสายตาของผู้ยิงแต่ละคน และความแม่นยำนี้จะจำเพาะกับระยะของเป้าหมายที่ทำการตั้งศูนย์เล็งเท่านั้น หากเคลื่อนเป้าถ่อยห่างออกไปหรือเลื่อนเข้ามาจากระยะที่ทำการตั้งศูนย์เล็งเอาไว้ ความแม่นยำก็จะลดลงทันที (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง Gun Aiming เมื่อ 10 Dec 09) ในการยิงปืนแข่งขันวัดความแม่นยำอย่างละเอียดจึงมักต้องตั้งศูนย์เล็งของปืนให้เหมาะสมกับระยะที่จะทำการยิงแข่งขัน

ความเที่ยงตรง (Precision)
หมายถึง ความสามารถยิงเป้าหมายแต่ละนัดได้กลุ่มกระสุนที่แคบไม่กระจายออกเป็นวงกว้าง แสดงถึงทักษะในการยิงปืนที่ดีซึ่งเป็นภาพรวมของทักษะทั้งหมด เช่น ท่ายืน สมดุลของร่างกาย การถือปืน การเล็ง การเหนี่ยวไก การควบคุมการหายใจ หากทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้ดีก็จะสามารถยิงปืนได้กลุ่มกระสุนที่แคบ หากกลุ่มกระสุนเหล่านั้นไม่ได้ถูกเป้าหมายตรงตำแหน่งที่เล็ง แสดงว่าศูนย์ปืนตั้งไม่ตรงกับจุดที่เล็งจึงต้องไปปรับแก้ที่ศูนย์ปืนหรือทำการเล็งแก้ไขหรือชดเชยเพื่อให้ตำบลกระสุนตกในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ในการยิงปืนระบบต่อสู้นั้นความแม่นยำและความเที่ยงตรงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ถึงแม้อาจไม่มากเท่ากับนักกีฬายิงปืนแข่งขันที่ต้องฝึกอย่างมากมายเพื่อทำคะแนนให้ได้สูงๆ แต่การยิงปืนเพื่อป้องกันตัวนั้นเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความแม่นยำและความเที่ยงตรง

ส่วนใหญ่มักเป็นการยิงปืนระยะใกล้และต้องทำการยิงอย่างรวดเร็ว การเล็งจึงให้ความสำคัญกับศูนย์ปืนน้อยกว่าการยิงปืนแข่งขันทั่วไปมาก ขอเพียงให้สามารถส่งกระสุนไปยังเป้าหมายใน
“บริเวณที่ทำการเล็ง” ได้ก็ถือว่ายอมรับได้แล้ว ปกติเมื่อยิงแต่ละนัดเร็วขึ้นทั้งความแม่นยำและความเที่ยงตรงก็จะลดลง เมื่อฝึกฝนบ่อยขึ้นจนเกิดทักษะความชำนาญความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการยิงแต่ละนัดก็จะดีขึ้น ดังนั้นแต่ละคนต้องรู้ว่าตนเองสามารถยิงปืนได้เร็วเท่าไรเพื่อให้ได้ความแม่นยำและความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้

จำไว้ว่า “เราต้องยิงให้ถูกสิ่งที่เราต้องยิง” นั้นคือหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ใช้อาวุธปืน เพื่อหลีกเลี่ยงการยิงพลาดเป้าไปถูกผู้บริสุทธิ์โดยไม่คาดหมาย

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

                                                      เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines